NLF

Nyhetsbrev mai 2021

Det nærmer seg?

Solen skinner ( det er så langt ikke blitt en vane denne våren), temperaturen kryper over 20 grader og årsregnskapene tikker inn til Brønnøysund. Ut fra de signalene vi så langt har fått fra våre medlemsbedrifter, så ble 2020 et ganske bra år for de aller fleste. Noen sliter og har dessverre måttet kaste inn håndkle, men generelt har annerledesåret 2020 vist oss to ting. Norske transportører har stor evne til omstilling og hele samfunnet har fått dokumentert hvilken avgjørende, samfunnskritisk betydning vår bransje har for landet! Begge disse tingene er det grunn til å ta med seg når pandemien kanskje må gi tapt for en stund. Når det nå igjen åpnes opp, er det lurt å åpne med måte. Begrens nærkontaktene, hold avstand, helst med munnbind og vask hendene. For øvrig er det bare å bite tenna sammen og kjøre på. Høsten og 2022 vinker i det fjerne!

Seier for NLF region 1

Oslo har lenge vært plaget med store utbrudd av Covid 19 og i enkelte bydeler har det til tider vært de reneste "brasilianske tilstander". I tillegg

ble hovedstaden utsatt for kraftig importsmitte i våres, noe som førte til at det ble iverksatt strenge testetiltak på byens byggeplasser. Dette rammet også flere av våre medlemsbedrifter hardt. Det ble nemlig krevet at sjåførene skulle testes hver 7.dag og til en hver tid kunne dokumentere dette med bevis for negativ test, bestilt time for test (også neste ukes test), samt bekreftelse på at man ventet på testresultat. Vi forstår at kommunen måtte iverksette strenge tiltak, spesielt da smitten eksploderte på byggeplassene, men vi mente at tiltakene ifht sjåfører, ikke sto i forhold til problemene de skapte for sjåfører og arbeidsgivere. Som følge av tett kontakt med Oslo Kommunes byrådsavdeling, hvor vi også skriftlig spilte inn forslag til unntak for sjåfører, vedtok byrådet denne uken å gi sjåfører unntak fra testkravene på gitte vilkår. Dette er en stor seier for NLF, men det viser også at direkte, saklig dialog med kommunen bærer frukter.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2021/Naa-innfoeres-testfritak-for-sjaafoerer-som-besoeker-byggeplasser-i-Oslo

FV 33 - NLF Oslo & Akershus presser på for bedre vei

Lillestrøm og omegn lastebileierforening ved Anne Holdhus, satt i fjor høst den elendige standarden på FV 33 fra Romerike til Gjøvik på kartet. Veien er den korteste ruten mellom Minnesund og Gjøvik og blir, utrolig nok, ofte brukt av transportører. Utrolig, fordi veien  enkelte steder oppfattes som ganske farlig å gjøre på. For kort tid siden opplevde vi igjen at deler ev veien gled ut og at veien til Mjøsa var kortere enn de fleste av oss liker. Da regionsjef Bjerke og fylkesleder Jakhelln var i kontakt med fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (SP) rett før jul, så sa han at de var klar over problemene, men at det ikke er noen rask og enkel løsning på saken. Det viste seg nemlig at store deler av fjellet man stedvis må borre seg gjennom, består av alunskifer. I MDG og andre miljøer, er alunskifer på topp 10-listen over banneord. Ikke bra. Det må ordnes og behandles eller alle kunstens regler og fylkesråd Skinnes sa for noen måneder siden at fylkeskommunen ikke hadde penger til nødvendig utbygging. NLF har imidlertid ikke sluppet saken og i en samtale med samme Skinnes denne uken, bekreftet han at det skjer saker og ting i området. Fylkeskommunen har besluttet å utbedre veien i to etapper og har sendt reguleringsplanene til de berørte kommunene for godkjenning. Økonomien er fremdeles en utfordring, men utviklingen går nå i riktig retning. Skinnes bekrefter også at det vil gjøres utbedringer på veien og at dette arbeidet er i rask planlegging.

Et felt stenges på Puttesund bro Et felt stenges på Puttesund bro

Puttesund bro - ett felt stenges

Fra mandag 31.mai kl 08.00 stenges ett felt på Puttesund bro mellom Kråkerøy og Hvaler. Det er rekkverket på broen som skal skiftes ut og derfor må denne stengingen til. Dette vil ganske sikkert medføre forsinkelser på FV 108 Kråkerøyveien ut mot Hvaler.

Landsmøtet utsatt til 8.okotober

Erik Graarud på landsmøtet i 2018 Erik Graarud på landsmøtet i 2018

Forbundsstyret har besluttet å utsette landsmøtet til 8.oktober. Dagens smittesituasjon oppleves fremdeles som såvidt usikker, at man velger å skyve landsmøtet enda noen måneder ut i tid. Møtet er fremdeles tenkt gjennomført fysisk på Norges varemesse i Lillestrøm og man håper at de aller fleste er vaksinert og smittefrie innen høsten er i gang.

Mudring i Borg Havn

Styret i Borg Havn på Øra i Fredrikstad har lenge jobbet for at staten skal bevilge penger til mudring av nederste del av Glomma. Den travle havnen sliter med at stadig flere store lasteskip har problemer med å legge til kai for lossing. Havnen er en stor og viktig arbeidsplass i regionen og det er ikke få lastebillass med varer som går inn og ut av havnen hver eneste dag. Regjeringen kunngjorde tidligere i vår at det var bevilget nærmere 300 millioner kroner til mudringsarbeidet. Men, dette mener Fr.P ikke er nok, så de jobber nå hardt på for å få inn hele 756 millioner kroner når NTP skal endelig behandles i Stortinget i juni. Uansett hvor mye penger som settes av, så er det på høy tid. Samtidig må det bevilges store beløp til hovedveiene fra Øra til E-6, men heller ikke her ser det ut til at Stortingets øye ser mot søndre Viken.

Fr.P gir SV mareritt

Mens vi er i gang med litt politikk, det er nå engang der pengene bevilges, så kan vi fortelle at SV sliter med mareritt. Medlem i Stortingets transportkomite, Arne Nævra fra SV, kan fortelle at det er Fr.p som er årsaken til de fæle drømmene. Til NTB opplyser Nævra at Fr.Ps forslag om å plusse på firehundremilliarderkroner  ekstra i NTP er "verre enn mitt verste mareritt". APs Sverre Myrli får ikke mareritt, men han mener at Fr.Ps forslag om å øke pengebruken fra ettusentohundremilliarderkronmer til ettusensekshundremilliarderkroner, er å bygge luftslott og det er ikke Myrli så glad i. Satstråd Hareide fra Kr.F tviholder i pengebremsen så godt han kan, mens Høyrefolkene ni-regner på kalkulatorene sine med skrekk i blikket. Men det er jo valgkamp og transportkomiteens nestleder; Bård Hoksrud fra Frp.P, er ikke kjent for å legge fingeren i mellom. Vi gru-gleder oss til fortsettelsen utover sommeren.

Strikk en vei!

Nå skal dere få høre! Sveitsiske forskere har utviklet en metode der nye veier kan "strikkes" i stedet for å asfalteres. Etter hva vi forstår, så skal man ta lag med  knust stein og binde dette sammen med tråder av gjenbrukte tekstiler og polyester. I følge forskerne gir dette konseptet slitesterke veier med færre sprekker og hull enn i vanlige asfaltveier. Bitumen, som binder asfalt sammen, er veldig forurensende (CO2) og med "strikkeveien", slipper man helt disse utslippene. En annen fordel er visstnok, at denne typen vei vil slippe gjennom vann slik at det ikke fryser på i veibanen. Dermed fryser ikke vannet slik at det utvider seg og skaper sprekker og hull i veien. Mindre vann i veien kan også føre til mindre vannplaning og ulykker. Så her er altså et nytt hobbyforslag - veistrikking!

Tiltak mot ulovlig kabotasje

Det er et faktum- tør vi påstå, at det syndes sterkt mot kabotasjereglene i det ganske land. NLF har jevnlig vært på myndighetene for å få dem til å ta problemet på alvor, men har så langt ikke møtte særlig gehør. Inntil nå. Denne uken sendte regjeringen/SVV et forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift til overtredelsesgebyr ut på høring. Regjeringen ønsker blant annet økt bruk av overtredelsesgebyr og man ønsker å styrke politiets og SVVs kontroll- og tilsynsfunksjon. NLF mener initiativet er et skritt i riktig retning, men saken er nå ute på høring hos NLFs fylkesforeninger.

Se høringspapirene her:  https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=3190227

Buss for tog enda en sommer

Fra 26.juni til 8.august blir det reparasjons- og oppgraderingsarbeider på togstrekningen mellom Drammen- Asker-Sandvika-Lysaker, samt på strekningen Oslo S til Holmlia. Hele juli stenges likegodt fra Oslo S til Drammen/Spikkestad og det blir i følge Bane Nor tidvis jobbing fra Holmlia til Rygge og Mysen/Rakkestad. Det blir også veiarbeid her og der i vår region, bl.a langs E-18 Mosseveien ved Bekkelaget. Sannsynligvis vil dette stort sett gå greit, siden folk ewr på ferie, men som transportør må vi være obs på at enkelte vil velge bilen istedet for buss for tog. Da blir det litt trangere på veien og dette må vi ta høyde for.

Tester ut el-drift på tung bil og sjekk inn på medlemsmøtet 9.juni

Et tidligere mangeårig NLF-medlem fra Østlandsområdet, har etter hva vi erfarer, bestilt sin aller første elektrisk drevne trekkvogn. Denne er 3 tonn tyngre enn en vanlig dieseldrevet bil, men myndighetene har øket tillat  totalvekt med 2 tonn til 44 tonn. Bilen skal få en rekkevidde på 30 mil på en lading og det vil ta 9.5 timer å lade opp for fullt. Bilen vil yte mellom  450 og 660 hestekrefter og er tenkt brukt i det sentrale Østlandsområdet. NLF er i gang med en liten serie medlemsmøter på nett, hvor sentrale aktører i bransjen orienterer om hva som rører seg på drivkildesiden. Nylig snakket man om el, mens man den 9.juni tar for seg andre drivkilder som bl.a hydrogen. Enova med flere orienterer og dere oppfordres alle til å logge dere på. Mer informasjon på www.lastebil.no

Godt møte med bymiljøetaten i Oslo om modulvogntog

I fjor høst ga Vegdirektoratet landets fylker beskjed om å fortelle oss om hvilke fylkesveier de IKKE ville åpne for modulvogntog klasse en og to. Vel og merke de strekningene som allerede er godkjent for tømmervogntog på 60 tonn og 24 meter. Etter 5 års prating om saken, kom dette kravet veldig brått på enkelte av landets fylker og vi har måttet mase mer enn en gjennomsnittlig 4-åring for å komme i grep med "våre" fylker.  Poenget er at vi har hatt to møter med veiavdelingen i Viken fylkeskommune og skal ha et siste møte 18.juni for å avklare hvilke strekninger som kan åpnes i det store fylket. Videre så har vi vært i møte med Bymiljøetaten i Oslo kommune, BYM, og det ble riktig så gemyttlig. Oslo er jo både kommune og fylke og kan presentere enkelte utfordringer som andre fylker bare kan drømme om. T-banelinjer som snirkler seg under litt skjøre, gamle broer fra 40-50-tallet, gangveier likeså, (altfor)mange syklister overalt, trange gater og uoversiktlige kryss for å nevne noe, Det er ikke bare å åpne for hverken 25,25 meter eller 50-60 tonn. Men vi er i gang med dialogen og vi oppfatter Oslo kommune som positiv og imøtekommende. Kom gjerne med innspill til strekninger dere mener egner seg for økt vekt eller lengre vogntog innenfor Oslos grenser. Neste møte med BYM blir etter sommerferien.

Du kan stemme MDG likevel

Hvis du går med en liten grønn spire i magen og innerst inne drømmer om å stemme MDG (det er jo hemmelig valg!), så har det kanskje åpnet seg en liten mulighet nå. MDG gikk jo dramatisk til verks under sitt landsmøte og strøk intet mindre enn 33 viktige veiprosjekter fra NTP.  Og ingen som lever av å frakte matvarer, medisiner, klær, byggevarer og materialer rundt i Norge, kan vel stemme på et parti som mener vi ikke trenger mer vei? Men så dukket Thomas Johansen opp. Han er stortingskandidat for MDG i Nordland og mener sentralledelsen i Oslo lever på en annen planet enn ham. Kandidat Johansen gjør det klinkende klart, at om han blir stemt inn på Stortinget, så vil han stemme FOR ny E-6 gjennom Sørfold i Nordland. Det samme gjelder for kommunestyre- og fylkestingsmedlem, Håkon Møller, fra Nordland MDG. Han er grønnere enn de fleste og mener at ny E-6 er et glitrende forslag. Han mer enn antyder at MDG i Oslo, sliter litt med virkeligheten. 

MDG gir Oslo Høyre sjokk

Det går hardt for seg i politikerverdenen om dagen. Ikke nok med at SVs stortingsrepresentant Arne Nævra har fått mareritt av Fr.Ps NTP-forslag (les over), nå har Oslo Høyres gruppeleder, Anne Haabeth Rygg, fått sjokk av MDG. Det gjelder byråd Lan Marie N Bergs informasjon om at den etterlengtede reservevannledningen i Oslo blir 5.2 milliarder kroner dyrere enn antatt. Høyres Rygg burde kanskje fått mareritt av sånt, men valgte altså sjokk i stedet. Anne H Rygg mener økningssjokket er helt ekstremt og at det må få følger for ansvarlig byråd. Sannsynligvis får det akkurat like store følger som de mange bruddene på arbeidsmiljøloven i etaten fikk, altså ingenting. Men dyrt blir det.

Pass på høyden i tunnelen

SVV sliter med at en del vogntogsjåfører ikke sjekker høydebegrensningene i tunnelen når de reiser rundt i landet. Stadig oftere opplever SVV at lysarmaturer og lignende kjøres ned inne i tunnelene og de blir så liggende i veivbanen til fare for andre trafikanter. Noen ganger blir også utstyret hengende løst fra taket. Dette er farlig og ikke minst dyrt, for det må jo fjernes og repareres. Oppfordringen er å sjekke ruten nøye', ikke minst tunnelhøydene.

Bompengefritak for gassbiler - NLF Oslo & Akershus maser!

I 2019 vedtok Oslopakke 3-utvalget at det skulle innføres lavere takster for tunge kjøretøy som går på gass. Alle var enig om at dette var et godt klimatiltak og saken ble sendt til Vegdirektoratet for forberedelse og gjennomføring. Og der er saken fremdeles. NLF kan være ganske slitsomme å ha med å gjøre innimellom og etter å ha bitt opptil flere myndighetspersoner i leggen de siste ukene, har vi funnet ut at forslaget "sitter fast" i Vegdirektoratet. De sliter etter sigende med å kunne definere/avlese gassbiler i bomringene (? nummerskilt GA) samt å tenke ut en passelig straff for dem som prøver å lure systemet. Dette skal de visstnok ha holdt på med siden 2019. Vi tenker at det må bites litt høyere opp og har sendt mail til veidirektør Dahl Hovland. Så får vi se om det skjer noe?