Korte Nyheter

Årsmøte i NLF Oslo & Akershus

Det har vært årsmøte i NLF Oslo & Akershus, denne gangen hos vår hovedsamarbeidspartner Nordea Finance. Kjetil Fevang fra Nordea gikk gjennom de mange gode ordningene vi har som NLF medlemmer og han tok også i mot spørsmål på sparket.

Tor Aamodt mottok utmerkelse for 60-års medlemskap. Vidar Sand har bidratt i 40 år. Nicolai Jakhelln t.v og NLF-direktør Knut Gravråd gartulerte Tor Aamodt mottok utmerkelse for 60-års medlemskap. Vidar Sand har bidratt i 40 år. Nicolai Jakhelln t.v og NLF-direktør Knut Gravråd gartulerte

Etter å ha holdt et forrykende innlegg i årsmøtet, fikk ny direktør i NLF, Knut Gravråk, æren av å dele ut utmerkelser til to trofaste NLF- medlemmer. Tor Aamodt har vært medlem i 60 år og Vidar Sand i 40. Gratulerer!

Seksjonssjef Erik Wolff i SVV orienterte om SVVs nye statistikkprogram som viser i detalj hvilke biler de kontrollerer, fra hvilke land de kommer og hvilke feil de avdekker. Forsamlingen fant dette svært interessant og Wolff kommer gjerne tilbake en annen gang.

Forøvrig ble Nicolai Jakhelln gjenvalgt som fylkesleder i ett år, med Sissel Heen som nestleder.

Ny nestleder i NLF Østfold

NLF Østfold har avholdt sitt årsmøte i Strømstad og Erik Graarud ble forskriftsmessig gjenvalgt. Etter Per Esben Kristiansens bortgang, måtte årsmøtet velge en ny nestleder. Ole Johnny Sørensen fra Moss ble enstemmig valgt for ett år. Ellers er Geir Klund nytt styremedlem fra Indre Østfold og Ole Johnny Sørensen nytt styremedlem fra Moss. Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, informerte om hvilke prosjekter som står klar til å gjennomføres og ikke minst hvor bomstasjonene står. Forbundsleder Tore Velten deltok i årsmøtet og fortalte årsmøtet om hvilke saker NLF jobber med og hvilke resultater vi har oppnådd.

Ivar Bekkevold mottok 50-årsplakett og merke Ivar Bekkevold mottok 50-årsplakett og merke

NTP - er vi fornøyd?

Regjeringen har lagt frem sin plan for norsk samferdsel, Norsk Transportplan, NTP. Store forhåpninger, få overraskelser og mange skuffelser er det vi kan spore så langt. For Oslo, Akershus og Østfolds del forteller planen oss at vi må jobbe videre med de vanskeligste sakene. På den positive siden er at Fetsundbrua er inne i planen. Minister Nygård gjør seg også høy og  mørk ved å "love"  penger til E-18 Retvet til Vinterbro. Problemet er at Ås kommune fremdeles ikke gar godkjent bompengeløsningen SVV har foreslått. Nygård vet utmerket godt at selv om kommunestyret i Ås har vedtatt å gjenoppta samtalene om bompenger, så er Fr.P på vippen. De kan fort stemme mot en bompengeløsning og vips, så har Nygård "spart" flere milliarder kroner i denne NTP-perioden. Vårt råd til ham er å snakke med sine egne i Ås Arbeiderparti. Stemmer de for, er veien et faktum, men så langt stritter de i mot.

Statsråd Nygård Statsråd Nygård

Det som smerter oss mest i region 1 er sannsynligvis at ny RV 19 i Moss igjen er helt ute av planen. Moss var et kaos, er et kaos og vil med regjeringens NTP-forslag fortsette å være et trafikkaos. Politikere fra de fleste partiene i Moss, næringslivet, NLF, NHO med flere var nylig i Stortinget på en RV 19-høring. Hele samferdselskomiteen var til stede, men det later ikke til å ha hjulpet. Det ser heller ikke ut til at man vil ta i RV22 fra Øra til E-18. Dette ser virkelig ikke bra ut. Men det blir tog fra Råde til Fredrikstad. 23 milliarder kroner skal det koste.

Ring 1 stenger 1.juli!

Vi vet at dere vet det, men vi sier det igjen. Ring 1 i Oslo stenges fra 1,juli 2024. Stengingen pågår i 3 år! Det kan fort bli kaos, ikke bare i hovedstaden, men også på veiene inn og ut av Oslo. NLF region 1 har krevd tilgang til kollektivfeltene og SVV vil etablere et eget tungbilfelt på E-6 nordfra. Derimot spøker det for E-18 sørfra (Mosseveien). I tillegg er E-18 vestover et gigantisk byggeområde som ikke gir mye flyt i trafikken. Vi skal i nye møter og vi har NHO LT med på laget. Utfordringen er kaos på Rv-19 fra E-6 og ned til Moss havn, Byggestart i Oslofjordtunnelen med stans for sprenging flere ganger om dagen og stengt Ring 1.

Hjemmelegene

NLF har inngått avtale om BHT for NLF medlemmer med Hjemmelegene.

Dette er et meget godt tilbud som både oppfyller det lovpålagte minimumskravet til BHT, men som også gir medlemmer mulighet til å velge tjenester fra en innholdsrik meny.

Som BHT kunde får NLF Medlemmer tilgang til alle Hjemmelegene BHT og Hjemmelegne sine tjenester.

Grunnpakken for NLF`s medlemsbedrifter er kr 1.990.-/år, - og dekker det lovpålagte som handlingsplan og årsrapport. Uavhengig av antall ansatte. Forbruk utover grunnpakke faktureres etterskuddsvis etter forbruk.

Frontrutegaranti fra Scania, 24+24 måneder

Det har vist seg vanskelig å reparere sprekker i frontruta på Scania. Det mange ikke er klar over er garantien på frontrutene. Her er utdrag av mail fra Scania:

«Våre NextGen hytter er avansert konstruerte førerhytter hvor ultrahøyfast stålmateriale er benyttet og hvor frontruten i seg selv er en del av den totale sammenføyningen. Overgangen mellom et tradisjonelt bygget førerhus og Scanias Nextgen hytter kan oppleves av kundene som endret fra tidligere ved at frontruten sprekker raskere ved en steinsprut. Det som ikke merkes så godt er den forsterkede sikkerheten ved en eventuell kollisjon og besparelsen i egenvekt på kjøretøyet. For å ivareta våre kunder har Norsk Scania i forbindelse med innføringen av den nye førerhytten, utferdiget en utvidet reklamasjon på 24 mnd. fra reg. dato på sprekker i frontruten hvor steinsprut ikke kan påvises, samt samme utvidede reklamasjonsrett etter skifte til ny frontrute. Forutsetningen for denne utvidede goodwill-dekningen er at dere benytter et av våre verksteder i Norge».

Ulovlig å lagre sjåførdata

Ulovlig å lagre data om sjåførers kjørestil i over et år Datatilsynet i Sverige har slått fast at lagring av data om sjåførers kjørestil hos transportfirmaet Nobina har vært ulovlig. Nobina har lagret disse opplysningene i 13 måneder. Det er i strid med personvernforordningen GDPR. Det var Yrkestrafikkforbundet i Norge som sendte klagen, men saken ble behandlet av det svenske datatilsynet fordi Nobina har hovedbase der. Norske myndigheter har kommet med innspill til sine svenske kolleger underveis i prosessen, skriver logistikkinside.no. - Hva som er rimelig lagringstid vil avhenge av om behandlingen (lagringen) er nødvendig for formålet de ble innhentet for. I denne konkrete saken ble det slått fast at langridstid på 13 måneder ikke var rimelig, og derfor i strid med prinsippet om lagringsbegrensning, forklarer Tanja Czelusniak, senior juridisk rådgiver i Datatilsynet

Dette var noen kjappe nyheter før påske. Sjekk også ut vår Facebookside, NLF Oslo og Akershus.

Ønsker alle en riktig god påske!