L. Grønaasen Transport AS

L. Grønaasen Transport AS (LGT) er ett av Norges ledende selskap innenfor ADR tanktransport og har hovedkontor i Porsgrunn. Vi transporterer kjemi,olje og næringsmiddelprodukter på tankbiler.

Adresse:
Industrivegen 3
3940 Porsgrunn
 
Telefon: 35547500
E-post: post@lgt.as