Utengen Transport AS

Vår visjon er å være en ledende transport
bedrift av trelast-,gjenvinnings- og
energiprodukter.

Gjellebekkstubben 29, 3420 Lierskogen
Telefon 32858550
post@utengen.no
www.utengen.no