NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 5

Dato 3.02.23
Rogalendinger og Egder under Transportkonferansen 2023 Rogalendinger og Egder under Transportkonferansen 2023

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

ÅRSMØTER 2023

Årsmøtene står for døren. Den 10. – 12. mars er det årsmøte i NLF Agder og Rogaland. De formelle årsmøtene er på lørdagen. Vi har laget et program som passer for både lastebileiere, ledsagere, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å bygge en ramme rundt arrangementet som får en god faglig og sosial balanse. Vi vet også at Mandal hotell har et meget godt kjøkken.

I tillegg til det formelle årsmøtet blir det «stand up», det blir politikk, vi vil gi et realistisk innblikk i nye teknologier, det vil bli god tid til «samarbeidspartner vandring», NLFs status på viktigste saker og mye mer. Så har vi den gode praten med gode kolleger og samarbeidspartnere som er en viktig del av det gode liv. Vi gleder oss veldig til å møtes i Mandal.

Innkalling og invitasjoner ble sendt denne uka. Har du ikke fått sender du en e-post til rr@lastebil.no

Her er programmet (det kan bli justeringer):

https://media.lastebil.no/091/0000917276.pdf

Mandal hotell Mandal hotell

24. februar er det årsmøte i Østre Agder lastebileierforeningHorisonten i Lillesand. Her møtes hele «gamle Aust-Agder» til årsmøte kl. 18.00. Mangler du innkallingen sier du bare fra til rr@lastebil.no

Horisonten Horisonten

 

MØTE MED VEGVESENET I ROGALAND

Vi skal medio februar ha et møte med Vegvesenet i Rogaland.

Utgangspunktet for møtet er at vi ønsker mer bruk av kollektivfeltene i en slags «sambruksfelt» der vi ikke er til hinder for kollektivtrafikken. Når RV509 (transportkorridor vest) er ferdig ønsker vi høyre felt regulert som sambruksfelt. På E39 er det også kollektivfelt som det er lite busstrafikk. Her bør vi også få tilgang med lastebiler.

I forhold til at rushtiden på E39 / «motorveien» til tider er ganske ille vil det hjelpe å kunne bruke kollektivfeltet der det er mulig.

I tillegg er noen av påkjøringsrampene veldig korte. F.eks. når man kommer fra Sola gjennom Solasplitten og skal nordover på motorveien. Her er påkjøringen direkte livsfarlig og den bør absolutt forlenges.

Har du innspill til noen vi skal ta opp i forbindelse med riksveiene og europaveiene i Rogaland hører vi fra deg. Bare send en e-post til rr@lastebil.no eller telefon 90773207

Solasplitten Solasplitten

 

BOMPENGER - IGJEN

Fylkesutvalget i Agder sa nei til økte bomtakster på Arendal – Tvedestrand. Både trafikkmengde og inntekter har vært lavere enn grunnlaget for bompengeproposisjonen. Trafikken på gamle E18 har gått vesentlig ned fordi mange velger fortsatt å kjøre den veien, i stedet for å bruke nyveien. E18 Tvedestrand-Arendal er definert som et strekningsvis bompengeprosjekt. Det betyr at det bare er Agder fylkeskommune som må gi tilslutning til en søknad om å endre grunntakstene for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst.

Dette er igjen et eksempel på at når bompengene blir for høye velger både personbiler og næringstrafikken «gamleveien».

Vi spår at det samme vil skje på strekningen Kristiansand – Mandal. Når det nærmer seg 100 kroner mila, blir kostnaden for høy i forhold til besparelsen. Vi kan ikke ha bompengestrekninger der bompengene overstiger både lønn og drivstoffkostnader til sammen. Det blir bare ikke bærekraftig for den delen av næringslivet som er transportintensive.

Så er det også slik at «ingen» har ansvaret for helheten når det gjelder bompenger. Vi får strekningsvise effekter og så har vi egne bypakker. Det er liksom ingen som har ansvaret for helheten og ser «det store bildet».

I tillegg søker fylker og «bypakker» om å forlenge bompengene bare for å legge inn noen ekstra tiltak når først bommen står der. Så legges det bare inn «gode formål» og pakkene forlenges. Slik som f.eks. de forøker på Haugalandet nå.

https://www.veier24.no/artikler/vurderer-a-utvide-haugalandspakken-med-veiprosjekter-for-500-600-millioner-kroner/525419

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/nQ4bxL/ser-seg-noedt-til-aa-oeke-prisen (+)

 

VEKTER

NLF har i mange år arbeidet for å øke vekter. Det har vært en «maraton i sakte film» med ulike statsråder, statssekretærer og vegdirektører. Det utredes og det utredes. Samferdselsministeren trenger egentlig bare å si JA til saken og så er det i boks. Det vil være et tiltak som påvirke både miljø og inntjening.

Det er visst ikke så lett. Det har kommet et notat fra Vegvesenet til Samferdselsministeren om saken, men det var ikke nok. Nå er saken oversendt Transportøkonomisk institutt så vidt vi kan erfare. Nå håper vi imidlertid på en løsning om ikke altfor lang tid……….hva enn det må bety.

 

UTVIKLING DIESELPRISER

Det har vært en heftig utvikling for drivstoffprisene de siste årene. Her ser du en statistikk fra 2020 der diesel var nede på 10-tallet gjennom 2022 der vi har vært godt over 21-tallet. Du kan se statistikkene her:

https://media.lastebil.no/091/0000917274.pdf

 

SVAR FRA SP PÅ LESERINNLEGG ANG. DIESELPRISER

Roar Osen og Tore Sigmundsen har hatt innlegg om dieselpriser og at lettelsen bare var 6 øre.

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/2023/01/17/6-ore-takk-for-nyttarsgaven-trygve/

Her ligger svaret fra SP i et leserinnlegg torsdag. Det er Eivind Drivenes som svarer og han er stortingsrepresentant fra SP Agder. Han skal også holde et foredrag på årsmøtet vårt i Mandal.

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/P4jqK0/sps-avgiftslettelser-er-politisk-kamp (+)

 

NYE BØTESATSER

Nå har bøtene for trafikkforseelser steget igjen. NLF mente bøtene var høye nok, men ble ikke hørt når de nye satsene var ute på høring. Nå koster ulovlig mobilbruk hele 9.700 kroner, det samme gjør kjøring på rødt lys og for kort avstand til forankjørende. Er du for tett på forankjørende kan man også risikere å miste førerkortet. Her kan du lese mer om nye satser:

https://www.tv2.no/broom/kraftig-okning-fra-i-gar-up-gir-fortsatt-gamle-boter/15476773/

 

LASTEBILSALGET I JANUAR

Det ble registrert 400 lastebiler over 16 tonn i 2022. I år ble det registret 417. Antall elektriske tunge lastebiler økt fra 3 stk. i 2021, 12 i fjor og 20 i januar 2023.

Gassbiler er opp til 24 i år mot 16 i fjor. Her er den totale oversikten over nyregistrerte biler:

Volvo 186 biler, Scania 156, Mercedes 34, MAN 19, DAF 10, Renault 10, Iveco og Tatra 1 bil hver.

 

DET GRØNNE SKIFTET

Mange transportørene ønsker å gå over til batteri, men foreløpig er det for dyrt og tungvint. Det er p.t. for dårlig rekkevidde, få ladestasjoner, tunge batterier og dyr investering gjør at mange dropper det - foreløpig. I en europeisk undersøkelse viser man at ønsket er til stede, men hindrene er for mange. Også i NLF sin egen konjunkturundersøkelse viser det seg at ønsket om en overgang til fossilfritt er stor. De alternative produktene er ikke modne enda, men som vi ser av lastebilsalget skjer endringen nå gradvis.

https://www.mtlogistikk.no/det-gronne-skiftet-elektrisk-lastebil-godstransport/de-fleste-transportorene-onsker-ga-over-til-batteri-men-forelopig-er-det-for-dyrt-og-tungvint/736937

 

HVA ER VIKTIGST FOR DEG?

Vi er i gang med arbeidet vårt i 2023. Møter med Vegvesenet om vintervedlikehold – eller mangel på har vært viktig i starten av året. Møter med politikere på flere nivåer er også i gang. Her er både bompenger, modulvogntog på fylkes og kommunale veier tema. Bl.annet er det noen prøvekjøringer på gang for å vise hvor god sporingen egentlig er. Nasjonalt løyve for varebiler over 2.500 kg. er også et satsingsområde vi lokalt brenner for. Rasfarlige veier, mindre utbedringer av veier for å bedre trafikksikkerhet, trafikkflyt inn mot Stavanger og Kristiansand er andre viktig saker.

Har du en sak du vil vi skal ta ekstra tak i hører vi gjerne fra deg. Her finner du kontaktdata til alle styremedlemmene om du ønsker å diskutere saker med dem:

https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-4-Agder-og-Rogaland

 

Vi ønsker alle en riktig fin helg!

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

 

Fra NLF sentralt:

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-2023/Nytt-fra-NLF-uke-5-2023

Fra media:

https://www.h-avis.no/ser-ut-til-a-bli-ja-til-enda-mer-bompenger-flertall-hos-oss/s/5-62-1478540

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/WRkkwg/skal-sikre-viktig-vedtak-foer-han-gaar-av

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/mange-moteulykker-mellom-personbil-og-tungbil-i-januar?publisherId=17847490&releaseId=17954700

https://www.veier24.no/artikler/bybrua-i-stavanger-skal-pusses-opp/525451?utm_source=newsletter-v24main&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-01-30

https://www.nrk.no/rogaland/ber-arbeidsledige-kjore-tungtransport-1.16092172