Johs.Lothe AS

International transport og spedisjon.

Distribusjon - kranbiler-sidelaster for container - trekkere - terminaltjenester - lagring inne og ute.

Skipsmekling og klarering.

telefon: 52709300
e mail: post@lothe.no
www.lothe.no