Reitrans AS

Velkommen til Reitrans AS sitt HMS system. Dette er utført i Norges lastebil forbund sitt Kvalitet og Miljø på Vei (KMV) som er et komplett system som gir en årlig sertifisering innen lastebil næringen.
Alle ansatte skal benytte seg av KMV i sitt arbeid og finner bedriftens dokumenter og sjåførhåndbok under dokumenter på venstre side. På samme side meldes avvik og kan lese om ulike tema i systemhåndboken.

Reitrans er opptatt å ta vare på ansatte, arbeidsmiljøet og kvaliteten på arbeidet, så derfor har vi tatt i bruk dette systemet og ønsker kontinuerlig å jobbe med det for en bedre hverdag for vår bedrift.

Welcome to Reitrans AS's HMS system. This is carried out in the Norwegian truck association's Quality and Environment on the Road (KMV), which is a complete system that provides an annual certification in the truck industry.
All employees must use KMV in their work and find the company's documents and driver's manual under the documents on the left. On the same page, deviations are reported and can read about different topics in the system manual.
Reitrans is committed to taking care of the employees, the working environment and the quality of the work, so we have adopted this system and want to work on it continuously for a better everyday life for our company.

Daglig leder: Jørn Reiersen mob 91130145
Driftssjef: Kim Emil Lervåg mob 91391316