NLF

SOMMERBREV JUNI 2022

"Det er tøffe tider, Baktus-bror"!

(Dagens "politiske" innlegg)

Alle som har har vært barn, eller har hatt barn etter 1950, husker godt hva Thorbjørn Egners bokfigur Karius, sa til sin bror etter at Jens endelig hadde vært innom tannlegen.

"Det er tøffe tider, Baktus-bror", sa han. Akkurat det samme kan vi i transportbransjen også si, når sommerferien kryper nærmere. Uten sammenligning for øvrig, altså. For det ER tøffe tider for mange. I skrivende stund er dieselprisen økt fra 13.95/liter den første januar 2022 til 21.11/liter! Listepris fra Cirkle K eks MVA. Overraskende og positivt mange av våre medlemsbedrifter, har klart å få kundene til å dekke hele eller store deler av dieseløkningen. Det er bra. Men noen, særlig de mindre lastebileierne møter store utfordringer med å få dekket merutgiftene. Det viser seg at de verste til ikke å ville kompensere for disse ekstremkostnadene er det offentlige. Stat og kommune. De som pålegger oss ditt og krever oss for datt hele tiden, nekter i stor grad å betale det tjenesten koster. Noen kaller det en skam, vi nøyer oss med å si at det er uheldig. Svært uheldig. Næringsminister Vestre (AP), som selv er næringsdrivende, har etter hardt press fra NLF sendt ut en oppfordring til alle offentlige innkjøpere om å dekke de unormalt høye drivstoffkostnadene. Det er positivt, men langt fra nok.

På Stortinget er det kun Fremskrittspartiet som har tatt til orde for å redusere avgiftene for å hjelpe "vanlige" folk, og en hardt presset transportbransje, gjennom sommeren. Mange er skuffet over resten av opposisjonen med Høyre, Kr.F og Venstre i spissen, som ikke løfter en eneste finger for å hjelpe. Men størst er nok skuffelsen over Senterpartiets finansminister, som ikke kunne sitte i en regjering med bensinpriser over 20.- kroner. Foreløpig virker det som han sitter veldig godt fast i stolen sin. NLF-direktør Geir A.Mo uttrykte stor skuffelse da regjeringen ikke reduserer avgiftene i sitt reviderte budsjett. Store deler av våre europeiske naboland setter inn tiltak, men ikke i oljelandet Norge. Til tross for et massivt press fra NLF, NHO, Virke, LO, YS og andre, velger regjeringen å ha sitt fokus andre steder. 

Som NLF-medlem skal du likevel vite at vi jobber daglig, fra forbundsleder og daglig leder, via fylkesleder og regionsjef til lokallagsledere og enkeltmedlemmer, for å påvirke politikere i regjering, på Stortinget (nei, de har ikke tre måneder ferie!) og i fylkesting til å innse alvoret med sagens drivstoffpriser. Neste budsjettbøye er når statsbudsjettet legges frem litt senere i høst.

(6) Watch | Facebook (Håper linken virker)

RV 19 og Kanalbrua i Moss

Mange synes nok vi er skriver litt vel mye om den vakre havnebyen Moss. Kun 50 minutter med bil fra Oslo S, fremstår byen som svært forlokkende for mange. Hvis du klarer å komme deg inn i byen, da. Eller ut. Klarer du å klemme deg inn i byen, er du på en måte litt "stuck". Fergen til Horten kan redde deg, hvis du rekker den, eller du kan forsøke å søke tilflukt på den vakre Jeløya. Men altså, hvis du ikke sitter fast. I kø. Kø fra E-6, kø fra Jeløya, kø fra Bastøfergen. Men, tenker du, er det ikke bare å bygge litt mer vei, rydde litt mer plass og så løser ting seg? Joda. Men gjør man det? Nei. I stedet setter man i gang med å bygge tidenes Intercity togtrasse gjennom byen. Så finner den samme "man" ut at en bitteliten, men firefelts bro over bekken som renner mellom Moss og Jeløya, "plutselig" ikke tåler mer trafikk. Da må man stenge. Bygge ny? Nå? Err`u gæern? Det må jo planlegges. Lenge. Også må det diskuteres. Lenge. Så må det finnes penger. I følge samferdselsråd Olav Skinnes i Viken fylkeskommune, vil en ny kanalbro koste mer enn 200 millioner kroner og da må det bompenger inn i bildet. Snedig. For siden det jo skal bygges ny RV 19 gjennom Moss "ganske snart", så kan det jo kanskje hende at staten legger inn litt ekstra bomstasjoner, slik at også Fylkesveibroen blir finansiert?? men hvem betaler for det? Uansett, Moss er et samferdselsmessig katastrofeområde og det ser ikke ut til å løse seg på veldig kort sikt. NLF i Moss og i Østfold jobber aktivt i samarbeid med ordfører Hanne Tollerud i Moss, mot både SVV, Fylkeskommunen og andre for å få på plass gode løsninger for næringstransporten.

Vellykket vervekampanje-region 1 er (nesten)STØRST!

79 nye bedriftsmedlemmer er foreløpig fasit etter vårens vervekampanje. Dette tallet fører oss helt opp på siden av forbundsleder Veltens hjemregion, Innlandet. I mai viser statistikken at region 1, Innlandet, har 630 medlemmer totalt, mens region 1, Østfold, Oslo & Akershus kan vise til 625.

- Dette var da strålende nyheter, utbryter fylkeslederne Erik Graarud og Nicolai Jakhelln da tallene ble lagt på bordet tidlig i juni. Med litt justering av fylkesgrensene når vi går tilbake til Akershus igjen, så blir jo dette gull, stråler Jakhelln, som tenker på at Jevnaker blir en del av Akershus i 2023. Erik Graarud legger til at det nå er viktig å holde på de nye medlemmene og bevise at et medlemskap i NLF betyr noe.

- Vi har alle forutsetninger for å øke medlemstallet ytterligere og vi skal fortsette å sette NLF-saker på dagsorden i våre fylker, understreker fylkeslederne, før de haster inn til NLFs representantskapsmøte i Oslo.

EU: Slutt for bensin- og dieselbiler fra 2035?

Tidligere i juni vedtok flertallet av partiene i EU-parlamentet er forslag fra EU-kommisjonen om å forby salg av diesel- og bensindrevne biler fra 2035. Dette er et ledd i kommisjonens ambisiøse mål om å redusere utslippet fra skadelige klimagasser med 90% innen samme år, altså 2035. Et kompromissforslag fra den største gruppen av konservative partier i parlamentet om å godta salg av hybridbiler også etter 2035, fikk ikke flertall. Nå saken ut til høring i EUs 27 medlemsland og sannsynligheten for at det blir moderert en del, er åpenbart til stede. Men likevel, EU og Ursula von der Leyen, har dårlig tid i klimaarbeidet og organisasjonen signaliserer på mange fronter at det vil komme raske endringer bl.a i transportsektoren.

Veiarbeid på Ring 3 i sommer

SVV melder at det blir reparasjons- og oppgraderingsarbeider på RV 150/Ring 3 i sommer. Det er Storo-lokket som skal jobbes med og det blir nattestenging i følgende tidspunkter:

Natt til tirsdag - natt til fredag: Kl 22.00 - 06.00

Natt til lørdag:                         Kl 22.00 - 08.00

Natt til Søndag:                       Kl 22.00 - 09.00

Storolokket ble åpnet i 1994 og det er ganske omfattende arbeider som skal utføres etter snart 20 års drift. Du finner mer informasjon på www.175.no

Oslo MDG: Totalforbud mot fossilbiler innenfor Ring 2

Byrådet i Oslo er godt i gang med å tømme Oslo for fossildrevne biler innenfor Ring 1. Nå foreslår Oslo MDGs programkomite å stenge alt innenfor Ring 2 også. Dette er i og for seg ikke helt nytt, siden også byrådet har uttalt et mål om det samme innen 2026. Det er i tillegg antydet at hele Oslo kan stenges for fossile kjøretøy innen 2030. Vi har ikke bragt på det rene om forbudet også vil gjelde nyttetransport og tunge kjøretøy, men vi regner med at det blir en overgangsperiode inntil det eksisterer realistiske alternativer til Euro 6-lastebiler.

 

Dansk firma krevde danske sjåfører i danske biler med dansk lønn

Historien er kort som følger. En dansk truckleverandør hadde sett seg mektig lei på at alle leveranser han mottok fra utlandet kom på utenlandske biler med utenlandske sjåfører. Han sjekket og fant fort ut at sjåførenes lønn lå langt under den danske og han bestemte seg for å si tydelig i fra. Han ga beskjed om at han ikke ville ta i mot varer fra utenlandske sjåfører, i utenlandske lastebiler, selv ikke om de kom trillende på danske skilt. Som sagt så gjort Da neste leveranse kom, sendte han hele lasten tilbake til Nederland med mann og bil og hele stasen.

Marco Kjærsgaard som han heter, forteller at han ikke skjønner hvordan en enkelt pall med varer fra Nederland til Danmark kan koste DKK 1200.- fra et dansk transportfirma, men kun DKK 400.- hvis den kommer med et øst-europeisk vogntog med utenlandsk sjåfør. Dieselprisen er circa lik, veiavgiftene  likeså, så det må jo være sjåførlønningene som er altfor lave! 28 år gamle Kjærgaard sendte likegodt den litauiske sjåføren med de litauiske skiltene tilbake med uforrettet sak. Han understreker at han ikke har noe i mot hverken litauere eller noen andre europeere, men han forlanger at transportørene betaler den lønnen sjåførene skal ha. Punktum. Det kaller vi på-se-plikt i praksis!

Dieselhjelp på www.lastebil.no

Du finner god hjelp på lastebil.no – lukket medlemsområde Logg deg inn på lastebil.no. Det gjør du med epostadressen som brukernavn og medlemsnummeret som passord. Gå til fanen medlemmer, deretter lukket medlemsområde. Der finner du både NLFs dieseloversikt og NLFs tiltakspakke med argumenter for at transportprisene må økes. Ikke minst ligger NLFs dieselkalkulator der. Den oppgraderes fortløpende. Her er en link til siden. Husk innlogging: 

NLFs dieseloversikt | Lastebil.no

Full El-bilpris i bomringen fra 2025?

Takstene for elbilene i bomringene bør øke til 70 prosent av full takst. Fra 2025 bør elbiler og bensin/dieselbiler belastes likt. Dette gjelder for personbiler i bomringene i de store byene. Dette kommer fram i et brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet i går. Vegvesenet har vurdert hvordan kollektivtrafikken kan vinne tilbake passasjerer. Elbilfordelene er en av årsakene til at det fortsatt er færre som reiser kollektivt sammenlignet med årene før pandemien. - En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i og inn mot de største byene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Hagen Transport i Innlandet satser elektrisk!

- Det grønne skiftet kommer – og det kommer raskere enn de fleste av oss tror. Den utviklingen skal vi være med på, sier Kai Hagen i Hagens Transport. Nå tester han en Volvo FM elektrisk trekkvogn. Oppdragsgiver Asko Transport AS vil være i forkant i klima-kampen. Hagens Transport er en av flere NLF-medlemmer som har bestilt elektriske lastebiler. Totalvekten på testutgaven med semi er 44 tonn. Bilen skal kunne gå 30 mil mellom hver lading. Kjøringen hittil har vært i nærmere to uker i en 25-milssone fra Oslo. Testingen har gått helt uten problemer. Trekk-vogna er helbygd av Volvo i Sverige. 

Gjennomslag for NLF - YSK og ADR kombineres

NLFs ADR faggruppe har siden september 2021 jobbet med mulighetene som åpnet seg i forbindelse med evaluering og oppdatering av direktiv 2003/59 om yrkessjåførkompetanse.

«Resultatet av dette arbeidet gjør at kursarrangører som er godkjent for gjennomføring av YSK- og ADR- kurs nå kan utarbeide opplæringsplaner som fletter innholdet i disse kursene sammen. Det betyr at tema som er felles for kursene kun gjennomgås en gang hvert femte år», sier NLFs bedriftsrådgiver Jone Klingsheim.

Test av 74 tonn tømmervogntog

Prøve kjøring viser at en vei raskt kan få skader i teleløsningen om vogntogenes totalvekt øker. Dette kommer frem i en fersk fagrapport fra Statens vegvesen. To tester ble gjennomført på Finnskogen i 2020 og 2021. Det ble kjørt med kjøretøy med 74 tonn totalvekt og vogntog med 60 tonn. Ved normale forhold og utenom teleløsningen var det liten forskjell på de to typene tømmervogntog som ble benyttet. Prøvekjøringen avdekket imidlertid at de tyngste vogntogene lagde mindre sprekkdannelser i asfalten enn vogntog med 60 tonn. - Dette skyldes at hver aksel er tyngre på et 60 tonns kjøretøy. Den andre årsaken, og kanskje den viktigste, er akselkonfigurasjonen for de bakerste akslingene. Det er en såkalt «lang-boggi» hvor hver aksling ikke virker sammen, og de har derfor stor belastning hver for seg, forklarte sjefsingeniør Geir Berntsen i Statens vegvesen da han møtte Innlandets samferdselspolitikere denne uka. Han var imidlertid bekymret for «pumpeeffekten» når mange vogntog passerer på den samme vegen i løpet av kort tid. I teleløsningen ga pumpeeffekt størst skader på veiene med 74 tonn totalvekt. Veislitasje, miljø og transportkostnader, er stikkord i prosjektet.

E-134 Haukelifjell ikke nattestengt likevel

Det blir endringer i trafikkavviklingen ved tunnelarbeidene på E134 Haukelifjell. Det blir ikke nattestengt over fjellet som først varslet. Dette betyr at det blir kolonnekjøring hele døgnet over Haukelifjell, både ved Vågslid og over Dyrskar. Dette gjelder for alle kjøretøy.

Det kan gjenstå noen arbeider som kan føre til stengning enkelte netter.

IKKE samtykk til førerkortbeslag

Spørsmålet om førerkortbeslag er et hett og tilbakevendende tema i hele landet. Her følger noen råd som kan brukes i hele landet. Dette er et vanskelig punkt, men på alle ansattemøter bør dette opp som et punkt. I utgangspunktet bør man ikke samtykke til førerkortbeslag. Dersom sjåføren ikke samtykker i det midlertidige beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten til avgjørelse. Om man frivillig godtar beslaget kan påtalemyndigheten bruke så lang tid de vil på saken. Så ikke samtykk til førerkortbeslag (man må jo fysisk gi det fra seg, men ikke skriv under på noen papirer og godta beslaget)

Sommerhilsen fra fylkesleder Erik Graarud

Kjære lastebileier!

Det er strevsomme tider. Mange har mye å gjøre og henger i selen fra morgen til kveld. Noen mangler sjåfører, andre mangler utstyr, mens noen fremdeles venter på biler bestilt for mange måneder siden. Den største utfordringen vår denne våren og sommeren er likevel fullstendig fravær av tiltak fra regjeringens side for å bidra til at det skal være mulig å drive som lastebileier i dette landet. Med et kostnadsnivå, spesielt på drivstoff, som for lengst har sprengt våre villeste fantasier, velger landets regjering så sitte fullstendig lammet i båten! Mens regjeringene i andre land rundt oss iler til transportbransjens unnsetning, forteller finansminister Vedum oss at vi må "vente og se"! Jeg er er mildt sagt skuffet over regjeringens og Stortingets handlingslammelse. Jeg har likevel et lite håp om at NLFs, NHOs og de andre næringsorganisasjonenes press fører frem gjennom sommeren.

At dialog og mildt press på myndighetene hjelper er gjenåpningen av Oslofjordtunnelen er godt eksempel på. Det tok riktignok altfor lang tid, men NLF Østfold kunne til slutt innkassere gevinsten gjenåpningen er for næringen. Når byggingen av et nytt løp er topp-prioritert også regjeringen, så må vi kunne si at NLFs Østfolds arbeid bærer frukter.

I forbindelse med NLFs representantskapsmøte i Oslo i juni, ble det også gjennomført et dialogmøte mellom fylkeslederne og forbundsstyret. Jeg opplevde dette møtet som svært positivt og ser frem til at de sakene vi tok opp og diskuterte, blir fulgt aktivt opp av forbundsleder og styret.

Jeg ønsker dere alle en riktig god, varm og inntektsbringende sommerferie!

Vennlig hilsen, Erik Graarud, fylkesleder, NLF Østfold

Sommerhilsen fra fylkesleder Nicolai Jakhelln

Sommeren står for døren og forhåpentlig blir den lengre, lysere, varmere og triveligere enn de to foregående pandemisomrene. Vi kan likevel ikke stikke under en stol at det er mørke skyer i horisonten og svært høye drivstoffpriser, kombinert med like galopperende strømpriser, gjør tilværelsen denne sommeren både lummer og skummel. NLF har jobbet hardt, sammen med de andre store næringsorganisasjonene, for å få regjeringen til å agere. Vi har dessverre ikke nådd helt frem. Vi blir fortalt, sikkert med rette, at Norge "går så det griner" og at avgiftslettelser bare vil føre til enda raskere renteoppgang. Og det vil vi jo ikke ha. Samtidig dør mange "transport-kuer" mens gresset gror. Drivstoffavgiftene MÅ reduseres, så enkelt, så vanskelig.

Men, solen stikker også gjennom regnskyene. Medlemstallet i NLF Oslo & Akershus vokser og vår nyfusjonerte lokalavdeling på Romerike, kjører et hardt og aktivt tempo. Medlemsmøter, medlemskurs og nyhetsbulletiner kommer nærmest på løpende bånd. Vi er i gang med "Venner på veien" igjen etter pandemien og vi svarer aktivt på alle forslag som kommer fra myndighetene. Det er viktig å bidra med innspill og synspunkter og gi klare svar på det myndighetene spør om. Det gjør vi i NLF Oslo & Akershus.

Jeg vil derfor benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer!

Nicolai Jakhelln, Fylkesleder, NLF Oslo & Akershus

President Biden vil senke bensinavgiftene

USAs president Joseph Biden har til nå stått i mot presset om å senke bensinavgiftene. Han argumenterer med at oljeselskapene tjener masse penger, press i økonomien etter pandemien, faren for renteøkninger og inflasjon og selvsagt krigen i Ukraina. Nå ser det imidlertid ut til at "automobilens høyborg", vil senke avgiftene. President Biden mener nå, at bensinprisene gjør livet vanskeligere for millioner av amerikanere og for næringslivet og derfor må noe gjøres midlertidig. Blir dette vedtatt i Kongressen, føyer USA seg inn i rekken av land som innser alvoret,

Østre Trøsken bro stenges for kjøretøy over 3.5 tonn

Fra 15.august melder SVV at Østre Trøsken bru stenges for kjøretøy over 3.5 tonn. Grunnen er at brua skal forsterkes og oppgraderes. Brua ble bygget i 1967 og det er på høy tid at den overhales og forbedres. SVV varsler også at brua i perioder vil være helt stengt i tre dager av gangen. Arbeidene vil pågå i circa ett år. Omkjøring vil bli skiltet via Grålumveien,(FV 118) Missingmyrveien (FV 279), Svinndalsveien, (FV115) og Agnaltveien (FV 1088). For ytterligere informasjon kan Ingrid Vibeke Larsen i SVV kontaktes, 48153324.

Kortvarig stenging av RV22 nord for Rudskogen i sommer

SVV melder at de skal skifte et stikkrør på RV 22 rett nord for Rudskogen i sommer. Planen er å utføre arbeidet i en langhelg, altså fra torsdag ettermiddag til søndag ettermiddag, og da vil veien bli stengt. I følge Dagmar Høyer i SVV kan det bli nødvendig med litt lenger stengetid. Røret ligger i et område med kvikkleire og støter de på uventede utfordringer, så vil jobben ta litt lenger tid.. Men SVV tar altså ikte på å få jobben gjort ila en helg.

SVV sliter med nye døgnhvileplasser - "ingen" bil bygge!

NLF har lenge presset på for å bygge flere døgnhvileplasser i Norge. Litt fremgang har det vært, men vi sliter like mye med vinterstengte hvileplasser, som med å holde tritt med nyåpninger, for å si det sånn. Nylig valgte SVV å ikke forlenge leieavtalen med "Ormlia" på Romerike og avdelingsleder i SVV, Mizanur Rahaman, forteller at de ønsker å få flere tilbydere på banen. Han understreker imidlertid at det fortsatt vil være god dekning i åmrådet. Samtidig forteller hans kollega, Lasse Berge, litt lenger syd i Viken, at de sliter med å få grunneiere til å tilby areal for nye døgnhvileplasser. "Fugleåsen" på Langhus i Nordre Follo kommune, på grensen til Oslo i syd, er stappfull av vogntog hvert eneste døgn, men også denne avtalen er på hell. Berge og hans kolleger ber om innspill fra NLF på hvor de kan etablere nye plasser? Fra NLF region 1, har vi foreløpig pekt på at Ormlia og Fugleåsen må opprettholdes, at SVV selv må utvikle parkeringsplassen i nordgående på Støkken i Ås kommune, samt kraftig forsterke tilbudet på Alnabru. Ett sted det er planlagt ny hvileplass er langs RV 22 i Sarpsborg. Forhåpentlig får SVV noen til å bygge plassen.

https://www.veier24.no/artikler/her-skal-vegvesenet-bygge-ny-kontrollplass-hvem-vil-ha-jobben/520446?fbclid=IwAR1y9pNpk9XvSGeof9ITs63TXCG6bzPb0-l9WSiXORiAW3Z2Bs_ZJwI3t3U

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en fantastisk sommer!