Fylkesstyret i Oslo/Akershus

Leder Fylkesavd
Nicolai Jakhelln

Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Styremedlem Fylkesavd
Geir Homlund

Tlf: 67801100
Mobil: 92857876
geir@bkranservice.com

Styremedlem Fylkesavd
Bård Solberg

Tlf: 64974370
Mobil: 90782212
bard@solbergtransport.no

Styremedlem Fylkesavd
Lars Erik Skjønhaug

Tlf: 99112525
Mobil: 95072340
post@stransport.no

Styremedlem Fylkesavd
Svenn Harald Rønaas

Tlf: 63820543
Mobil: 48114633
shr@online.no

Styremedlem Fylkesavd
Sissel Heen

Tlf: 63980683
Mobil: 91192031
sissel@gardermoengrus.no

Styremedlem Fylkesavd
Trond Snesrud

Mobil: 41414105
trond@snesrud.no

Kollegahjelp
Tor Vidar Frydenlund

Tlf: 63978600
Mobil: 91380385
tor.vidar@ngtas.no

Kollegahjelp
Nicolai Jakhelln

Tlf: 63889930
Mobil: 97555800
snj@jakhelln.as

Kollegahjelp
Ole Johnny Sørensen

Mobil: 90820100
olanso@online.no

Nestleder Fylkesavd
Trond Snesrud

Mobil: 41414105
trond@snesrud.no

Finn din transportør i Oslo/Akershus