Fylkesstyret i Oslo/Akershus

Leder Fylkesavd
Nicolai Jakhelln

Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Nestleder Fylkesavd
Sissel Heen

Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissheen@gardermoengrus.no

Styremedlem Fylkesavd
Geir Homlund

Tlf: 67801100
Mobil: 92857876
geir@bkranservice.com

Styremedlem Fylkesavd
Lars Erik Skjønhaug

Tlf: 99112525
Mobil: 95072340
post@stransport.no

Styremedlem Fylkesavd
Sissel Heen

Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissheen@gardermoengrus.no

Styremedlem Fylkesavd
Thage Sørensen

Tlf: 22620087
Mobil: 90969990
thagej@online.no

Styremedlem Fylkesavd
Per Arne Bjerklund

Tlf: 64943479
Mobil: 91150142
p-ar-b@online.no

Styremedlem Fylkesavd
Jan Roar Fjeld

Tlf: 64801119
Mobil: 46919590
jrftransport@gmail.com