NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 7

Dato 17.02.23
Statssekretær Cecilie Kroglund til årsmøte i Østre Agder Statssekretær Cecilie Kroglund til årsmøte i Østre Agder

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

STATSSEKRETÆR TIL ÅRSMØTET I ØSTRE AGDER LASTEBILEIERFORENING - DELER AV MØTET ER ÅPENT

24. februar er det årsmøte i Østre Agder lastebileierforening på Horisonten i Lillesand. Statssekretær i Samferdselsdepartementet Cecilie K. Kroglund vil holde et innlegg på årsmøtet. I tillegg kommer fylkesordfører Arne Thommassen.

Vil du være med på første delen av årsmøtet i Østre Agder lastebileierforening fredag 24.02. er den delen av møtet åpent for alle. Da er det program med Statssekretæren i Samferdselsdepartementet,  Fylkesordføreren og fylkesleder Roar Osen. Dette vil være fra 18.00 – ca. 19.30 og etter det blir medlemmer i Østre Agder igjen til et formelt årsmøte. Bare husk å si fra til rr@lastebil.no

Vi håper også medlemmer i «gamle Aust-Agder» melder seg på årsmøtet slik at vi få en god dialog med statssekretæren og fylkesordføreren. Etter det formelle årsmøte blir det en nydelig middag for medlemmer i Østre Agder. 

Mangler du innkallingen sier du bare fra til rr@lastebil.no

https://www.veier24.no/artikler/cecilie-knibe-kroglund-fra-lillesand-blir-ny-statssekretaer-i-samferdselsdepartementet/525818

Fylkesordfører (th) under møte med NLF Fylkesordfører (th) under møte med NLF

 

NYE SATSER FORENKLET FORELEGG VAR TEMA HOS FREDRIK I DEBATTEN

Debatten tirsdag kveld hadde de nye satsene på forenklet forelegg som tema. Vår adm.dir. Geir A. Mo var med i debatten og hadde noen glitrende innlegg. Her var advokatforeningen, Trygg trafikk, politiet med flere på «laget» som er imot de høye takstene. Det viser seg at Regjeringen allerede i fjor høst hadde bestemt seg for de nye satsene, altså før de gikk ut på høring. Da blir jo høringen en farse når økte satser kun er ment for å fylle opp statskassen.

Det finnes ingen forskning på at et slikt bøtenivå virker. Det var en økning tidlig i 2022 og denne burde ligget til grunn for evaluering før det ble lagt på 30% mer. I våre naboland er det et helt annet nivå og f.eks. i Sverige er trafikksikkerheten i form av ulykker omtrent på samme nivå som i Norge. Likevel legger vi oss nå på et nivå som faktisk kan ødelegge økonomien til de som har minst. Det er vanlige folk sin tur nå.

Endringen var ute på høring før den ble innført. Der svarer blant annet sentrale deler

Det var ikke mange som ville stille på Regjeringens «parti» i denne saken. De hadde likevel klart å raske med seg en svensk sykelist på «laget for økte forelegg», men det hele ble mer eller mindre en parodi.

Du kan gjerne høre på denne debatten mens du kjører, men du må ikke finne på å se på den. Det koster nemlig 9.700 kroner - så bare høre, ikke se mens du er i fart. Det er en debatt som er verdt å få med seg:

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202302/NNFA51021423

 

VI KAN IKKE RAMMES AV ENDA EN KOSTNAD

I Statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt at engangsavgift for fossilt drevne lastebiler skal utredes.

Nå har Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og NLF sendt brev til finansministeren og samferdselsministeren hvor vi advarer sterkt mot konsekvensene.

«Dersom lastebilene med fossile drivlinjer ilegges engangsavgift, frykter vi konsekvensen vil være at utskiftingstakten på lastebiler vil svekkes. Det vil bety flere kjørte kilometer på norske veier med eldre lastebiler med høye utslipp. Slik vil det grønne skiftet på veiene settes tilbake, stikk i strid med intensjonene i Stortingets utredningsvedtak» sier bl.annet NLF i brevet. Det vil også ramme konkurransekraften ytterligere mot utenlandske biler.

https://www.yrkesbil.no/bilimportorenes-landsforening-norges-bilbransjeforbund-norges-lastebileier-forbund/vi-advarer-sterkt-mot-konsekvensene/4040455

 

«VERDIEN AV VEIEN»

Vegvesenet la denne uka fram en rapport om «verdien på veien». Det er et estimat på totalt 1.100 milliarder i 2022 kroner. Og de fordelte seg slik:

  • Veiens verdi for varetransporten var 580 milliarder kroner
  • Verdien av fritidsreiser og hverdagslogistikk var 330 milliarder
  • Verdien av arbeids- og tjenestereisene var 220 milliarder

Verdien av veien er minimum det transportbrukerne faktisk betaler for å bruken og det anslås til 240 milliarder kroner i 2022.

Overskuddet er som vanlig kostnader ved bruken sett i forhold til inntektene. Overskuddet anslås til å være nesten 900 milliarder. Dette vises aldri et statsbudsjett.

Det kan være verdt å lese rapporten og du finner den her:

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan-ntp/transportanalyser/samfunnsokonomiske-analyser/verdien-av-veien-menon-pub-110-2022.pdf

Vegdirektøren om Vegdirektøren om "verdien av veien"

 

MER KONTOLLER PÅ VAREBILER

I det nye EU reglene skal det være løyve på internasjonal transport på varebiler mellom 2.500 – 3.500 kg. Nå har Vegvesenet i større grad begynt å sjekke dette på kontroller. Det var på tide når vi se hva som er av vekter, kjøretimer og lastesikring. Det er særdeles trafikkfarlig.

Nå håper vi også på intensivering av varebiler på utenlandske skilter langs hovedveiene i regionen.

NLF arbeider for at det også skal bli løyveplikt for denne type transport nasjonalt. Her ser du NRK var på en kontroll og Geir A. Mo kommenterer saken ved kontrollstasjonen:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202302/DKOV98021523/avspiller

 

DET NYTTER IKKE Å KONKURRERE MOT «BANDITTER»

Det er en artikkel der en bedrift har gått konkurs. Her beskriver eieren hvilke bedrifter han har konkurrert mot. Du kan se artikkelen her:

https://www.mn24.no/nyheter/i/xgev58/konkursvekst-kyniske-banditter-som-gjoer-meg-forbannet?

 

EN VINDTURBIN PÅ HVER LYKTESTOLPE PÅ E18?

Utregningen tar utgangspunkt i E18 mellom Kristiansand og Oslo, som er et motorvegstrekk på om ca. kilometer. Fornybar Norge mener det er plass til 6000 mindre vindturbiner på strekket viss en skal montere de i lyktestolpene.

Basert på vindforhold langs E18 og effekt i turbinene har organisasjonen regna seg fram til at turbinene kan generere opp til 120 GWh.

Det svarer til forbruket til 7000 norske husstander hvert år.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/terje-aasland-vil-tapetsere-e18-med-vindturbinar-1.16287263

 

LANDSMØTET 2023 – ÅRETS TRANSPORTØR SKAL KÅRES

Landsmøtet 2023 skal avholdes på Energy hotell i Stavanger i tidsrommet 9. – 11. juni. NLF Rogaland er tilrettelegger for arrangementet. Det kommer mer informasjon om landsmøtet når det nærmer seg.

På landsmøtet skal det foretas noen kåringer. Blant annet «årets transportør» både i klassen enbilseier og i klassen flerbilseier. Styrene i Agder og Rogaland vil gjerne ha inn kandidater fra alle medlemmer på en slik kåring. Her er kriteriene:

Flerbilseier: 

1. Har gyldig medlemskap i NLF, 2. Er engasjert i næringens ve og vel, 3. Har gode holdninger, 4. Følger NLFs etiske regelverk, 5. Oppfyller NLF sine statutter, 6. Bedriften må ha et velfungerende HMS basert kvalitetssikkerhetssystem, 7. Har sunn økonomisk drift, 8. Har godt omdømme og 9. Er sertifisert Fair Transport bedrift 

Enbilseier:

1. Har gyldig medlemskap i NLF, 2. Er engasjert i næringens ve og vel, 3. har gode holdninger, 4. Følger NLFs etiske regelverk, 5. Oppfyller NLF sine statutter, 6. Har fokus arbeidet med HMS, 7. Har godt omdømme, 8. Regionens styre kan innstille personer/foretak som regionen mener gjør et godt arbeid for NLF og 9. Kan være sertifisert Fair Transport, men ikke krav

Har du innspill til kandidater finner du kontaktdata til styremedlemmer i lenken under:

Agder: https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-4-Agder-og-Rogaland/Agder

Rogaland: https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-4-Agder-og-Rogaland/Rogaland

Du kan også sende til rr@lastebil.no

Årets transportør 2018 -  Rennesøy trafikk Årets transportør 2018 - Rennesøy trafikk

 

FELLESBUSS MED TIL TRANSPORTMESSA I HERNING

Det er et flott opplegg for den som vil med på transportmessa i Herning fra fredag 21. april og retur søndag 23. april.

Dette inkluderer overnattinger i dobbeltrom, frokoster, ferje tur retur og 1 middagsbuffet på utreise. Du finner alt av informasjon og kontaktdata ang. turen her:

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000917599.pdf

 

ÅRSMØTE 10. – 12. MARS – MELD DEG PÅ SÅ SNART SOM MULIG

På grunn av avbestillingsrutiner på hotellet er det fint om du melder deg på til hotellet så snart som mulig. Det går buss fra Haugalandet, via Stavangerregionen til Mandal fredag ettermiddag.

De formelle årsmøtene er på lørdagen.

Vi har laget et program som passer for både lastebileiere, ledsagere, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å bygge en ramme rundt arrangementet som får en god faglig og sosial balanse. Det er også viktig at Mandal hotell har et meget godt kjøkken.

I tillegg til det formelle årsmøtet blir det «stand up», det blir politikk og vi vil gi et realistisk innblikk i nye teknologier. Istedenfor at samarbeidspartnere har innlegg i plenum blir det i år god tid til «samarbeidspartner vandring». NLFs status på viktigste saker vil også bli grundig belyst.

Så har vi den gode praten med gode kolleger og samarbeidspartnere som er en viktig del av det gode liv. Vi gleder oss veldig til å møtes i Mandal.

Innkalling og invitasjoner er sendt ut, men har du ikke fått sender du en e-post til rr@lastebil.no

Her er programmet (det kan bli justeringer):

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000917276.pdf

Det går egen buss fra Haugalandet som følger E39 til Mandal. Kontakt Jarl Kvam for å avklare tidspunkt for opphenting: jarl.kvam@litra.no / 90552518

Stortingsrepresentant E. Drivenes kommer til årsmøtet Stortingsrepresentant E. Drivenes kommer til årsmøtet

 

Ha ei god helg etter hvert og god vinterferie til de som skal ha det!

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

Fra NLF sentralt:

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-2023/Nytt-fra-NLF-uke-7-2023

 

Fra media:

https://www.trailer.se/artikel/olovlig-cabotagetrafik-kostar-danskt-akeri-73-miljoner

https://transporttidende.com/artikler/politik-and-jura-c57/eu-skaerper-co2-maal-for-den-tunge-vejtransport-p56293

https://www.trailer.se/artikel/flest-nya-volvo-under-januari

https://www.mtlogistikk.no/elektriske-lastebiler-ladeinfrastruktur-lading/gjor-hurtiglading-mer-tilgjengelig/731051

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/trotte-og-slitne-broytemannskap-kan-gi-alvorlige-ulykker/

https://www.mtlogistikk.no/elektrisk-lastebil-enova-godstransport/gir-stotte-til-175-ladepunkter-for-tunge-kjoretoy/742813

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/her-skredsikra-statens-vegvesen-dobbelt-sa-mykje-som-planlagt?publisherId=17847490&releaseId=17956596