Utengen Transport AS

Vår visjon er å være en ledende transport
bedrift av trelast-,gjenvinnings- og
energiprodukter.

Adresse:
Vestre Kjennervei 2A
3420 Lierskogen
 
Telefon: 32858550
E-post: post@utengen.no