NLF

Påskebrev

RV 19 i en syltynn tråd!

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (AP) Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (AP)

(Bilde: Ordfører Hanne Tollerud (AP) i Moss forklarer medlemmer i Moss og omegn vognmannsforening at hun er svært bekymret for RV 19)

SVV la nylig frem sine prioriteringer til neste NTP og listen gir stor grunn til uro i vår region. SVV holder trassig på at E-134 Oslofjordtunellen må fullføres med et nytt løp og regionsjef i NLF J.Kristian Bjerke, uttalte til NRK at statsråden må passe seg for at dette gryteklare prosjektet svir seg i gryta! Enda mer bekymringsfullt er at SVV følger regjeringens signaler og tar ny RV 19 i Moss helt ut av prioriteringslisten. RV 19 fra E-6 er eneste vei ned til Norges mest trafikkerte fergesamband, bilfergen over Oslofjorden mellom Moss og Horten. NLF og Moss kommune har i årevis stått sammen og forklart at Moss er et samferdselsmessig katastrofeområde, uten at Storting og regjering har villet lytte. Nå har altså SVV valgt å ta RV 19 helt ut av prioriteringslistene. Spørsmålet er om statsråden fra Østfold, som kjenner problemene på kroppen gjennom mange år, griper inn og rydder opp.

Vintervedlikehold i krise?

(Bilde: Ikke et uvanlig syn i vinter, dessverre.)

Vinteren 2023 har vært det de fleste vil kalle en normal vinter på Østlandet. Stabilt kaldt, greit med snø og snøfallene er godt varslet via YR.no. Brøyting og salting derimot har i mange tilfeller sviktet. Vi har aldri opplevd så mange sinte og fortvilte medlemmer som har sittet i lange køer og i enkelte tilfeller har måttet sa bilen stå, når det har snødd. Telefonene har begynt sent om kvelden og fortsatt fra tidlig morgen. Bilder er sendt inn og vi har gjennomført flere møter med  SVV. Det loves bot og bedring, men ved neste snøfall er det like ille. Vårt budskap til SVV er at vinterdriften preges av "for lite, for sent". Ved ett snøfall i 2023, var E-6 mellom Svinesund og Oslo ikke snøfri etter 16 timer! Dette er ikke holdbart og vil i kommende møter med SVV presentere konstruktive forslag til forbedringer neste år. Slik vi opplever det, så er vinterdriften i vår region i krise og det MÅ endringer til.

Timeslange køer på Svinesund inn til Sverige!

Tollsamarbeidet mellom Norge og Sverige var i mange år et utstillingsvindu på godt naboland-samarbeid. Det kom delegasjoner fra hele verden for å lære og to delegasjoner fra Pakistan og India reagerte med skrekkblandet vantro, hvordan to naboland kunne gjøre oppgaver i hverandres land! men så er alt blitt så meget verre. Mens norske myndigheter representert ved SVV og Tolletaten har utviklet rutiner og servicegrad, så har svenskene stått stille. I dag opplever man milevis med køer inn i Sverige, mens de norske køene som regel skyldes at SVV har en storkontroll eller at utenlandske sjåfører med urent mel i posen "venter" til kontrollfaren er over. Svinesundskomiteen, hvor NLF region 1 er svært aktivt med, har satt et kraftig søkelys på problemene, ikke minst fordi  mye av den norske trafikken er på daglig og ukentlig basis. Lange køer skaper store problemer  også for norske og svenske transportører. I forrige uke ble regionsjef Bjerke intervjuet i NRK sammen med VD i Svinesundskomiteen, Cecilia Nilsson, om problemene og vi har også deltatt i et møte med svenske Riksdagsrepresentanter denne uken for å øke fokus på problemet. Det handles med varer for 470 milliarder koner hvert år mellom Norge og Sverige og 70% av varene skal over Svinesund. Svenska Tullen må ta tak!

Årsmøte i NLF Oslo & Akershus

(Bilde: Nicolai Jakhelln enstemmig gjenvalgt som fylkesleder i Oslo & Akershus)

Nicolai Jakhelln ble enstemmig gjenvalgt som leder i NLF Oslo & Akershus på fylkesårsmøtet i mars. Anne Holdhus fra Romerike og Marius Stenberg fra Stor-Oslo ble valgt som styremedlemmer for to år. Thage J.Sørensen og Jan Roar Fjeld har begge valgt å takke nei til gjenvalg. Fylkets årsrapport forteller om en forening med god aktivitet og økende medlemstall. Oslo sliter med helt spesielle utfordringer knyttet til det grønne skiftet og det nedlegges tort arbeid i "voksenopplæring" av byens politikere. Vinterdrift er også et sentralt tema i Oslo & Akershus og fylket jobber tett sammen med Østfold opp mot SVV og Viken Fylkeskommune. Forøvrig vedtok fylkesårsmøtet å sende inn et forslag til representantskapsmøtet om å gjøre det mulig å dele opp kontingentinnbetalingene gjennom året. Circle K-direktør Sjur Haugen holdt et tankevekkende innlegg om ulike kjøretøys utslipp i et livsperspektiv. Stor takk til Circle K som huset årsmøtet i 2023.

Årsmøte i NLF Østfold

(Bilde: Gode debatter på fylkesmøtet til NLF Østfold)

NLF Østfold er tilbake i godt gjenge etter Coronaen og stilte med tilsammen 100 personer på fylkesårsmøtet på Laholmen Hotell i Strømstad. Hotellet, deltagerne og debattene vise seg fra sin neste side, selv om været kunne vært mer vårlig. Det store temaet under dette fylkesårsmøtet var sviktende vintervedlikehold, men også fraværet av satsing på vei fra regjeringens side ble poengtert. Ingen ny Rv 19, foreløpig ikke noe nytt løp i Oslofjordtunellen, ingen fullføring av E-18 Retvet til Vinterbro og ingen vedtatte planer om ny Fredrikstadbro, ble adressert. Forøvrig ble Erik Graarud enstemmig gjenvalgt som leder, med Per Esben Kristiansen like enstemmig valgt som nestleder. Sjur Haugen fra Circle K bidro med et tankevekkende og godt innlegg i diskusjonen om det grønne skiftet.

(Bilde: Gjenvalgt leder Erik Graarud (t.h) takker Sjur Haugen fra Circle K for et godt foredrag)

(Bilde: Steinar Enderød, Anders Krog, Per Esben Kristiansen og Ingar Granly ble hedret med fortjenestemedalje i sølv)

Møte med Viken Fylkeskommune

(Bilde: Arne Bjørklund (tv) fra Viken FK i møte med Erik Graarud og Per Esben Kristiansen om veidrift i Østfold)

Det jobbes hardt for å få organisasjonen på plass i "nye" Østfold fylke. Vår mangeårige samarbeidspartner i SVV Østfold og nå Viken fylke, Arne Bjørklund, er klart for å komme i gang med veidrift i Østfold. Men han er ikke særlig optimistisk med tanke på ressursene.

VI ØNSKER DERE ALLE EN FLOTT OG SOLFYLT PÅSKEFERIE! FLERE NYHETER FØLGER UTOVER VÅREN