NLF

Nyhetsbrev mai 2023

Fikk ikke støtte i Fair Transport-saken

Erik Graarud Erik Graarud

NLFs forbundsstyre ønsker å åpne Fair Transport for ikke-medlemsbedrifter og dette ble fremmet som forslag på representantskapsmøtet i Oslo i april. Region 1 hadde behandlet forslaget både i sine respektive styrer og i et felles regionmøte for arbeidsutvalgene. Konklusjonen var klar: region 1 støttet ikke en åpning. Til tross for at både fylkeslederne Erik Graarud (Østfold) og Nicolai Jakhelln (Oslo & Akershus) argumenterte for at Fair Transport fortsatt bør være forbeholdt NLF-bedrifter, valgte et stort flertall å støtte forbundsstyrets forslag.

Sjåfør frifunnet for uaktsomt drap

For omtrent et år siden omkom en syklist etter en kollisjon med en trailer i Oslo. Sjåføren av vogntoget ble tiltalt for uaktsomt drap og nå har dommen falt. Sjåføren ble frikjent for drap, men ble dømt til 36 dager betinget fengsel for uaktsomhet i trafikken og brudd på vikeplikten. Syklisten var i lastebilens blindsone da denne skulle svinge til høyre i et kryss, men retten mener det var mulig å se syklisten i flere sekunder før sammenstøtet. Sjåføren ble også fradømt førerretten i 18 måneder. Sjåføren sier til Avisa Oslo at han er svært lettet over å bli frikjent for drap. Vår oppfordring er å følge ekstra godt med når man kjører stor bil i Oslo sentrum. Blindsonen fritar i følge retten ikke sjåføren.

Vinterdrift i krise?

F.v Per Esben Kristiansen, Egil Nicolaysen,Erik Graarud og Nicolai Jakhelln møtte SVV for å diskutere sviktende vinterdrift denne vinteren F.v Per Esben Kristiansen, Egil Nicolaysen,Erik Graarud og Nicolai Jakhelln møtte SVV for å diskutere sviktende vinterdrift denne vinteren

NLFs regionskontor har mottatt mange klager og bekymringsmeldinger denne vinteren. Kortversjonen av klagene kan sammenfattes i følgende formulering: "For lite, for sent". Vi har flere ganger gjennom vinteren vært i møter og telefonkontakt med de ansvarlige i SVV region Øst og i år møttes vi også i april, før alle har glemt hvordan denne vinteren har vært. Det viktigste med møtet var at NLFs representanter fikk fremføre sitt syn også med dokumentasjon  i form av bilder av forhold langs riks- og europaveiene. Partene er enig om at det er potensiale for bedring og at det har vært flere uheldige situasjoner denne vinteren. Ikke minst er det svært viktig at hovedentreprenør har alt utstyr på plass i tide neste år. Det må også brukes tilstrekkelig med salt på de mest utsatte strekningene og mannskapene må være på veien tidligere enn  tilfellet har vært i vinter. Vi opplever SVV som lyttende og  imøtekommende, men de redegjorde også for situasjoner og forhold som de heller ikke kan forutse eller ta ansvar for. Det ER vinter i Norge. Likevel forventer vi vesentlig bedre innsats neste vinter, slik at  varslede snøfall ikke setter trafikksikkerheten i fare.

Fjellinjen er milliardbutikk

Fjellinjen i Oslo er en milliardbutikk. I 2022 fikk bomselskapet inn over 4 milliarder norske kroner og det er en kraftig økning fra 2021. Da trillet det inn 391 millioner kroner i kassen, men Coronaen får ta mye av skylden for dette. Storparten av inntektene går til opprusting av gang- og sykkelveier i Oslo, drift av kollektivtransport, Fornebubanen, samt noe til E-16 Sandvika-Vøyen. 32.2% av passeringene ble gjort av dieselbiler, mens el-bilene sto for 30.1%. Skal regnestykket gå opp i fremtiden, må el-bilene betale samme takst som dieselbilene.

Ny kontrollplass på RV 22

SVV bygger ny kontrollplass langs RV 22 ved Åsen i Sarpsborg kommune. Grunnen til at SVV bygger akkurat på Knatterudsletta, er at det på strekningen mellom Sarpsborg og Rakkestad ikke er en egnet kontrollplass. Byggeleder i SVV, uttaler at det også gjør ting enklere at man nå benytter restene av en gammel veigrunn, noe som gjør grunnervervsprosessen raskere og billigere enn andre steder. Man regner med at den nye kontrollplassen vil være i drift ila våren 2023.

Tesla Semi på veien

Tesla har hovedsakelig snakket om sin tunge lastebil, Semi, siden 2017, men nå er det visstnok slutt på praten.- Nylig fortalte Tesla-grunder Musk at den tunge lastebilen hadde kjørt over 80 mil med 36 tonn last på hengeren. Vi har jo lært oss å ta denne typen informasjon med noen klyper salt, men hvis det stemmer, så er det jo ganske spennende nyheter. Det er visstnok flere norske transportører som allerede har bestilt Tesla Semi, deriblant Posten, men de må nok smøre seg med tålmodighet litt til. Bilene slippes først i det amerikanske markedet før de så kommer til Europa. Neste utfordring, forutsatt at man godkjenner bilene for bruk i Europa, er at det må produseres nok strøm til å drifte bilen, Og infrastruktur, selvsagt.

EU vil forby forbrenningsmotorer fra 2035- Italia og Tyskland sier NEI

EU-parlamentet og EUs ministerråd vedtok i fjor kraftig reduksjon i CO2-utslippene fra nye personbiler, faktisk hele 55% fra 2021-nivå i 2030 og med 100% i 2035. Det betyr i praksis at forbrenningsmotoren er død senest 2035. Men nå har to av EUs største medlemsland, Italia og Tyskland, antydet at de setter foten ned for vedtaket. Tyskland mener biler som kan gå på syntetisk drivstoff produsert av fornybar energi, må unntas. Italia sier kort og greit nei til forslaget. Så får vi se hvor kompromisset lander til slutt.

Grus erstatter asfalt i Trondheim?

I verdens rikeste land planlegger man å erstatte asfaltveier med et nytt, fint dekke av grus! I følge byutviklingsdirektør i Trondheim, Bente Næverdal, så er det blitt så dyrt å asfaltere at det lønner seg å la være. Bystyret skulle i februar ta stilling til om rundt 170 kilometer av byens veier skulle bli grusveier. Vi må innrømme at vi synes forslaget er så artig at vi ikke har sjekket hva vedtaket ble til slutt. Forhåpentlig var det noen voksne tilstede i bystyremøtet som avverget dette fremtidsrettede og innovative forslaget. Ikke for det, hesteransport hadde jo også sin sjarm, selv om utslippene var av det mer grisete slaget. Kanskje Trondheim starter en ny trend med dette grusforslaget.

Enova stopper biogass-støtte

Biogass er hett tema i NLF, men Enova trekker støtten Biogass er hett tema i NLF, men Enova trekker støtten

Fra første juni i år fjerner Enova støtten til kjøp av lastebiler som drives med biogass. I stedet for å  støtte de som vil kjøpe denne typen miljøvennlige lastebiler, skal pengene nå brukes på å støtte dem som vil produsere biogass i stedet. Spørsmålet er om dette er så lurt? Man kan jo produsere masse drivstoff med støtte, men hvis ingen har råd til å kjøpe bilene som skal bruke drivstoffet, så blir det jo som å produsere for lager. NLF, bilimportørene, Grønt Landtransportprogram og mange flere protesterer mot dette oppsiktsvekkende vedtaket fra Enova. Vi trenger ikke uforutsigbarhet nå, men gode, trygge rammer for et grønt skifte. Bransjen fikk gjennomslag for fritak i bomringene for biogassbiler og salget av biogassbiler er oppadgående. Da er det svært dårlig timing å hasteinnføre et nytt regime som kan sette en positiv utvikling i fare. Ingelin Nordesjø, daglig leder i Grønt Landstransportprogram, sier at dette er uheldig og at det ikke er i tråd med signalene fra et samlet Storting, som peker på at biogass er en viktig løsning for fremtiden. Det er trist at Enova nedprioriterer næringen på denne måten, sier hun.

Døgnhvileplass i Stor-Oslo: Frustrasjonen brer seg

Det er stort behov for døgnhvileplasser Det er stort behov for døgnhvileplasser

Oslo kommune har en av de største, om ikke den største, godsterminalen i Norge innenfor sine kommunegrenser. Alnabruterminalen håndterer gods fra både vogntog og jernbane og til tross for at det er et skrikende behov for å legge ned eller redusere driften ved terminalen, så har et "ekspertutvalg" bestemt at den skal utvides. Som vanlig skjer det ingenting, terminalen er full og alternativer som Vestby og Hauerseter trekkes igjen opp av hatten. Et større problem enn kapasiteten på Alnabru, er de uverdige forholdene lastebilsjåførene må leve under før de losser eller laster. Det finnes nemlig ikke en enste døgnhvileplas innenfor Oslo kommunes grenser! Dette er ikke bare et problem for de som skal levere eller hente gods på Alnabru, men et stort problem for alle som må ta hvilen i Stor-Oslo. I dag har vi Fugleåsen i Nordre Follo kommune, men avtalen der avsluttes høsten 2024. Plassen på Grønnlia ved Gardermoen er også sagt opp. SVV sier de jobber med alternativer, men tiden er i ferd med å løpe fra dem. NLF jobber tett med SVV for å realisere nye døgnhvileplasser med høy kvalitet i Oslområdet. Et opplagt område som både SVV og NLF har festet blikket på, er tidligere Åsland pukkverk på grensen mellom Oslo- og Nordre Follo kommuner. Arealet har inntil nylig vært brukt av Bane Nor som riggplass ifbm byggingen av Follobanen. Området har, som tidligere pukkverk, liten naturverdi, det er allerede godt tilrettelagt for mange vogntog på et stort areal og det er ført frem mye strøm i området. Utfordringen er at Oslo kommunes ene hånd ikke vet helt hva den andre hånden driver med. Selv SVV møter veggen når de forsøker å nøste opp hvem som mener og bestemmer hva i kommunen. Heldigvis har vi i NLF region 1 god dialog med byråd for samferdsel og miljø i Oslo og de har begynt å finne ut av tingene. Forhåpentlig finner de en løsning i god tid før Fugleåsen stenges. For uten 120 hvileplasser på Fugleåsen, blir forholdene ganske ulevelige for sjåfører som må ta sin døgnhvile i Stor-Oslo.

Bilbeltebruk reduserer risiko for alvorlig skade i lastebil

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har funnet ut at i gjennomsnitt reduserer en lastebilsjåfør risikoen for alvorlig skade med 47%, hvis han eller hun bruker sikkerhetsbelte. Korrigert for andre faktorer, som fart, reduseres tallet til 21%. Det er likevel et høyt tall og god effekt av beltebruk. TØI mener forskjellen i tallene skyldes at førere som ikke bruker bilbelte også har høyere risikoadferd på andre områder, som å kjøre godt over fartsgrensen og eler å bryte trafikkreglene generelt.

Danske transportører vil blokkere veiene 15.mai

Skal du til Danmark 15.mai bør du følge godt med i radio og aviser. En gruppe transportører som kaller seg "Vejskatkomiteen", er temmelig forbanna over nye forslag fra Folketinget som vil ramme næringen hardt. Det skal innføres en CO2-avgift og den skal baseres på hvor langt du kjører, hvor stor bilen din er og hvor stort CO2-utslippet bilen har. Det foreslås å ilegge en skatt på drøye 2 norske kroner per kjørte kilometer for en gjennomsnittlig diesellastebil, mens en elektrisk lastebil belastes med 0.2 danske kroner per kilometer. De danske transportørene er mektig provosert og varsler aksjoner helt til myndighetene trekker forslaget. 15.mai har de varslet at det braker løs og da vil de sperre hovedveier og trafikknutepunkter i hele Danmark.

Byråd Sirin Stav (MDG): 20 km fartsgrense i Oslo

Byråd for samferdsel og miljø i Oslo kommune, Sirin Stav fra MDG, foreslår at det innføres 20 kilometer på utvalgte veier i Oslo. Hun mener at Oslo skal være barnas by og at de skal ferdes trygt på vei til skolen. Fart er farlig og derfor vil hun innføre 20 kilometers fartsgrense på utvalgte veier. Staten tillater ikke lavere fartsgrense enn 30kilometer på offentlig vei i dag, så kommunen må søke om tillatelse fra regjeringen.

De nasjonale løyvene gyldig til 2025, men vær tidlig ute

De nasjonale løyvene er gyldige ut 2024 og fra 1. januar 2025 må nye løyver være på plass. Det er lenge til, men har kommer det til å bli en himla kø når det nærmer seg. Det vil ikke bli noen form for overgangsordning utover den vi har i dag. Derfor kan det være en ide og like godt starte prosessen med å fornye løyvene.

Hva må du gjøre:

 

NLF selger aksjene i Transportkompetanse

Region 1 med Sissel Heen, Erik Graarud og Nicolai Jakhelln støtter salg av TK-aksjene Region 1 med Sissel Heen, Erik Graarud og Nicolai Jakhelln støtter salg av TK-aksjene

Både representantskap og landsmøte i NLF har tidligere bedt forbundsstyret om å selge forbundets aksjer i Transportkompetanse. Det har vært jobbet med dette en god stund kunne forbundsleder Tore Velten fortelle representantskapet under møtet i april og nå ser det ut til at vi er kommet i mål. I følge Velten vil TKs hovedaksjonær, Svein Ove Vetrhus, kjøpe NLFs aksjepost til en pris vi er fornøyd med. Planen er at salget skal være ferdigstilt innen landsmøtet i juni. Samtidig er samarbeidsavtalen med TK sagt opp. NLF region 1s delegasjon til representantskapet støttet salget.

Statens Vegvesen vil ha mer gods på lange kjøretøy

 På det siste møtet la Vegdirektoratets representanter fram en presentasjon som viser at etaten nå er svært positive til å justere vektene for næringstransporten. Dette er en sak NLF har jobbet med siden 2017. Endelig ser det ut til at vi får gjennomslag. Uansett hvor mange utredninger samferdselsministeren ønsker, forventer vi en rask reaksjon fra departementet. Eksempler fra SVVs presentasjon: Containerbil opp fra 26 til 28 tonn, semitrailer/vogntog med slep opp fra 50 til 54/56 tonn og vogntog for tørrbulk fra 50 til 52/53 tonn, vil gi en besparelse for næringslivet på 20,9 milliarder kroner og 125 000 mindre CO2-utslipp årlig.  https://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/092/0000920245.pdf

Liten nedgang i dieselprisene

Circle K’s listepris for Truckdiesel viser en nedgang på 2,8 prosent fra mars 2023. Prisen har gått ned med 7,8 prosent i forhold til april 2022. Snittprisen i april 2023 ble 15,70 kroner. Snittprisen hittil for 2023 er 16,33 kroner, som er ned 6,9 % i forhold til hele 2022 (17,53).

Staten kompenserer for prisstigningen i årets asfaltsesong

 Asfaltbransjen er som resten av samfunnet rammet av høy prisstigning. Bindemiddelet bitumen har blitt dyrere sammen med flere andre innsatsfaktorer. – Nytt i år er at Statens vegvesen som byggherre kompenserer for prisutvikling i henhold til SSB-indeks for asfalt. Tidligere har vi bare gitt kompensasjon for prisstigning for bitumen. Helt konkret betyr dette at Statens vegvesen tar mer av prisrisikoen, forklarer Thor Asbjørn Lunaas i en pressemelding. Han er teamleder for asfalt i Statens vegvesen. Kompensasjonen er noe Statens vegvesen har blitt enige med Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg (EBA). om. Så her må underentreprenørene følge med. Og til oss andre: Kjør forsiktig forbi vegarbeiderne!

Riksrevisjonen gransker veireformen

Vedlikeholdskostnader har mer enn doblet seg etter at Vegvesenet og fylkene fikk driftsansvaret for hver sine veger. Nå er det bestemt at Riksrevisjonen skal granske en kostbar vegreform. Vegvedlikeholdet ble 123 prosent dyrere etter at fylkeskommunen overtok ansvaret for fylkesveiene, viste en rapport fra Rogaland revisjon nylig.

https://www.veier24.no/artikler/riksrevisjonen-skal-granske-driftskontrakter-etter-123-prosents-okning/530111

Det går fremover med Sollihøgdatunnelen

Det har vært krevende forhold for veibygging denne vinteren, men nå melder SVV om en milepæl i arbeidet med ny tunnel gjennom Sollihøgda. De forteller at de nå endelig har passert 1000 meter inn i sørgående løp av tunnelen fra  Avtjerna-siden. Grunnforholdene er vanskelige, men for hver meter de borer seg fremover ser de bokstavelig talt lys i enden av den 3350 meter lange tunnelen. De 1000 meterne ble feiret med kake.

Lønnsforhandlingene er i boks

Lønnstillegg for sjåfører i vår næring blir 10,50 kroner per time. Dermed blir de nye minstesatsene: • 207 kroner per time - 33 741,00 kroner i månedslønn for ansatte med 0-3 års ansenitet • 209 kroner per time - 34 067,00 kroner i månedslønn for ansatte med 3-6 års ansenitet • 211 kroner per time - 34 393,00 kroner i månedslønn for ansatte med over 6 års ansenitet Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2023. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtaket. Protokollene er signert av YTF og Fellesforbundet og er bindende for alle tariffbedrifter. Øvrige bedrifter vil bli berørt fra det tidspunkt timesatsene etter hvert blir allmenngjort.

Digitale helseattester for førerkort

Spør fastlegen din om han eller hun kan sende inn helseattesten digitalt! Denne oppfordringen kommer fra Statens vegvesen etter at flere statlige etater har blitt enige om en digital løsning for å sende inn helseattester når du trenger det for å få førerkort. Tilbudet gjelder for alle utstedelser av førerkort der det kreves helseattest, når attesten er utstedt uten tidsbegrensninger. I første omgang vil den digitale løsningen være tilgjengelig for et lite utvalg legekontorer, fordi det er en del digital infrastruktur som må på plass hos legene før alle kan bruke tilbudet. Det er bare konklusjonen i helseattesten som sendes over til Statens vegvesen. Helseattesten mottas umiddelbart digitalt hos Statens vegvesen etter at legen har sendt den. De aller fleste av disse vil på sikt kunne fornye førerkortet uten å måtte møte opp fysisk på en trafikkstasjon. Du kan fornye førerkortet ditt digitalt via Din Side på vegvesen.no, så snart helseattesten er sendt fra legen, forteller Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Nytt tilbud ved ulykker

Kom du i bil nummer to eller tre til en alvorlig trafikkulykke? Måtte du varsle 113, gi førstehjelp eller dirigere trafikk? Tenker du på hva du gjorde på ulykkesstedet? Det har nå kommet et offentlig tilbud til alle som har vært i alvorlige førstehjelpssituasjoner og som ønsker å prate med noen profesjonelle om hendelsen. Dette gjelder også førstehjelp ved sykdom eller andre hendelser. Tilbudet gjelder også andre tilstedeværende, for eksempel de som har varslet og pårørende til mennesker som har fått livreddende førstehjelp. For å komme i kontakt med Førstehjelpertelefonen: Ring 02415.  https://www.rodekors.no/forstehjelp/oppfolging-forstehjelpere/

Arvesmerte - informativ kortfilm om selvmord i trafikken

Hvordan opplever en yrkessjåfør et selvmord på vegen? Psykiske smerter hos en person fører til en enorm belastning for en helt uskyldig person i en lastebil. Det er temaet i filmen Arvesmerte. Den varer i sju minutter og er en meget sterk og realistisk film. Håpet er at den skal få psykisk syke mennesker til å tenke seg om en gang til før de velger selvmord i trafikken. Filmskaperne skriver blant annet: Hei dere som jobber med selvmordsforebygging og/eller sorgstøtte. Flere av dere har vært involvert i og hjulpet oss i prosessen med å lage kortfilmen «Arvesmerte» om depresjon, selvmord, og håp om hjelp gjennom andre. Filmen er i dag sluppet løs på nett, og dere er alle hjertelig velkommen til å bruke den fritt i deres arbeid og på deres nettsider etc., om den kan være til hjelp. Vi laget den med håp og ønske om at den kan være til nytte for noen. Det eneste vi ber om er at dere gir oss en «heads up» om dere tar den i bruk, så vi kan si fra til finansiøren Sørnorsk Filmsenter at filmen kommer til nytte, og at dere deler den videre til alle dere tror kan ha bruk for den i sitt arbeid. PS: Om du ser denne på en liten skjerm, anbefaler jeg headset/airpods etc., da lyddesignen er ganske viktig i denne filmen) Prøv å se filmen her:  https://vimeo.com/745092473

Ring 1 stenges i tre år

Veien under regjeringskvartalet skal terrorsikres og senkes. På det meste skal trafikken på Ring 1 gå ti meter lenger under bakken enn i dag. Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen vil være stengt fra våren 2024 og tre år framover. Det betyr at trafikken vil tyte ut andre steder. Hvor skal bilene kjøre? Statens vegvesen vurderer en rekke ulike alternativer. Alle alternativene har svakheter og usikkerhet.  https://www.nrk.no/osloogviken/kan-bli-trafikk-kaos-i-oslo-gatene-nar-ring-1-stenger-1.16274243

Intet nytt i revidert statsbudsjett

Eksempel på norsk EUROPAvei-standard. E-18 rett før Vinterbro Eksempel på norsk EUROPAvei-standard. E-18 rett før Vinterbro

Intet nytt er vel egentlig godt nytt når det gjelder regjeringens samferdselspolitikk, selv om vi gjerne skulle sett tydelige signaler om at Riks- og Europaveiene i vårt område vil oppgraderes til vanlig europeisk standard. Oslofjordtunellen er igjen øverst på SVVs prioriteringsliste og vi håper virkelig statsråden fra Østfold manner seg opp og sikrer både nytt løp i E-134 Oslofjordkrysningen og ferdigstillelse av E-18 fra Østfold grense til Vinterbro i Akershus. RV 19 i Moss er helt ute i det rød-grønne og ingen vet hvordan det skal gå med ny Glommakrysning i Fetsund. NLF presser på fra begge sider når det gjelder E-134 og etter den svært vellykkede konvoimarkeringen tidligere i år, så planlegges det nå en ny markering med start fra Drøbaksiden. Region 1 er med i planleggingen sammen med region 3, Haukeliveien AS og flere næringsforeninger langs veien. Foreløpig dato er satt til 29.august, så den er det bare å legge inn i kalenderen. Vi kommer med mer informasjon før sommerferien.

Valgkampen er i gang og vi har en plan!

Valgkampen er i gang Valgkampen er i gang

Kommune- og fylkestingsvalgkampen er så smått i gang og dette blir et viktig og spennende valg for oss som næring. Fylkene har et stort ansvar for samferdsel og veier og som vi vet skriker både kommunale og fylkeskommunale veier etter penger. Mange penger. Det er derfor viktig at vi er på og snakker ordentlig med vårer folkevalgte og ikke minst de som ønsker gjenvalg! NLF region 1 har en plan for dette, i tillegg til det påvirkningsarbeidet vi gjør hver eneste dag ovenfor politikerne. det er også viktig at du som medlem snakker med dine lokal- og fylkespolitikere. Vi merker jo hver eneste dag at kunnskapen om vår næring og vår hverdag er svært mangelfull. Så, snakk med en politiker og driv voksenopplæring.

Høstseminar til Storefjell 20.-22.oktober. Ministeren er invitert.

Ministeren er invitert til Storefjell Ministeren er invitert til Storefjell

Du har sikkert allerede holdt av 20.-22.oktober? Da arrangerer NLG region 1 og region 2 sitt tradisjonsrike, spennende, lærerike og trivelige høstseminar. Som vi alle vet er det ikke helt enkelt å få fatt i samferdselsministeren, men vi har våre knep. han har uformelt og foreløpig takket ja til å svinge innom Storefjell i oktober og vi håper virkelig han klarer det før rådgiverne hans finner på noe annet for ham. Ellers blir det interessante foredrag, flott utstilling, god mat og hyggelige mennesker denne helgen. Og fjellet vil vise seg fra sin beste side som det altid gjør når NLF dukker opp.

Østfold hedret tillitsvalgte

NLF Østfold hedret flere sentrale tillitsvalgte under sitt fylkesårsmøte i Strømstad. Forbundsleder Tore Velten og fylkesleder Erik Graarud inviterte fire stolte medlemmer opp på scenen, slik at de kunne motta NLFs fortjenestemedalje i sølv. De fire var Steinar Enderød, mangeårig leder og nestleder i Moss, fylkesstyremedlem og kollegahjelper, Anders Krog, forbundsstyremedlem fra region 1, tidligere fylkesstyremedlem og leder i Sarpsborg. Per Esben Kristiansen, leder i Moss Vognmannsforening og fylkesnestleder i Østfold og Ingar Granly, mangeårig leder av Fredrikstad og fylkesstyremedlem. Vi gratulerer!!

Svinesundskomiteen gjør fremskritt

SVV ved Øyvind Grotterød t.v, var vertskap for møtet i Svinesundskomiteen SVV ved Øyvind Grotterød t.v, var vertskap for møtet i Svinesundskomiteen

Svinesundskomiteen er et samarbeidsorgan og et fellesprosjekt mellom Sverige og Norge. Etter å ha ligget litt i ro noen år, har samarbeidet i komiteen tatt seg betraktelig opp de siste 18 månedene. Kaoset vi opplevde på grensen under pandemien, samt behovet for felles løsninger mellom landene, har fornyet og forsterket samarbeidet. Faktisk så mye at også svenske myndigheter nå er kommet sterkere på banen. Nylig møttes komiteen i SVVs lokaler på Svinesund og både Tollvesenet, Tullen, Trafikverket, Sveriges Åkeriførening, spedisjonsselskapet KHG var representert sammen med NLF og sekretariatet i Svinesundskomiteen. Tema for dagen var blant annet køene som vokser seg store og fete på svensk side, stadig utfordrende reparasjonsarbeider og tidvise problemer med kø også på norsk side. Vi opplever at Sverige ser på Svinesund som deres "utkantgrense", mens de har mye større fokus mot Danmark og Østersjøen. Faktum er likevel at Norge og Sverige er hverandres største handelspartnere og 70% av alt gods mellom landene går over Svinesund. Det er derfor veldig positivt at særlig Tullverket nå er kommet på banen for alvor. De lovet å se på effektiviseringstiltak ved sin grensestasjon som kan lette flyten for transportørene. Tollvesenet i Norge ligger milevis foran Sverige når det gjelder elektronisk fortolling, men våre naboer er også i gang. "Proppen"  på norsk side, SVVs kontrollstasjon, kunne også melde om gladnyheter. Kontorsjef/stasjonssjef Øyvind Grotterød fortalte at stasjonen skal bygges ut, bygges om og rustes opp. Traseer skal legges om og køer som følge av kontroller vil minimeres. Nytt møte er avtalt rett etter sommeren, denne gangen hos Tullverket i Gøteborg.