NLF

Nytt fra NLF uke 5, 2023

NLF gjennomførte en vellykket Transportkonferanse på Holmen Fjordhotell den 27.-28. januar. Det var over 200 påmeldte, og flere fulgte sendingen live på streaming. Transportbransjen er midt oppe i det grønne skiftet, og regjeringen har tydelig signalisert at de mener at det er elbiler som er gjeldene. Bransjen advarer om konsekvensene av at myndigheten ikke er teknologinøytrale. 

VIKTIG MELDING: NLF har fått egen app! I forbindelse med lanseringen under Transportkonferansen ble det laget en egen sang om hvordan appen fungerer i regi av bandet Rocksberg. VIKTIG MELDING: NLF har fått egen app! I forbindelse med lanseringen under Transportkonferansen ble det laget en egen sang om hvordan appen fungerer i regi av bandet Rocksberg.

Etter to år med pandemi, var det hyggelig å se at så mange tok turen til årets Transportkonferanse. Det ble to flotte dager med aktuelle temaer, debatter og hyggelig samvær. I neste utgave av NLF-Magasinet, som går i trykken i morgen, kan dere lese mer om hva statsråden og bransjen mener om mulighetene for å gjøre transportbransjen fossilfri.

Les også: – Lovende utvikling med innfasing av nullutslippslastebiler

Les også: Fossilfri transport: – En realitet som er vanskelig å se for seg

Les også: – Samarbeidet med NLF er avgjørende for å finne nye og bedre løsninger

NLF har fått egen app!

Under Transportkonferansen ble NLF-appen lansert. 

Papir, printer og posthylle er historie, for nå har man i NLF jobbet dag og natt med appen som skal ta over disse funksjonene. Nå skal appen gjøre hverdagen enklere for medlemmene ved at alt digitaliseres.  

Her er noen av fordelene med den nye appen:

 • Den er gratis for alle medlemsbedrifter 
 • kan brukes av alle ansatte
 • Man bruker e-posten fra medlemsregistret for å logge seg inn 
 • Her ligger all kontakinfo til alle ansatte 
 • Medlemsfordelene ligger her 
 • Du har oversikt over alle kjøretøy og hengere 
 • Du kan holde styr på kjøre- og hviletid 
 • Har Tacho Online 
 • Registrere avvik 
 • De med KMV kan dokumentere dette i sikkerhetskontroll 

Mer informasjon finner du  her

Sjekk ut Bliyrkessjåfør.no

Rekruttering står høyt på agendaen til NLF, og nå er nettsiden Bliyrkessjåfør.no åpen.

Den retter seg mot de unge, og den skal gi alle som lurer på hvordan man kan utdanne seg til yrkessjåfør, den informasjonen man trenger å vite.

Scan QR-koden med mobilkameraet ditt, og kom rett inn på siden, eller klikk deg inn på  www.bliyrkessjåfør.

Klart for Tariffkonferansen!

NLF vil snart sparke i gang årets Tariffkonferanse. 

Årets tariffkonferanse vil gå av stabelen på Scandic Oslo Airport den 22. og 23. mars.

Vi holder på å sluttføre programmet og det vil snart komme ut fyldig informasjon om program og påmelding på NLFs hjemmesider og i sosiale medier.

Hovedtemaene på årets konferanse vil være på følgende:

 • Norsk økonomi i lys av Ukraina krigen
 • Tariffbedrift – bra for rekrutteringen?
 • Rekruttering – hvorfor velge lastebilyrket?
 • Arbeidstilsynets internkontroller
 • Inspirasjonsforedrag
 • Hvordan bruke indekser til å justere priser og oppnå lønnsomhet?
 • Regjeringens tiltaksplan mot sosial dumping

I tillegg vil det være paneldebatter og ikke minst, sosial sammenkomst og middag.

På årsmøtet til NLF-Arbeidsgiver den 23. mars, skal det velges medlemmer til tariffutvalget. Det er fire personer på valg, og valgkomiteen har satt i gang sitt arbeid. Valgkomiteen vil presenter sine kandidater før tariffkonferansen på Scandic Oslo Airport.

Ny fagsjef arbeidsgiverspørsmål.

John-Haakon Wendt, har startet opp i stillingen som fagsjef for arbeidsgiverspørsmål. Han startet den 4. januar og er i løpet av årets første måned i opplæring hos Olav G. Hermansen, som har bistått NLF i perioden stillingen har vært ledig. Han har lang fartstid innen arbeidsgiverområdet som personalsjef i kommunal sektor. De siste 14 årene var han personalsjef i Rogaland brann og redning IKS. John-Haakon Wendt ser fram til godt samarbeid med NLFs medlemsbedrifter, tariffparter og de ansatte i en spennende organisasjon som NLF.

Ny fagsjef i arbeidsgiverspørsmål: John-Haakon Wendt vil bistå deg innen arbeidsgiverspørsmål. Kontaktinformasjon: mobil: 90404493 - mail: jhw@lastebil.no

Lyser ut kontrakten som angår «alle» på Sunnmøre og i Indre Romsdal

Vegvesenet er på «jakt» etter ny driftsentreprenør som skal drifte over 360 kilometer riksveg i kommunene Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre.

–Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, med de forskjellige utfordringene dette gir, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Kontraktens varighet er fra og med 1. september 2023 til og med 31. august 2028.

Partene kan ved enighet i kontraktsinngåelsen forlenge kontrakten til å gjelde for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder. Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte.
Tilbudsfristen er 11. april 2023.

Utlysningen finner du her

Kart over kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen Kart over kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen

Tar i bruk nye Jora bru til sommeren

Denne uka starter støpinga av skråsøylene til nye Jora bru på E136 mellom Dovre og Lesja. Til sommeren blir dagens smale bru erstatta med ny, brei bru med gul midtstripe, melder Statens Vegvesen.

Det skal til sammen bygges  1 kilometer veg inn mot brua på begge sider og tilpasse mot dagens E136 slik at det blir samme bredde på hele strekningen. Med dette prosjektet blir derfor en av flaskehalsene som har skapt utfordringer for  trafikantene på E136 fjernet. 

Denne uka starter støpingen av skråsøylene på nye Jora bru på E136 mellom Lesja og Dovre. Brudekket er planlagt støpt ved påsketider. Foto: Statens vegvesen Denne uka starter støpingen av skråsøylene på nye Jora bru på E136 mellom Lesja og Dovre. Brudekket er planlagt støpt ved påsketider. Foto: Statens vegvesen

Litauiske lastebilsjåfører får millionerstatning

Lagmannsretten holdt fast på tingrettens dom om at Vlantana Norge må betale ut erstatning til 52 litauiske lastebilsjåfører.

Høsten 2018 avdekket Lastebil.nos redaksjon store uregelmessigheter ved Vlantana Norges regnskap. Disse indikerte at sjåførene mottok langt lavere lønn enn selskapets aktivitetsnivå skulle tilsi. Etter at funnene ble delt med Statens vegvesens krimseksjon, gikk etatene til verks. Siden dette har saken pågått, men nå holder lagmannsretten fast på tingrettens dom.

I dommen er firmaet Vlantana Norge og dets eier dømt til å betale 52 litauiske lastebilsjåfører 13,4 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter.

Til sammen blir erstatningen sjåførene mottar opp mot 20 millioner kroner. 

Styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior holdes likevel personlig ansvarlig for erstatningen til sjåførene, selv om selskapet er slått konkurs. Han må også betale saksomkostninger på over 6,7 millioner kroner. 

Hvis du ikke husker hele saken, kan du få en oppsummering av saken på Lastebil.no

Styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior (til høyre i bildet), holdes personlig ansvarlig for erstatningen til sjåførene. Her sammen med grunnlegger Vladas Stoncius Senior (til venstre) og Tomas Stonys, direktør i Vlantana UAB (i midten). Bildet er tatt under et pressemøte i Vlantana Norges lokaler på Gardermoen i november 2019. Foto: Stein Inge Stølen Styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, Vladas Stoncius Junior (til høyre i bildet), holdes personlig ansvarlig for erstatningen til sjåførene. Her sammen med grunnlegger Vladas Stoncius Senior (til venstre) og Tomas Stonys, direktør i Vlantana UAB (i midten). Bildet er tatt under et pressemøte i Vlantana Norges lokaler på Gardermoen i november 2019. Foto: Stein Inge Stølen