NLF

NYHETSBREV DESEMBER 2021

Så er vi der igjen!

Så kom de begge to, både jula og kong Corona. Tror ingen av oss har Omikron øverst på ønskelisten denne julen, men det ser ut til at den kommer om du ønsker det eller ei. Denne gangen har vi kanskje en liten fordel, siden vi har støtt på både virusets kinesiske mor, dets engelske rømling og et par andre varianter gjennom året. Vi har planene klar, vi har erfaring i å takle en vanskelig virus-hverdag og trøsten er jo, at de aller fleste av NLFs medlemsbedrifter, kan se tilbake på et greit økonomisk år. Nå gjelder det å vaksinere seg og holde seg noenlunde frisk gjennom julen, så "står vi han av", som de sier rett nord for Sinsenkrysset.

Ny logistikkplan på trappene i Oslo

Oslo Kommune ved Bymiljøetaten, BYM, er i gang med å lage en ny trafikk- og logistikkplan for byen. Igjen skal bilen lide og syklister og gående, sammen med kollektiv, skal skyves frem over hele byen. Dette er i tråd med nasjonale føringer, samt en viktig kampsak for AP/MDG/SV-byrådet i Oslo. Planen er at folk flest skal myldre, eller virre, rundt i gatene, drikke øl og spise kaker, uten å kjenne verken eksoslukt eller se snurten av en dieselbil. Men, og det er jo det vanlige mennet som dukker opp. Hvordan skal all ølen og alle kakene komme inn i byens sentrum? Noen har foreslått internettet, men det er ikke riktig slik det fungerer ennå. Så må vi til med lastebiler. Nylig var jeg i et referansegruppemøte med kommunen for å forklare at det meste du ser rundt deg en gang har vært innom en lastebil.. LUKS og ASKO var også i dette møtet og etter årevis med tålmodig informering, virker det som om kommunefolkene aksepterer at lastebilen må frem. Faktisk tror vi at de også lytter og innser at Schenkers reklamejippo med syklende vareleverandører, stort sett er nettopp det,- et reklamejippo.

Tre ble til en

Det er ikke alltid slik at "alle gode ting er tre". Etter flere år med synkende aktivitet og mindre interesse blant medlemmene, bestemte tre av lokalforeningene på Romerike seg for å ta grep. Etter flere gode samtaler mellom styrelederne i Lillestrøm Lastebileierforening, Aurskog-Høland Lastebileierforening og Øvre Romerike Lastebileierforening, bestemte man seg for at " sammen er vi sterkere". Foreningsstyrene la frem forslag om å legge ned de respektive foreningene, for så å gjenoppstå i en ny og stor Romerike Lastebileierforening. På tre ekstraordinære årsmøter den 29.11.2021, fulgte årsmøtene enstemmig anbefalingene fra styrene. På et stiftelsesmøte samme kveld, ble Romerike Lastebileierforening etablert. Dette blir en av NLFs største lokalforeninger med 141 bedriftsmedlemmer. Sissel Heen (Øvre Romerike)ble valgt til leder av interimsstyret og Jan Roar Fjeld (Lillestrøm) til nestleder. Øvrige medlemmer er: Rune-Kristian Olsen, (Aurskog-Høland) Lars Erik Skjønhaug, (Aurskog-Høland) Tor Ola Wethal (Øvre Romerike) og Ove Schreckenberger (Lillestrøm). I tillegg ble Olav Sørby, Vegar Klauseie og Jon-Anders Tønsberg valgt til varamedlemmer. Anne Holdhus tiltrer som sekretær uten stemmerett. Målet er nå å øke aktiviteten blant medlemmene på hele Romerike og sikre seg flere medlemmer å spille på. 

To kan bli til en

Romerike Lastebileierforening rakk å bli etablert før pandemispøkelset igjen stengte ned det meste av fysiske møter. Uken etter skulle også Asker & Bærum Lastebileierforening og Oslo Lastebileierforening gjennom samme prosess for gå sammen i en ny Stor-Oslo Lastebileierforening. Da det ikke ble mulig og møtes fysisk, besluttet styrene i de to foreningene å utsette de ekstraordinære årsmøtene og stiftelsesmøtet til vi igjen kan treffes fysisk.

Skulle de to foreningene bestemme seg for å gå sammen, vil fylkesforeningen Oslo & Akershus, bestå av tre lokalforeninger. Romerike, Stor-Oslo og Follo.

Elektrisk fergedåp

Alle skip må døpes, også de uten lyd. Bastø-Fosen, som opererer Norges største fergesamband, ruten mellom Moss og Horten over Oslofjorden, er i ferd med å hel-elektrifisere fergene sine. Selvom Bastø Electric har seilt over fjorden noen måneder, var NLF invitert til høytidelig og offisiell dåp tidligere i høst, med innlagt tur rundt i fjorden. NLF-direktør Geir A.Mo sto først blant gratulantene, mens regionsjef i NLF region 1, J.Kristian Bjerke, representerte hoveddelen av NLFs fergekunder. Fergen KAN seile kun på batteri mellom de to byene, men det får de av ulike årsaker ikke lov til. Ca 1/3-del av ruten går derfor med strøm fra et dieselaggregat om bord. Vi ble tatt med på en omvisning i maskinrommet under turen og det som slo oss, var den totale stillheten i bunnen av båten. En lett during var alt vi kjente på og vi følte oss faktisk litt grønne der vi romsterte mellom svære batteripakker i verdens største elektriske bilferge.

Kjettingaksjon på Taraldrud

NLFs etter hvert årlige kjettingsaksjon, ble i år høytidelig åpnet på SVVs kontrollstasjon, Taraldrud, i Nordre Follo kommune. Stasjonen ligger på grensen mellom Viken (gamle Akershus) og Oslo og dette var et praktisk sted å smelle av startskuddet for årets aksjon. Tilstede under åpningen var, foruten Geir A.Mo, J.Kristian Bjerke og flere andre fra NLF også statsråd Jon-Ivar Nygård (AP) og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Undertegnede delte ut en del brosjyrer til sjåførene selv det er ikke alltid er like enkelt å kommunisere med dem. EN kunne bare russisk og en annen ble helt forskremt, da vi ba ham rulle ned vinduet for en prat. Det er ikke tvil om at mer informasjon om kjettingbruk i Norge er viktig, selv om de norske og svenske sjåførene vi snakket med, stolt kunne fortelle at alt var på stell.

På møte med utekontrollen

Regionsjef Guttorm Tysnes i NLF Innlandet inviterte kollega J.Kristian Bjerke med på samling med SVVs utekontroll i Innlandet og Øvre Romerike. Tysnes var invitert til å holde et innlegg om NLFs syn på utekontrollens arbeid. Og siden Øvre Romerike var med i samlingen, var det naturlig at også NLF region 1 var representert. Tysnes tok opp en rekke punkter, både positive og kritikkverdige og forsamlingen både lyttet intenst og kommenterte underveis. Ett viktig budskap fra NLF var en oppfordring til kontrollørene om å fare pent med nyutdannede sjåfører. Disse er ferske bak rattet og trenger litt tid for å opparbeide nødvendig selvtillit og ferdighetsnivå. Veiled gjerne, gi råd, men vær hjelpsom og imøtekommende, var regionsjef Tysnes`innstendige råd.

Dieselpriser - lavest i Europa

Mange lastebileiere klager over dieselprisen her i landet og det skal vi jo gjøre. Vanligvis har den også ligget et stykke over de fleste andre land i Europa. Men denne høsten har faktisk dieselprisen i Norge i perioder, vært lavest i Europa. Med unntak av Polen. Det er forhåpentlig slutt på øst-Europeiske transportører som fyller ulovlig importert diesel i skogen, eller har med seg store dieselfat i bilen. Snarere tyder muntlige rapporter på at våre utenlandske kolleger fyller avgiftsfri diesel over en lav sko, uten at bensinselskapene ser ut til å løfte mange fingre for å stoppe det. Cirkle K mener bestemt at de opererer med en beste prisen ifht til NLFs medlemsbedrifter, men tidvis sliter både CK og vi med konkurrenter som som presser prisen under det CK klarer. Dette jobbes det mye med, både hos CK og NLF, og det gjøres det som kan gjøres for å ligge best an.

18 nye bomstasjoner i Nedre Glomma

Seks av dagens bomstasjoner blir stående i ytterligere 15 år og i tillegg kommer det 18 nye stasjoner fra 2024. (Laste)biler over 3.5 tonn må ut med 52 kroner ved passering og de får ingen brikkerabatt. Klinker du derimot til med en el-lastebil kjører du gratis, mens elektriske personbiler må ut med halv pris, opp fra 30%. Til sammen er det foreslått at bilistene skal betale 8.2 milliarder kroner totalt for utbyggingen og alle vet jo hvem som vi stå for en stor andel av dette beløpet.......

Ny Sarpebru vedtatt

Men foreløpig bare for jernbane. Og det er jo litt dumt, for ekspertene sier at dagens Sarpebru på FV 118 vil ramle ned ila 3-5 år, eller noe sånn. Men tog kommer først og i dette området av Nedre Glomma er det tjukt av fortidsminner og andre godsaker. Derfor støter en hver trase og ethvert forslag på store utfordringer. Jernbanevedtaket kan ikke påklages og departementet sier at dette valget vil "avklare fremtidig løsning for Fv 118 og strekningen Sarpsborg sntrum Øst -Hafslundveien/nordbyveien, inkludert ny bro over Glomma".

El-biler vil utkonkurrere kollektivtransporten

Det mener i alle fall direktør i Transportøkonomisk Institutt (TØI), Bjørne Grimsrud. Grimsrud er tidligere direktør i SVV og bør ha god bakgrunn for å mene noe om saken. Nå behøver man ikke være rakettforsker for å skjønne at avgifter, elbiler og inntekter ikke går helt i hop. Vi har jo i en årrekke advart mot å lokke folk inn i el-biler, hvor de kan kjøre "gratis" i kollektivfeltene. Uten at avgiftene økes for el-bilistene, vil det jo ikke bli inntekter nok fra diesel- og bensinbilister til å finansiere de store gang-, sykkel- og kollektivsatsingene. Og det er jo klart at "vanlige folk" heller vil sitte i en komfortabel, ganske varm el-bil på vei til jobben, enn i en buss overfylt av hostende og harkende mennesker, som gruer seg til å hive seg ut til isende kulde eller drivende regnvær.

Regnestykket går rett og slett ikke i hop.

Mer trafikk i Oslo enn før pandemien

Tellinger gjort av Fjellinjen viser at det i oktober i år var mer trafikk i hovedstaden enn det var i 2019, I oktober var økningen på hele 3.2% ifht oktober i 2019. I forhold til oktober i 2020 er økningen på hele 6.8%. Kollektivselskapene melder også om passasjernedgang og inntektssvikt og flere kollektivruter er lagt ned eller lagt om.

Nytt løp i Oslofjordtunnelen - dette blir kaos. Lenge.

NLF kjempet for bro, men Stortinget bestemte seg for nytt tunnelløp. At noe skjer er uansett bra, for dagens situasjon er ikke holdbar. Etter en grundig gjennomgang sammen med SVV og prosjektleder Anne Grethe Nordahl, er NLF region 1 klar på en ting. Dette blir kaos. Lenge.

Vi skal sende ut mer detaljert informasjon om prosjektet og fremdriftsplanene på nyåret, men vi kan foreløpig si at SVV planlegger for mellom 1600 og 2000 stenginger av Oslofjordtunnelen i byggeperioden. Og det bare de planlagte stengingene. Så kommer de vi ikke kan forutse. I tillegg til en byggeperiode på, i beste fall, tre og et halvt år, fra byggestart i 2023, vil det foregå massive anleggsarbeider i Moss og på E-18 vestkorridoren i samme periode. Dette er smart planlegging fra myndighetenes side. Vi får en ketchup-effekt. Det er trafikkaos i Moss og RV 19. Da bestemmer staten at det skal bygges ny Intercitylinje for tog gjennom Moss. Samtidig bestemmer staten at det skal bygges ny RV 19 gjennom Moss, hvor tilfeldigvis Norges mest trafikkerte fergesamband befinner seg. SÅ ser planleggerne at det er mulig å lede noe av trafikken vekk fra Moss og gjennom Oslofjordtunnelen. Genialt. Da setter vi i gang med "tidenes" tunnelprosjekt akkurat der. Siste avlastningsvei går dermed gjennom Oslo sentrum og utover E-18 i et av landets mest befolkede områder. Jadda, da drar vi i gang en kjempeutbygging akkurat der også. Som sagt, sånt blir det lett kaos av. Men Anne Grethe Nordahl og hennes stab er 100% ærlige på at dette blir utfordrende og har invitert NLF inn for å få råd. Det har vi gitt og SVV har så langt mottatt med takk. De, og vi, skal holde dere så godt oppdatert underveis som mulig. Er du født i 1959 eller senere, er det også mulig du er i jobb den dagen tunnelen åpner, for den er planlagt helt ferdig i 2029!

Nye medlemmer - velkommen!

Netto medlemstall i NLF er faktisk økende! 

Vi ønsker følgende bedrifter velkommen som medlemmer i NLF region 1:

Grønn Leveranse AS, Maskinentreprenør Stian A.Olsen AS, Hoff Logistikk AS, Ytrelid Audio Service, NOR-LOG Transport AS

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

På vegne av staben i NLF region 1 (som er meg) og fylkesleder Erik Graarud i Østfold og fylkesleder Nicolai Jakhelln, ønsker vi alle våre trofaste og hardt arbeidende medlemmer en fredelig jul og et riktig godt nytt år!