NLF

NYHETSBREV MAI 2022

Vil regjeringen utsette Oslofjordtunnelen?

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) truer med å utsette byggingen av det nye løpet i Oslofjordtunnelen. Han og regjeringen viser hovedsakelig til krigen i Ukraina som årsak til at regjeringen vurderer å utsette flere store veiprosjekter. Vi må bruke mer penger på å motta flyktninger, samt til å styrke Forsvaret og da må andre sektorer lide, sier Nygård.                            NLF var raskt ute i NRK og beklaget signalene fra regjeringen og regionsjef J.Kristian Bjerke advarte sterkt mot ytterligere forsinkelse av tunnelprosjektet. Han viste til at oppetiden i tunnelen er svært ustabil, sikkerheten kritikkverdig og trafikken økende. Å ikke bygge et nytt løp nå når prosjektet er gryteferdig, vil bare forsterke trafikkproblemene rundt og over Oslofjorden, sa han.

https://www.nrk.no/video/DKOV99050522

Problemer i Moss - igjen.

Moss, som faktisk kan bli en liten perle ved Oslofjorden, ble kvitt den beryktede "Mosselukta" fra celluloseproduksjonen for noen år siden. Men de seneste årene har byen slitt med trafikkaos i eliteklassen. Norges mest trafikkerte fergesamband mellom Moss og Horten må jo i land i Moss og hovedveien fra fergeleiet opp til E-6 er proppfull av biler, stort sett hele dagen. I tillegg kommer over 20.000 biler daglig til og fra Jeløya. Nye RV 19-prosjektet går veeeeldig sakte og det gjør altså også trafikken. Nylig fant SVV ut at den gamle Jeløybroen ikke holdt dagens mål. Fra og med 5.mai ble trafikken redusert fra 4 til 2 filer og køene vokser. NLF Østfold ved Per Esben Kristiansen og Erik Graarud, har tett og god dialog med ordfører Hanne Tollerud (AP) i Moss og både NLF og Moss kommune presser på mot Viken fylke for å få fortgang i bygging av ny bro. Samferdselsråd i Viken, Olav Skinnes (SP), vil gjerne ha ny bro, men siden prisanslaget er over 200 millioner kroner, så mer enn antyder han, at en bypakke (les: bompenger) er løsningen. Allerede første dag tettet det seg til over Jeløybroen etter innsnevringen og lokale NLF-medlemmer følger nøye med i trafikkbildet. Det skal bygges en midlertidig bro, men ingen vet riktig når den dukker opp. Problemet med trafikksituasjonen i Moss, er at helt nødvendige prosjekter vedtas og settes i gang altfor sent.

Graarud og Kristiansen gjenvalgt i Østfold

Erik Graarud og Per Esben Kristiansen ble enstemmig gjenvalgt som leder og nestleder i NLF Østfold under fylkesårsmøtet i mars. Årsmøtet ble også denne gangen avholdt fysisk i Fredrikstad og NLF Østfold er en av de få fylkesforeningene som har sluppet unna alle nedstegningene ila pandemien. Den kraftige kostnadsøkningen, spesielt i drivstoffprisene, var tema under årsmøtet og forbundsleder Tore Velten mente NLF jobber hardt og godt med utfordringene, men han fortalte også at NLF sliter med gehør i regjeringen og dens samarbeidspartner SV, for kravet om senking av bl.a veibruksavgiften.

Jakhelln og Heen enstemmig gjenvalgt i Oslo & Akershus

Også NLF Oslo & Akershus fikk gjennomført sitt fylkesårsmøte fysisk for første gang på 2 år. Denne gangen var forsikringsselskapet IF vertskap for årsmøtet og de innledet dagen med en lærerik og god gjennomgang av NLF- samarbeidet og selskapets ulike tilbudet til NLFs medlemsbedrifter. Tilbakemeldingene fra delegatene var svært positiv.                                        Senere på dagen ble Nicolai Jakhelln og Sissel Heen enstemmig gjenvalgt som leder og nestleder i foreningen og årsmøtet besluttet i tillegg å sette av en del av foreningens kapital i fondssparing. Avkastning av denne sparingen ble det vedtatt skal brukes til økonomisk støtte til medlemsbedrifter som vil utdanne medarbeidere til fagbrev. Som samarbeidspartner ble valgt Nordea.

Medlemstallet øker!

NLF opplever medlemsvekst sentralt og iflg markedsdirektør Kjell Olafsrud, er NLF tilbake på medlemsnivå i 2014. Det betyr at over 3000 transportbedrifter stiller seg bak NLFs viktige arbeid. Også i region 1 vokser antall medlemmer og vi er nå godt over 600 medlemmer totalt. Den regionale vervekampanjen som ble gjennomført tidligere i vår, har også bidratt til et voksende medlemstall og dette er svært gledelig. Kjenner du noen med lastebil som ikke er medlem så er det bare å invitere dem inn!

Vi trenger flere sjåfører - still opp som intervjuer!

I Storbritannia mangler de rundt 80.000 sjåfører, men vi i Norge antyder at vi trenger rundt 1200 stykker. For å få litt fart i utdanningen av nye, kompetente sjåfører, har også region 1 satset på den såkalte "Trøndelagsmodellen". Denne er utviklet av regionsjef Roar Melum i Trøndelag gjennom snart 10 år og innebærer et tett samarbeid mellom NLF og NAV. NAV leverer kandidater til et forhåndsintervju med kandidater til å få sjåførutdanning. NLFs medlemmer stiller opp til speed-intervjuer med potensielle kandidater og bidrar til at de best egnede kandidatene får gå kurset. Mange av våre medlemsbedrifter finner allerede i intervjufasen gode sjåføremner, som de senere ansetter i egne bedrifter. Vi trenger flere av dere med på intervjulaget! Følg med når neste kurs går av stabelen og still opp som intervjuer. Gi gjerne beskjed til regionsjef J.Kristian Bjerke allerede nå om du vil være med: jkb@lastebil.no/90189444

Dialog på Svinesund

Svinesund er Norges klart viktigste grensestasjon og opp mot 3000 tunge vogntog passerer over grensebroen hver eneste dag. det skjer ikke alltid problemfritt og i den verste pandemiperioden, måtte NLF Østfold rasle med flere sabler for at ikke godstransporten skulle stoppe helt opp. Men utfordringer må snakkes om og sammen med Svinesundkomiteen, som "eies" av en rekke norske og svenske kommuner og grensefylker, har NLF Østfold tatt en ledende rolle i en lovende dialogprosess på Svinesund. Nylig møtte representanter for SVV, Tolletaten, Trafikverket og Tullen i et dialogmøte med NLF, Sveriges Åkeri, Speditører og Svinesundkomiteen, for å drøfte problemer og muligheter i grensesamarbeidet. Vi var innom alt fra veiarbeider, elektronisk tollklarering, kontroll av biler og andre årsaker til forsinkelser på grensen. Fysisk vertskap for møtet var den norske Tollvesenet og tilbakemeldingene var svært positive. regionsjef J.Kristian Bjerke fra NLF ledet møtet og han er svært glad for at representanter for begge lands myndigheter stilte til samtale. Neste møte er avtalt i september.

Skal legge over 700.000 tonn asfalt i år

SVV har inngått avtale med flere entreprenører om legging av over 700.000 tonn svart, fersk asfalt i år. Mer enn 900 kilometer riksvei får splitter nytt asfaltdekke i 2022 og det gleder vi oss jo til. Det stilles også nye, grønne krav il asfaltentreprenørene i år og i 24 av de 27 tildelte kontraktene er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling. Iflg SVV er det fjerde året det legges vekt på miljøkrav i kontraktene og dette viser seg i 13% reduksjon i CO2-utslippene fra 2020 til 2021.

Vegdirektøren vil nå klimamålene

Veidirektør Dahl Hovland har begynt å arrangere sin egen årskonferanse, "Vegdirektørens årskonferanse" og temaet på den første samlingen var den grønne utviklingen innen veisektoren. Veitransporten står for en tredjedel av klimautslippene i Norge og det er derfor svært viktig for veidirektøren å jobbe målbevisst mot en halvering av utslippene frem mot 2030. Hun er veldig klar på at SVV må jobbe tett sammen med entreprenørene for å nå disse målene. Vi må jobbe smartere, få mer ut av hver veikrone for å bli grønnere, sa hun.

Løsning for Patterødkrysset?

Tidligere denne våren presenterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og veidirektør sin seksårsplan. Det trafikkfarlige Patterødkrysset ved E-avkjøringen til Moss ligger i planen med foreslått oppstart i 2023. Men, det er foreløpig ikke bevilget en eneste krone til prosjektet. Problemet ved avkjøringen til Mosseporten er stort og det er økende med tiltagende trafikk. Biler blir stående på veiskulderen og alt stopper opp fra avkjøringen på E-6 og nes mot porten. Dette er trafikkfarlig og det er oppstått flere farlige situasjoner. SVV har vært klar over problemet i mange år, men Vegdirektoratet har stoppet flere gode løsningsforslag, som også SVV har støttet. Nå får vi håpe at tidligere Fredrikstadordfører Nygård kjenner sin besøkelsestid og åpner lommeboken.

Mikroplast i snøen langs veiene

Vi har hørt mye om mikroplast i havet, men nå har plasten også lagt seg godt til rette langs veikantene våre også.

Norsk institutt for vannforskning, NIVA, har undersøkt veikantene  på 11 ulike steder i og utenfor Oslo og funnene er oppsiktsvekkende . Snøen i veikanten inneholder 80 ganger mer mikroplast enn vannet som renner  like i nærheten. Til NRK sier forsker Elisabeth Rødland at mikroplasten kommer fra både dekkslitasje og asfaltslitasje.

Brødrene Dahl med elektrisk kranbil

Brødrene er et selskap med ambisiøse klimamål. Allerede i 2030 skal selskapets transportvirksomhet være utslippsfri og eieren, Saint-Gobain, skal være karbonnøytrale innen 2050. Det er en trend i hele Europa at selskaper setter svært ambisiøse klimamål og dette får følger også for transportørene. Brødrene Dahl forteller at de satte sin første helelektriske kranbil på veien i januar, for å møte stadig flere krav om nullutslipp innenfor Ring 1 og Ring to i Oslo. Kranbilen vil blant annet betjene byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Nye veier fremdeles godt i farta

Nye Veier, Statens Vegvesens hovedkonkurrent, er fremdeles i full fart etter regjeringsskiftet. i 2022 planlegger selskapet å lyse ut kontrakter for  15 milliarder kroner. De forteller også at de har besluttet å fjerne bruken av makspris i konkurransene, samt at de vil dele opp de største kontraktene der det er hensiktsmessig. Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier AS, Bjørn Børseth, sier at de planlegger å komme ut med en ny konkurranse i måneden fra mars, så SVV har heldigvis fremdeles konkurranse i markedet.

Regionen holder kurs - følg med og meld deg på!

NLF har det seneste året utarbeidet flere gode kurs for medlemmene. Tacho Online er ett og kalkylekurs er et annet. Romerike Lastebileierforening har allerede gjennomført to kurs og har planer om flere. NLF Østfold har satt opp et felleskurs for fylket den 12 mai, hvor bedriftsrådgiver Jone Klingsheim kommer for å foklare om Tacho Online og kjøre- og hviletidskontroll. Følge med på www.lastebil.no under "hva skjer" eller les mailer fra regionen, og meld deg på kurs. Dette er gode, matnyttige kurs som du og bedriften din vil ha stor nytte av.