NLF

Julebrev 2022

Kaos på veiene

Obs, der kom vinteren,gitt! Først kom det litt snø, så ble det kaldt og snøen ble tidvis til is. Etterhvert kom også brøyte- og saltebilen, men da var jo allerede skaden skjedd. 06.20 ringte den første illsinte lastebileieren til meg og lurte på om SVV/Mesta var fullstendig "nedsnødd"? Så gikk det slag i slag utover dagen. Fylkesleder i Østfold, Erik Graarud, satt også i telefonen fra sent på kvelden og fra tidlig morgen. Halvannet døgn etter snøfallet, møtte Graarud og regionsjef Bjerke i Vegdirektoratet for å få en forklaring på brøytesvikten. Vi var "rusta til tenna" med gode argumenter og var forberedt på ansvarsfraskrivelse fra prosjektleder Kim Kongshaug. Men han la seg flatere enn en dansk motorvei og beklaget en brøyteberedskap som ikke var innafor. Han tok oss rolig gjennom kontrakter, roder, salttabeller og forventet standard på veidekke. Han var glad for tilbakemeldingene våre og fortalte at Mesta var innkalt til møte. Et lovende møte. Men vi var ikke mer enn kommet ut av dørene i Vegdirektoratet, før vinteren var tilbake. Litt mer snø, enda mer is og enda mer kaos! .Norges viktigste Europavei, E-6 fra svenskegrensen på Svinesund til hovedstaden, var islagt fra begynnelsen til slutten og vogntog, busser og personbiler så ut som om de var med i et flipperspill. Hva i all verden er det som skjer, var spørsmålene vi fikk fra sinte, sjokkerte og vantro medlemmer? Nye møter, nye mailer til SVV og denne gangen kokte vi det egentlig ned til ett avgjørende spørsmål: Er det slik at vi ikke kan forvente at Norges viktigste Europavei skal være isfri og fremkommelig 2-3 timer etter et godt varslet nedbør? Vi har foreløpig ikke fått et ja eller nei-svar på det spørsmålet, men vi er enig med SVV om at vi møtes tidlig på nyåret for å diskutere kaoset.

Bastø-Fosen varsler 20% prisøkning fra nyttår

Nylig ringte direktøren i "Bastøferja", Øyvind Lund, og varslet 20% prisøkning fra nyttår! Han er selvfølgelig lei for dette, men ser ingen vei utenom. Han forklarer den kraftige økningen med Nærsjøindeksen, men også med den kraftige økningen av el-biler på Norges mest trafikkerte fergesamband. EL-bilene skal bare  betale halvparten av hva vi andre gjør og når antallet EL-biler er mange ganger høyere enn da kontrakten ble signert i 2014, så sier det seg selv at regnestykket, uten prisøkning, går i minus for rederiet. Fergerederiet er vel også det eneste som ikke mottar noen form for statsstøtte. Lund har vært i møte med statssekretær i samferdselsdepartementet og forklart situasjonen, men åpenbart for døve ører. NLF Østfold har kontaktet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som svarte kort at "han ser på det". Vi setter selvsagt pris på at han svarer oss i en svært travel hverdag, men nå trenger vi handling. 20% pristillegg kommer i tillegg til alle de andre kostnadene regjeringen tynger oss med. Jon-Ivar, vi venter på deg!

Etterslep på fylkesveiene? ca 300 år!

NLF Østfold, Oslo & Akershus og Buskerud har besluttet å videreføre Vikenrådet, selv etter at Viken blir oppløst. Poenget er at de tre fylkene henger godt sammen på flere områder og at vi i NLF tror samhandling og samarbeid gir bedre innflytelse. Nylig møtte Vikenrådet de som har ansvar for området vei i Viken fylkeskommune. Hovedtema var åpning av fylkeveinettet for modulvogntog med spørsmål om status og fremdrift. I og for seg ikke spesielt oppløftende, for etter en ganske positiv og frisk start på åpningsprosessen i fjor, så er arbeidet nesten stoppet helt opp. Det skyldes hovedsakelig på fire ting. Dårlige broer, dårlige veilegemer/skuldre, manglende bevilgninger og for få ansatte. Vi har likevel en åpen og direkte dialog med de ansvarlige i fylkeskommunen og disse personene følger nok med tilbake til de "gamle" fylkene. For å forklare hvilke vanskelige vurderinger fylkeskommunen må gjøre, ble det trukket frem at mange veistrekninger er så dårlig, at en åpning for tunge modulvogntog kan sette dem varig ut av drift. "Noen" i fylket har regnet ut at det med dagens bevilgninger, vil ta 300! år å rette opp i vedlikeholdsetterslepet. Det betyr, som også NLF Innlandet har påpekt, at fylkeveiene etter årets statsbudsjett blir enda dårligere.

Regjeringen stopper alle viktige veiprosjekter i vår region

De fleste har fått det med seg, men regjeringen har bevisst valgt å stoppe alle viktige veiprosjekter i vår region. Ingen penger til å fullføre E-18 fra Retvet  til Vinterbro, ingen penger til RV 19 i Moss, ingen penger til ny Fredrikstadbro, ingen penger til ny "Sarpebro", ingen penger til Fv 120 eller RV 22 ogsåvidere, ogsåvidere. Det svært gryteklare andre løpet i Oslofjordtunnelen, eller E-134, ble også stoppet over natten. I dette prosjektet er det først og fremst trafikksikkerheten som er viktigst for NLF, men med kaos i Moss med svindyre billettpriser på fergen og lange køer og veiarbeider på E-18 gjennom Oslo, sier det seg selv at er tryggere og mer fremkommelig tunnel under fjorden ville hjulpet godt. Ikke mange tenker på at tunnelen ligger helt i starten av E-134, som ender i Haugesund! Tre av NLFs regionsjefer deltok i et kampmøte" for denne veien i Notodden nylig og den ene ordføreren etter den andre spratt opp av hatten  og holdt flammende innlegg for denne viktige ulykkesutsatte veien. Til tross for at de fleste ordførerne er valgt fra SP og AP, ser det ikke ut til å gitt avgjørende resultater. Det er svært urovekkende at statsråden fullstendig velger å overkjøre sine egne fagfolk og dropper prosjekter som det har vært jobbet lenge og vel med. Men å ikke gjøre noe som helst, er vel en form for handling det også.

Stor jubileumsfest i Østfold

NLF Østfold fylte 75 år i 2021, men pga pandemien var det utelukket å samle mange mennesker til feiring. Men denne høsten var tiden inne og dørene åpne. Nærmere 140 personer samlet seg derfor en lørdag i oktober  til storslagen feiring av 75 svært aktive og innholdsrike år. Stedet var hotell City i Fredrikstad og ordfører Siri Martinsen (AP) ønsket alle hjertelig velkommen til byen og fylkesleder og "grand old man", Erik Graarud ønsket alle velkommen til fest. Dette gjorde han blant annet ved å ta oss gjennom deler av foreningens spennende historie. Og "alle" var der. Enbilseierne, to-bilseierne, ti-bilseierne og de aller største eierne var der. Nåværende NLF-direktør Geir A.Mo var der, flankert av de tidligere direktørene Gunnar Eigland og Gunnar Apeland. Viken fylkeskommunes fylkesrådsleder, Siv H Jakobsen(AP) var der og selvsagt våre samarbeidspartnere. Kveldens og jubileumsårets høydepunkt er nok likevel den flotte jubileumsboken NLF Østfold har produsert. En interessant og innholdsrik bok ført i pennen av forfatter og lokalhistoriker Lars Ole Klavestad. Underholdning ble det også, både musikalsk og av det mer muntre slaget. Et verdig arrangement som setter startskuddet for nye 75 begivenhetsrike år. 

Regjeringen krever nullutslipp fra tunge varebiler

Regjeringen innfører krav om nullutslipp for alle varebiler, lette som tunge, i offentlige anskaffelser. Formålet er å få ned CO2-utslippene og bidra til at Norge nærmer seg målene i Parisavtalen. Tilgjengeligheten av nullutslippsvarebiler er svært god, mener regjeringen og de  ser ingen grunn til å fortsette og kjøpe dieselbiler. EU har samtidig bestemt at et skal forbys å selge diesel og bensinbiler fra 2035 og det er bare 12 år til. Husker du hva du drev med i 2011? Det er faktisk ikke SÅ lenge siden og tiden frem til 2035 går fort. Samtidig innkaller Oslo kommune til møte om hvorfor det selges så få elektriske varebiler i byen? Dette blir spennende.

Røa-tunnelen skrotes. Mange er skuffet

Røa vest i Oslo har utviklet seg til først og fremst å bli et veikryss. Et veikryss med altfor mye trafikk, støy, eksos og kø. Beboerne har i årevis kjempet for å legge veien i tunnel under Røa sentrum. Oslopakke 3 skulle finansiere hele eller deler av tunnelen, men sprekken på Fornebubanen og i og for seg inntekten fra bompenger, gjør at flere prosjekter faller ut. Nå var det Røatunnelens tur. Det AP-ledete bystyreflertallet nappet tunnelen ut av posen og fortalte illsinte beboere at de skal satse på tryggere rammer for gående og syklende, samt bedre kollektivtransport. Enda et viktig veiprosjekt som ikke blir noe av.

SVV med ny tjeneste: Varsler ved stenging av tunnel eller bro

Mange tunneler stenges regelmessig fordi vogntog får problemer av ulikt slag, i Oslofjordtunnelen skjer det ukentlig. Dette medfører store utfordringer for andre trafikanter, ikke minst for nøringskjøretøy. Nå kan du imidlertid abonnere på en ny varslingstjeneste fra SVV, som forteller deg når tunneler og broer blir stengt. Du vil som abonnent få en SMS hvis en tunnel eller bro må stenge og du får beskjed om forventet stengetid. Dette vil bidra til at mange unngår unødig ventetid som følge av stengte tunneler og broer.

Tesla Semi på sin første jomfrutur

Allerede i 2017 lanserte Tesla sin tunge lastebil allerede i 2017, men ting tar som kjent tid. Nylig kunne imidlertid selskapet melde at Tesla Semi hadde gjennomført sin første vellykkede langtur under realistiske forhold. Det høres nesten ut som når Apollo 11 landet på månen og mange oppfatter denne turen på samme måte. I følge Tesla skal Semien ha kjørt 804 kilometer med  en fullastet bil med en vekt på 36.7 tonn. Tesla sier egentlig ingenting om lastebilen er blitt ladet underveis, men skal dette ha noen verdi må vi forutsette at turen gikk i ett strekk. Foreløpig lanseres bilen for det amerikanske markedet, men også europeiske selskaper ser frem til at den kommer. I følge E24 har Posten satt flere biler i bestilling. Det er flere bilprodusenter som leverer elektriske lastebiler som drar like tungt som Tesla, men de sliter med å klare samme rekkevidde.

Førerløst på E-6???

Det svenske selskapet Einride skal ifølge Fredrikstad Blad teste ut førerløse lastebiler på E-6 mellom Oslo og Gøteborg. Dette som en del av et stort europeisk prosjekt, hvor selvkjørende lastebiler skal frakte gods mellom ulike byer i Nord-Europa. Dette er interessant. Tenk deg 2700 "selvkjørende" vogntog skli nedover Svinesundbakkene en helt vanlig tirsdag i desember! Høres kjempesmart ut. Men for all del, mye av godstransporten kan nok tas førerløst i fremtiden og særlig på lange, rette og isfrie motorveier. Men vi må få uttrykke en smule skepsis til om dette er en optimal løsning på vestlandske bygdeveier i vårløsningen? Mulig det er bedre å bruke tid og (sjukt) mye penger på å sikre de veiene vi allerede har, pluss å utvikle nye fossilfrie drivlinjer, fremfor å prioritere artige prosjekter som er fullstendig uegnet for norske forhold. Eller? Ser for oss at den førerløse melkebilen møter den førerløse skolebussen på en smal, svingete vestlandsvei en tidlig morgen i april. Da er det jammen fint at de autonome snakker sammen og avgjør hvem som skal frem og hvem som skal i stupet. For ikke å snakke om hvem som legger på kjetting!

Ny kontrollplass på RV 22 ved Åsen i Sarpsborg

SVV melder at de bygger en ny kontrollplass langs RV 22, nærmere bestemt ved Åsen i Sarpsborg kommune. Grunnen er i følge SVV at det i dag ikke finnes en kontrollplass på strekningen mellom Sarpsborg og Rakkestad. Den nye plassen bygges delvis på gammel veigrunn som eies av SVV og dette gjør at byggetiden og kostnadene holdes nede. Plassen vil komme i drift en gang på nyåret 2023, melder SVV.

Ring 1 i Oslo stenges permanent?

I forbindelse med gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet i Oslo sentrum, er det besluttet å stenge Ring 1 i byggeperioden. Stengetiden er forventet å bli 3 år og vil starte våren/sommeren 2024. Flertallet i Oslo bystyre har gått ett skritt lenger og bedt regjeringen stenge Ring 1 permanent. De sier at hvis det fungerer å holde veien stengt i 3 år, så fungerer det sikkert for alltid. SVV har gått mot forslaget. LUKS og NLF har uttrykket sterk bekymring for forslaget, ikke minst med tanke på varelevering i Oslo sentrum. Oslo er allerede en svært krevende by å levere varer i og denne stengingen vil ikke gjøre ting enklere ble det uttalt i årets siste LUKS-møte, hvor også NLF deltok. Det er sunt å sykle, men vi ser jo noen utfordringer med å levere tusenvis av liter med drikkevarer, mat og Horeca-produkter med sykkel. Eller kanskje bystyrepolitikerne i Oslo kommer opp med et helt nytt konsept hvor gjestene på Grand hotell tar med egen sovepose og drikkeflaske. LUKS møtes på nyåret for å diskutere mulige reaksjoner på leveringssituasjonen i Oslo.

AVGIFTSLETTE PÅ DRIVSTOFF FRA NYTTÅR - TOTALT VIL DETTE UTGJØRE CA. 6 ØRE PER LITER

Det er signalisert avgifts lette på diesel fra Regjeringen. Det kan være en fordel å nyansere bildet litt i forhold til effekten avgiftsreduksjonen har på den reelle prisen.

På veidiesel reduseres veibruksavgiften mens CO2-avgiften øker. I sum utgjør dette en avgifts nedgang på 17 øre. Imidlertid økes omsetningspåbudet fra 15,5% til 17%, dvs innblandingen av biodrivstoff i dieselen. Biodrivstoff er per i dag mye dyrere en vanlig diesel og et økt omsetningspåbud bidrar derfor til å dra prisen opp.

Den totale effekten av dette synliggjøres på dieselprisen etter nyttår, men gitt samme dollarkurs ser det ut til å bli en prisreduksjon på ca. 6 øre per liter.

Anslag på priser kommer fra Circle K.

Tunge EL-lastebiler og ladeinfrastruktur. Høna og egget-diskusjon

Ingen ladestasjoner, ingen el-lastebiler.

Vi leser på  veier24.no at samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier lading ikke skal være et hinder for å velge grønt. Hittil er det gjort mye for personbilene, men svært lite for tunge kjøretøy.

Nygård skriver blant annet i sitt innlegg: Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøyer i 2030. Regjeringen vil nå be Statens vegvesen, i samarbeid med Nye Veier og Enova, om å få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. For å få til treffsikre tiltak vil det være viktig å lytte til transportnæringens behov. Næringslivet har mange steder allerede gått foran og fortjener honnør for det. Med ladestrategien tar regjeringen grep om hvordan vi skal utvikle ladetilbudet framover, for å sikre at overgangen til nullutslipp skal bli så enkel som mulig.

I 2022 er det registrert 327 elektriske lastebiler i Norge, ifølge SVV noe utgjør i år 7,2% av registrerte lastebiler. I 2021 ble det registrert 64 elektriske lastebiler som var en andel på 1,4%

7% av dødsulykkene kan være selvmord

I 2020 kolliderte lastebilsjåfør Rune Pettersen med en bilist som tok sitt eget liv. En ny undersøkelse viser at han ikke er alene. Statens vegvesen anslår at   7 prosent av dødsulykkene de har analysert mellom 2012 og 2021 kan ha vært selvmords ulykker. Les hele artikkelen her:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202212/DKOV98122122/avspille

Stor potensiale for lastebil på biogass

Biogassrapport: Stort potensiale for biogass i Norge fremover - særlig for lastebil 12 prosent av norsk lastebilflåte kan være på biogass i 2030 – om prisen holdes under diesel, anslår analysebyrået Stakeholder i en fersk rapport på oppdrag av Grønt landtransportprogram. Les mer her: Biogassrapporten er her: stort potensiale for biogass i Norge fremover - særlig for lastebil (nho.no)

Meld deg på NLFs transportkonferanse

Har du meldt deg på NLFs transportkonferanse? 27.–28. januar blir det igjen transportkonferanse på Holmen Fjordhotell i Asker. Her kan du blant annet møte Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomité. Og ikke minst treffer du mange gode kolleger og samarbeidspartnere. Jan-Erik Larssen vil nok en gang lede oss gjennom to spennende og innholdsrike dager. Gå inn på lastebil.no og meld deg på!

Fylkesledere ønsker god jul!

Det er "dagen før dagen" og de fleste kan slippe tak i rattet og halse ut for å gjøre de siste innkjøpene. For de aller fleste av våre medlemmer har 2022 vært et krevende men positivt år. Selv om utsiktene i 2023 er foruroligende skal vi likevel forsøke å ta en velfortjent pause disse juledagene. Fylkesleder Erik Graarud i Østfold og fylkesleder Nicolai Jakhelln i Oslo & Akershus ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et mer forutsigbart nytt år!