Olav Askjer Kran og Transport AS

Olav Askjer Kran & Transport AS
Langmyra 3
3185 Skoppum
Olav Askjer
Telf.: Torbjørn 958 40 480