NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 8

Uten lastebilen stopper Norge Uten lastebilen stopper Norge

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

MØTE MED VEGVESENET I ROGALAND

Vi hadde møte med Statens vegvesen i Stavanger denne uka. Vi hadde først og fremst bruk av kollektivfelt / sambruksfelt når Transportkorridor vest er ferdig til Risavika og bruk av nytt kollektivfelt på «motorveien» retning syd på agendaen. I tillegg var det viktig for oss å påpeke trafikksikkerheten med det korte påkjøringsfeltet etter Solasplitten retning nord på «motorveien».

Vi fikk også en gjennomgang av resultater så langt på prøveprosjektet med tilfartskontroll.

Vi hadde også en dialog på våre prioriteringer til neste NTP i Rogaland samt prosjektene som ligger i Bypakke Nord-Jæren.

 

STATSEKRETÆR CECILIE KNIBE KROGLUND MØTTE SØRSLANDESTS SAMFERDSELSLØFT

NLF hadde sammen med Sørlandets samferdsel løft møte med den nye statssekretæren for å diskutere næringslivet på Agder sine forventninger til ny NTP. Veier er selvfølgelig viktig for oss. Det må bli fortgang i E18 og E39 fra Dørdal i Bamble til Sandnes. Deler av denne strekningen er i dag helt utdatert. Døgnhvileplasser med nødvendige fasiliteter langs veiene våre er viktig.

Skal vi nå målet EU har satt til utslipp må myndighetene iverksette bygging av lade og fyllestasjoner.

Vi har også noen næringsveier på Sørlandet, bl.annet 415 til Åmli og 460 til Lindesnes som er viktig for næringslivet.

Vi fikk også fortalt at nå er det flere bedrifter som ikke vil betale for at vi kjører nye E39 mellom Kristiansand og Mandal på grunn av prisen. Det høye bompengenivået må evalueres. Vi er derfor glade for at Regjeringen nå skal se på den regionale bompenge kostnaden. Den kan rett og slett slå konkurransevridende ut for næringslivet som skal betale for transporten.

I kveld skal statssekretæren være med på årsmøtet i Østre Agder lastebileierforening i Lillesand.

Statssekretær C K Kroglund Statssekretær C K Kroglund

 

NYE SJÅFØRER KLARE FOR INNSATS HOS MEDLEMSBEDRIFTER OM KORT TID

I samarbeidet vi har med NAV er det 13 sjåfører som er klare for markedet i mars / april. Det er sjåfører som har blitt nøye valgt ut og vi har tro på kvalitetene. De kommer ut fra Gerds trafikkskole med CE, YSK og ADR så de er klare for oppdrag i en transportbedrift etter en intern opplæring i bedriften.

Vi hadde et uttaksmøte til nytt kurs denne uka. Her var det ca. 60 som var inne til informasjonsmøte. Det var speed intervjuer og nå er det ca. 30 stykker som skal utplasseres og ha et par dager sammen med en sjåfør i en NLF-bedrift. Sjåføren skal evaluere kandidaten og se om det er en som viser initiativ, er nysgjerrig og som man kan tenke seg som en kollega. Deretter blir det kjøretest, referansesjekk og dybdeintervju. Deretter skal vi maksimalt ha med oss 22 elever til nytt kurs med CE, YSK og ADR sertifikater.

Informasjons møte nye kandidater Informasjons møte nye kandidater

 

HOVE – OSLI NÆRMER SEG BYGGESTART

I midten av mars bestemmer Statens vegvesen seg for hvilken entreprenør som skal få bygge første etappe av Hove-Osli.

Fem entreprenører er med i konkurransen:

Stangeland Maskin AS, Bjelland & Jærentreprenør AF, Vassbakk og Stol AS, Bertelsen & Garpestad AS og Risa AS

Strekningen er tre kilometer med ny firefeltsvei, og er første etappe av ny E39 mellom Ålgård og Hove. Etappen starter ved dagens toplanskryss ved Hove og kobler seg til dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord-Jæren.

 

E134 I FOKUS I SPØRRETIMEN PÅ STORTINGET ONSDAG
Det var mange spørsmål om E134 i Stortinget på onsdag. Det gjelder flere strekninger mellom Haugalandet og Oslofjordtunnelen. Her er blant annet Rogalands representant Terje Helleland blant spørsmålsstillerne. Spol fram til 01.32 for å se spørsmålene og svarene fra Samferdselsministeren:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2023/H264-full/Storting/02/22/Stortinget-20230222-095756.mp4&msid=124&meid=11164

Halleland Halleland

 

NYE KONTROLLØRER

Denne våren ansettes det 32 nye mennesker som skal styrke kontroll- og tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen. Ytterligere tre stillinger er planlagt.

Det blir nye kontrollører blant annet i Tønsberg, Odda, Lanner, Stavanger og Drammen.

 

KJØRE HVILETID / ARBEIDSTID – MØTE MED SPØRSMÅL OG SVAR FRA VEGVESENET OG ARBEIDSTILSYNET

Det var mange gode svar og noen litt mer uklare når Vegvesenet og Arbeidstilsynet var i NLF studio for å svare på spørsmål om kjøre hviltid og arbeidstid.

Du kan logge deg inn på lastebil.no og se hele møtet når det passer for deg:

https://lastebil.no/Medlem/Lukket-medlemsomraade/Medlemsmoeter/08.-februar-2023

 

FELLESBUSS MED TIL TRANSPORTMESSA I HERNING

Det er et flott opplegg for den som vil med på transportmessa i Herning fra fredag 21. april og retur søndag 23. april.

Dette inkluderer overnattinger i dobbeltrom, frokoster, ferje tur retur og 1 middagsbuffet på utreise. Du finner alt av informasjon om turen her:

https://media.lastebil.no/091/0000917599.pdf

 

DU KAN HA MED EN DIGITAL KOPI AV VOGNKORT PÅ HENGERE

En digital kopi av vognkortet på hengeren vil bli godkjent i kontroll. Det betyr at du kan ta fram mobiltelefonen, PC-en eller nettbrett og vise fram et foto eller en skannet versjon av det aktuelle vognkortet på kontrollstedet.

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2020-og-eldre/2020/Seier-for-NLF%21-Digitalt-vognkort-for-tilhengere-tillatt

 

FLOTT NETTSIDE FOR DEN SOM VIL BLI YRKESSJÅFØR – DEL GJERNE LINKEN I DINE SOSIALE MEDIER

Nå er den nye nettsiden som presenterer mange ulike typer sjåfør-jobber klar. Her er det fine videoer med unge sjåfører innenfor forskjellige transporttyper. Vi trenger flere ungdommer i vår bransje. Vi oppfordrer derfor alle dere som mottar denne e-posten om å dele lenken under på de sosiale medier du er til stede:

www.bliyrkessjåfør.no

 

PRODUKTUTVALG / MARKEDSRÅDSMØTE IF

Produktutvalget diskuterer og foreslår forbedringer av forsikringsproduktet inkludert betjening etc. Hvis dere har noe dere ønsker forbedring på, eller noe annet rundt If, så ønsker vi tilbakemelding.

Hvis dere har eksempler på uheldige hendelser mht. oppgjør eller andre ting så må de være konkrete, dvs. med firmanavn og gjerne org nr.

 

FRIST FOR SØKNAD OM STØTTE TIL LADESTASJON – FRIST 1. MARS

Klima- og energifondet har opprettet en konkurransebasert tilskuddsordning for å sikre lademuligheter til flere langs veien. I ordningen 'Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy' kan søkerne få støtte på inntil 80 prosent av kostnadene.

Det er egentlig smått utrolig at de ikke gir til alle som søker, men lager en form for konkurranse på ladestasjoner. Spesielt når vi vet hvor stor mangelen på ladestasjoner er.

Jens Olaf Rud jor@lastebil.no / 48142990 kan alt om søknadsprosessen. Det er bare å ta kontakt med han ASAP.

Her finner du mer informasjon om konkurransen her.

 

CIRCLE K HAR SIN TILNÆRMING TIL 0-UTSLIPP

Circle K har sin tilnærming til de forskjellige drivlinjer. Det er interessant å lese de betraktningene:

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2023/Fossilfri-transport-En-realitet-som-er-vanskelig-aa-se-for-seg

 

HØRING

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift. Dette er en oppfølging av nasjonal ladestrategi som ble presentert av regjeringen 8. desember 2022. innspill sendes rr@lastebil.no. Du finner høringen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endring-av-lov-om-infrastruktur-for-alternativt-drivstoff-og-forslag-til-ny-forskrift-oppfolging-av-nasjonal-ladestrategi-offentlig-horing/id2962185/?expand=horingsnotater

 

ÅRSMØTE 10. – 12. MARS I MANDAL

På grunn av avbestillingsrutiner på hotellet er det fint om du melder deg på til hotellet så snart som mulig. Det går buss fra Haugalandet, via Stavangerregionen til Mandal fredag ettermiddag.

De formelle årsmøtene er på lørdagen.

Vi har laget et program som passer for både lastebileiere, ledsagere, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å bygge en ramme rundt arrangementet som får en god faglig og sosial balanse. Det er også viktig at Mandal hotell har et meget godt kjøkken.

I tillegg til det formelle årsmøtet blir det «stand up», det blir politikk og vi vil gi et realistisk innblikk i nye teknologier. Istedenfor at samarbeidspartnere har innlegg i plenum blir det i år god tid til «samarbeidspartner vandring». NLFs status på viktigste saker vil også bli grundig belyst.

Så har vi den gode praten med gode kolleger og samarbeidspartnere som er en viktig del av det gode liv. Vi gleder oss veldig til å møtes i Mandal.

Innkalling og invitasjoner er sendt ut, men har du ikke fått sender du en e-post til rr@lastebil.no

Her er programmet (det kan bli justeringer):

https://media.lastebil.no/091/0000917276.pdf

Det går egen buss fra Haugalandet som følger E39 til Mandal. Kontakt Jarl Kvam for å avklare tidspunkt for opphenting: jarl.kvam@litra.no / 90552518

Årsmøtehotellet i Mandal Årsmøtehotellet i Mandal

 

NYE MEDLEMMER

Vi ønsker Dalane Transport AS fra Egersund velkommen som nye medlemmer i Rogaland.

Vi ønsker Aagset betongpumping AS fra Holum velkommen som nytt medlem i Agder

 

God helg og god vinterferie til de som skal ha det i uke 9!

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

Fra media:

https://www.yrkesbil.no/acea-buss-baerekraft/eus-utslipps-reduksjoner-stort-sett-positiv-mottakelse/4041302

https://www.yrkesbil.no/bilimportorenes-landsforening-fuso-gront-landtransportprogram/tungbilbransjen-star-samlet-i-gront-landtransportprogram/4041668

https://www.veier24.no/artikler/fordeler-383-6-millioner-kroner-til-vedlikehold-av-fylkesveiene/526544?utm_source=newsletter-v24main&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-02-17

https://www.logistikkinside.no/aktuelt-h2x-hydrogen/norwegian-hydrogen-har-inngatt-partnerskap-med-australsk-fullsortiment-aktor/746894

https://www.akeri.se/sv/ny-teknik-oppnar-tyngre-lastbilar-pa-tjalade-vagar

https://www.vg.no/nyheter/i/0Q3AWM/advarer-mot-vindkraft-langs-veier-biler-kan-bli-truffet-av-is

https://clicklink.nho.no/m/1/26640850/02-b23048-16e34a491c90472ebf01ebd8b0fed6c5/1/432/f36b0591-7828-45c0-99e1-58b71d34d5f3

https://www.logistikkinside.no/aktuelt-veifrakt/verdalskalk-da-var-norges-storste-el-lastebil-pa-plass/746691

https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/artikler/statistikk-registreringer-av-nye-kjoretoy/?_cldee=y3jsBK3jrYeZpeC8otqggUsU-vTnFR5nHjc-dprizuDQHcFmq7b1s8kT-XYhVy3_&recipientid=contact-c20a82c30d81e81180fb005056b718c1-4c030ffd2bd1488793951f5f2c1c2618&esid=56e76688-ceae-ed11-8153-005056b718c1