NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 10

Dato 10.03.23
Bli med oss på politisk markering for ny Røldalstunnel Bli med oss på politisk markering for ny Røldalstunnel

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

KONVOI FOR NY RØLDALSTUNNEL

Mange organisasjoner er med på en konvoi der vi skal kjempe for ny Røldalstunnel. Vi skal møtes på Seljestad lørdag 29. april for å kjøre konvoi videre til Røldal. Det vil også være mulig å delta fra østsiden av fjellet for å møtes til en appell.

Det er søkelys på tunnelen fra Seljestad til Røldal som er prioritet nr. 1. Deretter må vi videre med vintersikker vei til Vågsli.

Vi ønsker sammen med NHO, Haukeliveien AS, sjåførorganisasjoner, kommuner, fylker med flere å vise hvor viktig denne strekningen er for oss og næringslivet som er avhengig av veien. For sjåfører har veien vært en belastning i mange år og nå er det på tide at vi nå får en ny Røldalstunnel.
Dette er også Vegvesenet sin topp prioritet og dette prosjektet er «gryteklart».

Så vil du med å markere støtte til prosjekter sett av 29. april enten du har en lastebil, varebil eller en personbil.

 

BUSSTUR MED SAMFERDELSMINISTEREN

Sigve Lervik er styremedlem i NLF Rogaland. Han er meget engasjert i næringens ve og vel og representerer Hustvedt & Skeie.

I går var Sigve på busstur med Samferdselsministeren. Det var befaring på E134 / E39. Dagen startet med samferdselsfrokost på Tysværtunet i Aksdal, fortsatte med veimøte på Tysværtunet i Aksdal og stopp på Fatland Ølen.

I innlegget sitt fokuserte Sigve på Bakka- Solheim og Røldalstunnelen. Statsråden sa i sitt innlegg at det ville være et høyt miljøtrykk når de skulle lage ny NTP til våren 2024. Dette brukte Sigve for hva det var verdt. Derfor snakket han om at vi vil redusere kostnadene (både forbruk og slitasje) med ca. 90% på den aktuelle strekningen. I dag går det med ca. 40 liter diesel og med ny tunnel vil forbruket være 4 liter på samme strekning. Vi vil også ha bilene ca. 6 måneder lenger da slitasjen blir mye mindre. Sigve sa også at om vi skulle kjørt med elektriske lastebiler på dagens trase, måtte vi med 60 tonn ladet 2 ganger på vei over fjellet. Med ny Røldalstunell kunne vi klart oss med å lade en gang.

I tillegg snakket han om utfordringene sjåførene møter i med den lite forutsigbare hverdag. Kommer jeg over fjellet i dag eller må jeg kjøre langs kysten, kommer jeg hjem i kveld?

Derfor trenger vi en forutsigbar næringsvei over fjellet og en ny Røldalstunnel nå.

Sigve til høyre Sigve til høyre

   

NLF PÅ E39 KONFERANSE I KVINESDAL

Nærmere 100 deltakere med statssekretær Tom Kalsås i spissen møttes i går for å framsnakke en raskere utbygging av E39 mellom Mandal og Ålgård.

Hensikten med møte var å belyse den ferdig utbygde stamveiens betydning med tanke på reduserte ulykker, økt verdiskaping, forutsigbarhet og bedre fremkommelighet.

Skal denne stamveien bli bygd, er det helt nødvendig at Agder og Rogaland står sammen. Det er viktig at vi står sammen for å holde et størst mulig trykk oppe inn mot nasjonale myndigheter når Nasjonal Transportplan (NTP) skal vedtas i Stortinget våren 2024. Da må både Agder og Rogaland fylkeskommune ha strekningen som første prioritet. Det samme må næringslivet ha som innspill til NTP.

Adm.dir. Nye Veier Anette Aanesland hadde status for planarbeidet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for E-39 Kristiansand – Ålgård.

NLF Agder og Rogaland satt i en paneldebatt sammen med næringsliv og ordførere for å snakke om veien betydning. Vi er naturligvis mest opptatt av veiens betydning for medlemsbedriftene. Vi snakket om forbruk, sjåførens hverdag og vinterutfordringer. E39 Stavanger-Kristiansand har en svært høy andel tungbiltrafikk og er derfor spesielt viktig for varestrømmen mellom Øst- og Vestlandet.

E39 er den veien som frakter desidert mest gods mellom øst og vest. Det går tilnærmet like mange lastebiler på E39 som det gjør på alle andre fjelloverganger mellom øst og vest til sammen. Andelen utenlandske biler er også over 20%, noe som skaper utfordringer for framkommeligheten på vinterstid.

 

TYVERIRAID I AGDER – TA DE FORHOLDSREGLER SOM ER MULIG
Ref. tidligere oppslag på våre nettsider om tyverier fra lastebiler: https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2022/Her-har-frekke-tyver-forsynt-seg-grovt

Sist helg har tyvene vært og forsynt seg hos Asbjørn Mollestad og sønner og en medlemsbedrift til på Birkeland i Agder. Det er blant annet styreenheter som er stjålet fra bilene.
Da er tyvene på ferde i vår region så vær ekstra påpasselig med hvor biler parkeres. 
Vi har vært i kontakt med politiet som har tatt opp saken internt i Agder og Rogaland. De skal også være ekstra på vakt der de vet at det lokalt er parkert lastebiler.

Vi minner om nummeret til lokalt politi 02800.

Arkivbilde NLF Arkivbilde NLF

 

DE GAMLE NASJONALE LØYVENE ER GYLDIGE TIL 2025 – MEN HER BLIR DET RUSH SÅ DET KAN VÆRE LURT Å STARTE PROSESSEN

De nasjonale løyvene er gyldige ut 2024 og fra 1. januar 2025 må nye løyver være på plass. Det er lenge til, men har kommer det til å bli en himla kø når det nærmer seg. Det vil ikke bli noen form for overgangsordning utover den vi har i dag. Derfor kan det være en ide og like godt starte prosessen med å fornye løyvene.

Hva må du gjøre:

Nyttige skjemaer og informasjon finner du her:

https://media.lastebil.no/091/0000918068.pdf

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser/skjemaer

 

VEGVESENET HAR GJORT STORE FORBEDRINGER PÅ DIGITALE VERKTØY FOR TUNGE KJØRETØY

Det skjedd en del på APP fronten som vi ønsker å informere / reklamere for.

Appen «Vegvesen trafikk» (du finner den i din play butikk eller Apple store) er nå forbedret og det er mulig å få varslinger via appen for et bestemt område/strekning. Da vil vi få opp akutte og planlagte hendelser / vei arbeider innenfor et geografisk område.

På   https://www.vegvesen.no/trafikk/#/  er det også forbedringer både med kamera langs veg og på hvileplasser. Det er også gjort forbedringer i ruteplanlegging for tungbil.

 

MELD DEG PÅ ARBEIDSGIVERKONFERANSEN

Hva betyr det for rekrutteringen å være en tariffbedrift og hva er det som vekker interessen blant de unge som velger å bli yrkessjåfør? Dette er to viktige spørsmål som vil bli besvart under årets arbeidsgiverkonferanse.

Konferansen går av staben 22.- 23. mars og finner sted på Scandic Oslo Airport

Her kan du melde deg på:

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/Arbeidsgiverkonferansen-2023

 

ELEN NYHAVEN FRA BENDIKS TRANSPORT PÅ TV2 OG NLF SITT DIGITALE MEDLEMSMØTE

8. mars er en viktig dag for å fremme kvinner i og til yrket som sjåfør.

Denne dagen ble benyttet positivt da fikk markedsdirektøren NLF sammen med Samferdselsminister og Elen Nyhaven fra Bendiks transport fikk tid på TV2. I tillegg var Elen hos Samferdselsministeren og hans stab for å snakke om utfordringene i bransjen som spesielt rammer jenter. Da er riktige fasiliteter på døgnhvileplasser en viktig faktor for jenter. Hun framsnakket også viktigheten av yrket på en forbilledlig måte.

På ettermiddagen var Elen i studio på NLF sitt digitale medlemsmøte sammen med flere jenter fra bransjen og statssekretær Cecilie Knibe Kroglund. Det ble en dag der Elen virkelig var en flott ambassadør for kvinner i næringen.

Du kan se opptak av vårt digitale medlemsmøte her:

https://lastebil.no/Medlem/Lukket-medlemsomraade/Medlemsmoeter

I tillegg var Elen på TV2 nyhetene kl. 21.00 i går for de som har mulighet til å se reportasjen i opptak.

Elen og Statsråden Elen og Statsråden

 

Ha ei finfin helg!

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

Fra NLF sentralt:

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-2023/Nytt-fra-NLF-uke-10-2023

Fra media:

https://www.veier24.no/artikler/krevende-sprengningsarbeid-riksvei-41-nes-kyrkjebygda-blir-forsinket/527216?utm_source=newsletter-v24main&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-03-03

https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/eu-foreslar-sankt-minimialder-yrkesforare

https://www.tungt.no/article/view/902712/ole_a_hagen_ber_om_mer_kontroll_av_varebilbransjen?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

https://www.veier24.no/artikler/e134-her-skal-vegvesenet-bygge-nytt-kryss-i-2023/527130?utm_source=newsletter-v24main&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-03-03