NLF

Nyhetsbrev Mai

Fylkeslederne Nicolai Jakhelln (t.v) og Erik Graarud deltok i representantskapsmøtet i april. Her fra møtet i 2019 Fylkeslederne Nicolai Jakhelln (t.v) og Erik Graarud deltok i representantskapsmøtet i april. Her fra møtet i 2019

(Nicolai Jakhelln (tv) og Erik Graarud)

NLFs representantskap utsatte regionreformen

Etter mange og lange runder i forskjellige utvalg, var NLFs representantskap invitert til å ta stilling til forbundsstyrets forslag til ny regionmodell. Egentlig er det feil å kalle det for en regionmodell, siden forbundsstyrets innstilling til representantskapet var å organisere NLF i pakt med Norges fylker. Det ville gitt 10 fylkesforeninger, siden det 11. fylket, Oslo, ville bli en del av fylkesforeningen Oslo & Viken. Men da saken kom opp på representantskapsmøtet var protestene fra flere delegater klar og tydelig. Spesielt høylytt var deler av region 5, "fylkene" Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.. Erik Graarud fra Østfold, foreslo å utsette saken til landsmøtet, men etter en kort rådslaging, bestemte forbundsstyret seg for å trekke saken. Spørsmålet om ny fylkes/regionmodell i NLF vil derfor tidligst komme til behandling i landsmøtet 2023.

Aksjene i TK-gruppen selges

Representantskapet i NLF ga administrasjon og forbundsstyre beskjed om å selge organisasjonens aksjepost i TK-gruppen så snart timingen for salg er inne. Samtidig avviste representantskapet et forslag fra forbundsstyret om å åpne for muligheten til å investere/kjøpe aksjer i selskaper som kan være av spesiell viktighet for bransjen. Flertallet av representantskapets medlemmer ga sin støtte til hovedtrekkene i den det fremlagte forslaget til kapitalforvaltningsplan. Denne strategien åpner for at NLF kan plassere sin kapital i ulike fond, inntil fem stykker, for derigjennom å få bedre avkastning og forutsigbarhet for sine økonomiske verdier. I spørsmålet om salg av TK-gruppen var region 1 delt mellom Østfold, som mener at vi prinsipielt ikke skal eie andre selskaper og Oslo & Akershus, som støtter dette prinsippet, men som mener at når vi nå engang eier aksjer i TK-gruppen, og aksjene nå begynner å kaste av seg, så bør vi beholde dette ene eierskapet. Flertallet gikk altså for salg.

Nye medlemmer - fylkene får uttalerett

NLF Østfold ønsker at fylkesforeningene skal ha uttalerett før nye medlemmer tas opp som medlemmer. Oslo & Akershus har også diskutert dette tidligere, blant annet med henvisning til praksis i MEF. Under representantskapsmøtet i NLF fremmet NLF Østfold forslag om at fylkesforeningene skal ha uttalerett før nye medlemmer tas opp som medlemmer. Dette fikk gehør over hele landet og ble vedtatt med stort flertall. Det samme ble forslaget fra NLF Oslo & Akershus om nye regler for delegatberegning til fylkesårsmøtene. Som følge av at stadig flere lokalforeninger slår seg sammen er det viktig at de nye og større foreningene, får en forholdsmessig og rettferdig andel delegater i fylkesårsmøtene. Forslaget ble enstemmig innstilt fra representantskapet. Endelig vedtak skjer på landsmøtet i juni.

Covid-test på byggeplasser i Oslo

Oslo har gjennom hele pandemien vært selve episenteret for smitte i Norge. Enkelte bydeler har slitt, og sliter med skyhøye smittetall, og kommunenes smitteverntiltak ble etter hvert svært omfattende. Da det i tillegg ble avdekket høye smittetall på flere av byens byggeplasser (sannsynligvis som følge av importsmitte), bestemte byrådet at alle som laster eller losser på en byggeplass, skal fremvise gyldig, negativ Covid 19-test som ikke er eldre enn 7 dager. Dette førte selvsagt til ytterligere utfordringer og problemer for alle våre medlemsbedrifter som mer eller mindre regelmessig har oppdrag på byggeplasser i hovedstaden. Har du EN sjåfør så klarer du nok å teste denne ukentlig, har du 15 sjåfører, så blir det litt mer utfordrende og snakker vi om over 50 sjåfører som skal testes og organiseres for å opprettholde 7-dagers intervalen, blir logistikkutfordringen formidabel og kostnadene likeså. NLF region 1 var raskt på Oslo kommune for å be om unntak. Vi forklarte at det var svært krevende å teste hundrevis av sjåfører ukentlig,  spesielt når flere kommuner på det sentrale Østlandsområdet ikke tester uten mistanke om sykdom. Oslo kommune truet en periode med å stenge alle byggeplassene hvis ikke smitten kom under kontroll og det var helt uaktuelt å gi unntak eller lettelser for transportører. Etter flere møter har NLF region 1 sendt inn forslag til endringer i forskriften, hvor vi blant annet ber om at alle sjåfører som er registrert med navn og telefonnummer, har mottatt losse/lastested på byggeplass elektronisk og som kvitterer ut oppdraget elektronisk, unntas fra forskriften. Vi har også bedt om at sjåfører som ikke må ut av bilen ved utførelsen av oppdraget også blir unntatt. Signaler KAN tyde på at kommunen kan komme oss litt i møte.

Påhengstruck - full seier! Nesten.

Mange har sikkert fått med seg at det er kommet endringer i reglene for påhengstruck. Rett før påske kunne teknisk fagsjef i NLF, Dag Nordvik, fornøyd konstatere at NLFs mangeårige kamp for at ikke trucken skal "stjele" av lastelengden, endelig er blitt godkjent av SVV. I den nye forskriften som gjelder fra 29.mars i år, er det tillatt med påhengstruck i lengde inntil 1.5 meter ut over lengden på 19.5 meter for normalvogntog og 17.5 meter for trekkvogn/semi. Dette er gode nyheter og at NLF har jobbet hardt for dette i flere år, skal være sikkert og visst. Ikke minst har NLF region 1 periodevis "sittet på kontoret" til både Dag Nordvik og hans forgjenger og forlangt at det ble tatt affære. Nå er det altså på plass. Et skår i gleden er imidlertid at kran ikke nevnes med et ord i den nye forskriften. Vårt krav har også vært at kraner også må regnes inn på samme måte som truck, og dette uavhengig av om den er montert bak "hytta" eller bak på bilen. Også Dag Nordvik er skuffet over at SVV ikke fikk dette med i samme slengen og han har klart og tydelig gjort dem oppmerksom på at dette må på plass. Forhåpentlig slipper vi 6 år og ny høringsrunde for å få denne viktige detaljen inn i forskriften.

510 milliarder til riksveiutbedringer i NTP. 2 strekninger i Viken.

Regjeringen har lagt inn hele 510 milliarder kroner til utbedringer av riksveier i første del av NTP-perioden. Milliardene fordeles på 13 ulike strekninger i hele landet. I følge statsråd Knut Arild Hareide er det lagt inn 100 milliarder kroner til drift- og vedlikehold i perioden. For Vikens del er Rv 7 Ørgenvika - Svenkerud inn, samt RV 52 Gol - Vestland grense. De øvrige strekningene i landet er: E6 Grong - Nordland grense, RV 80 Sandvik - Sagelva, RV 94 Mollstrand - Grøtnes og Akkarfjord - Jansvannet, RV 3 Østerdalen, RV 41 Treungen - Vrådal, E 134 Helganeskrysset - arm Husøy, E 39 Bergsøya - Øygarden, E 39 Hjelset - Bjerkeset, RV 9 Setesdal og RV 42 Gamle Eigerøyveien - Hovlandsveien.

Scania størst i første kvartal

Scania solgte flest lastebiler her i landet i mars. Statistikken viser at det trillet det ut 530 nye tunge Scaniaer fra norske butikker. Det er noen få biler bak tallet på samme tid i fjor. Volvo solgte 365 biler, opp en bil fra i fjor. Mercedes-Benz øker med åtte biler ifht til i fjor og leverte ut 122 biler i første kvartal 2021. Totalt sett mangler vi kun 7 biler for å tangere første kvartal i 2020 og det er meget bra, tatt i betraktning at Corona såvidt hadde ankommet Norge i første kvartal 2020. De øvrige leverandørene kan vise til følgende tall: MAN 86 biler, Renault 16, DAF 14 og Iveco 8biler.

Hydrogen rykker nærmere

Det franske togselskapet SNCF har bestilt tolv hydrogentog. det er det franske industrikonsernet Alstom som skal levere togene til en kontraktsverdi på 190 millioner Euro. Togene vil drives fremover av hydrogen eller elektrisitet der hvor denne finnes langs toglinjene. Vi tenker at klarer de tog, så klarere de snart også lastebiler. Det tenker også daglig leder i Evig Grønn AS, Carsten Gjerløw i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Sammen med en lang rekke store bransjeaktører har de planer om å rulle ut 100! hydrogenlastebiler på norske veier innen 2025. Det er fire år til. Gjerløw opplyser at de har samlet et elitelag av selskaper i hele verdikjeden. Blant dem finner vi Everfuel og Hynion som skal bygge ut nettet av fyllestasjoner og Everfuel lanserte for ikke lenge siden sin plan om å bygge 15 fyllestasjoner rettet mot tungtransport, busser og taxiselskaper. DB Schenker, Bring, Posten, DnB og REMA representerer brukerne i prosjektet og de er alle tydelige om sine ambisjoner. Hege Sagplass i Posten Bring forteller at de skal gå foran og være den grønneste aktøren i bransjen. Transport-Formidlingen er også en av de sentrale partnerne i prosjektet, som for øvrig er støttet av Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

LITT dårlig GPS!

Alle har hørt om Harald Heide Steen juniors russiske ubåtkaptein, som ikke "kan se den grense onder vann". Utenlandske lastebilsjåfører sliter innimellom med å se "den vaj på GPS", også. En, skulle vi tro, fredelig bonde i Sørumsand nord for Oslo, våknet en morgen, sent i april, for ørtende gang av et utenlandsk vogntog hadde kjørt seg fast på gårdstunet hans. Bonden fortalte til Romerikes Blad, at det ikke er første gang han opplever dette. Han forteller at svære drog av noen vogntog bokstavelig møter veggen der på tunet. De kjører rundt med dårlige dekk og stirrer blindt på sine Google Maps. Det går nemlig ingen vei gjennom tunet til bonden, bare til tunet. Det morsomme, eller kanskje triste bonden kan fortelle, er at enkelte sjåfører insisterer på at Google har alltid rett. Rekorden for feilkjøring før Falck må hente dem, er 300 meter ut på jordet! Ikke verst. De har kanskje ikke så gode veier i Ukraina heller, siden de durer i vei utover norske potetjorder.

Litt av hvert å sette fingeren på ifølge SVV

Inspektør Daniel Alexander Hals i SVV er en aktiv herremann og han er stadig i Østlandets Blad for å fortelle om alle vogntogene de har klart å gi kjøreforbud og store bøter. Og det er bra. For det hender jo at inspektørene er opptatt av andre ting enn manglende lyspærer og en smule overvekt. Her om dagen kunne inspektør Hals for eksempel fortelle om et norskregistrert vogntog med en latvisk sjåfør som hadde to løse bremseskiver på hengeren. Med andre ord hadde ikke det fullastede vogntoget bremser på to av hjulene. En annen artig kar var en rumensk sjåfør i et spanskregistrert vogntog.  Han var sikkert opptatt av Google Maps og kjørte rett forbi kontrollen. Han ble innhentet i Vestby og ført tilbake for kontroll. der ble det avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og det var avrenning av fiskeslo fra hengeren. Føreren ble anmeldt for å ha forsøkt å unndra seg kontroll.

Nå blir det ringvei på E39 i Kristiansand

Nye Veier har startet reguleringsarbeidet og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand. Formålet med planarbeidet er å detaljregulere for firefelts motorvei for E39 med tilhørende anlegg mellom Vige og Grauthelleren opplyser Nye Veier. Strekningen omfatter circa 10 kilometer ny E39

Bom for tog og bom på Svinesund

Jepp, det er fullt mulig hvis MDG kommer i støtteposisjon til en ny regjering til høsten. Arild Hermstad,  byråd i Oslo mener bilister skal betale bompenger for at toglinjer kan bygges ut. Hans synes også det er meningsløst å "rive" bommen på Svinesund (det skjedde nå i våres) for der kan alle bilistene som kjører bil til Sverige og Europa betale for nye og bedre toglinjer. Sverre Myrli, Arbeiderpartiets ledende mann i Stortingets Transportkomite, sier, heldigvis, at MDG-forslaget er helt urealistisk.

Stor økning i kostnadsindeksen for transport

Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport uten bom- og fergekostnader stek med 2.7 prosent fra fjerde kvartal i 2020 til første kvartal i 2021. Dette må sies å være en stor økning. Fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021 er økningen må 1.6%

Lotos Nordica ute av NLF

Lotos Nordica er ikke lenger medlem av NLF etter at  de tidligere ble utestengt fra "Fair Transport". Det var svært mange som reagerte på at det baltiske selskapet, Lotos Balticas norske datterselskap, både ble godkjent som "Fair Transport"-bedrift og at de ble værende som NLF-medlemmer. Etter en langvarig behandling i NLFs kontrollutvalg, har forbundsstyret bestemt at Lotos Nordica ikke lenger er medlem i NLF.

Fjordveien i Moss kan bli stengt i tre år!

Moss er jo en samferdselsmessig katastrofe. Norges største fergesamband sender fulle ferger hver halvtime mellom Moss og Horten og hundrevis av personbiler og tunge kjøretøy, drar seg sakte gjennom den smale, gamle veien de kaller RV 19. Krappe svinger og et utall av fotgjengerfelt toppet det hele,- helt til Bane Nor bestemte seg for å stenge en av de mest trafikkerte sideveiene i tre år. Grunnen er at de under arbeidet med ny Inter City-trase, har funnet ut at det er kvikkleire i skråningen ned mot havnen. DET har Mossingene visst i 300 år, men det kom altså som en bombe på Bane Nor. Som regel når Bane Nor bestemmer seg for noe, må alle rundt dem si javel, og rusle slukøret hjem. Men ikke denne gangen. NLF Østfold, Moss kommune og Viken fylkeskommune, som faktisk eier veien Bane Nor vil stenge, synes det er en usedvanlig dårlig ide og en haug av foreninger, næringsorganisasjoner og eksperter ble invitert til møte. Ennå har vi ikke fått den endelige dommen etter møtet, men vi vil gi honnør til representanten fra Viken fylkeskommune som ikke ga ved dørene. Det gjorde heller ingen andre og definitivt ikke NLF. Det er ikke slik at det kjører så fryktelig mange lastebiler gjennom Fjordveien, men hvis den stenges, så vil alle andre også måtte stampe seg gjennom RV 19. Helt håpløst. Vi venter i spenning på hva resultatet blir.

E134 – HAUKELI

Neste uke skal NLF og et par medlemsbedrifter til Haukeli for å diskutere kolonne tider som skal gjelde i sommer. Det er viktig at vi får over godset før tunnelen nattestenger. Vi er i foreløpig god dialog med Vegvesenet og jobber for gode helhetlige løsninger.

I tillegg er det godt samarbeide for NTP arbeidet på E134 som ser ut til å bli en god helhetlig løsning. Vi må bare ha strekningen bakka – Solheim på plass i NTP første periode.

Det er en god og aktiv nettside for Haukeliveien AS. Du kan følge utviklingen her: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1264681340615244

VOLVOS ALTERNATIVE DRIVLINJER

Produktsjef Kjetil Bergflødt hos Volvo hadde et meget godt foredrag om hva som er og hva som kommer av drivlinjer i dette tiåret og noen spådommer fram mot 2040. Det er en rivende utvikling og nå kommer endringene raskt. Vi ser nå hvor viktig det er å få opp fyllestasjoner, først og fremst på biogass. Tilgjengelig teknologi og energistasjoner må henge sammen.

I tillegg er LNG / LBG en mulighet i dag, men her er det også for dårlig nettverk for fylling. Du kan se hele Volvo sin presentasjon her: 

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/090/0000905309.pdf

LØNNSSTØTTE

Arbeidsgivere kan nå søke om lønnsstøtte for perioden 15. mars og ut juni 2021. Ordningen innebærer at kriserammede bedrifter kan få inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering. Bedriften må ha rapportert riktig i a-meldingen til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) for å være berettiget til støtte. Søkefristen er 30. september.

  https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/sok-om-lonnsstotte-fra-3-mai?publisherId=1726411&releaseId=17906601

Eieren bør få rapporten!

Lastebileierne bør få rapporter umiddelbart etter utekontroller Hvorfor går kontrollrapporten bare til sjåførene? Hvorfor kan ikke kontrollørene også sende den til bileieren når de får nummeret eller epostadressen? NLF har tatt opp denne saken flere ganger. Tirsdag sendte NLF Innlandet epost til Utekontrollens avdelingsdirektør, Kjetil Wigdel, med bl.a. følgende tekst: Mange lastebileiere blir enige med sjåførene om at de skal vise frem epostadressen eller mobilnummeret til firmaet, slik at kontrollørene kan sende en kopi dit umiddelbart. Verkstedtime kan bestilles, reparasjonene komme i gang og trafikksikkerheten kan bli best mulig. Denne løsningen kan gi raskere retting av feil som blir oppdaget under utekontroller. Dessverre forteller medlemmene at en del kontrollører nekter å videresende meldingen til bedriften. Sjåføren skal ut på vegen igjen og glemmer selv å sende meldingen. Det kan få store konsekvenser. Selvfølgelig kan det lages instrukser til hver enkelt sjåfør. Men den sikreste og beste måten er å få litt ekstra hjelp av Utekontrollens ansatte. Svaret fra Wigdel kom samme dag: Takk for innspill. Vi tar dette opp hos oss og ser på om det er mulig å få til en bedre informasjonsflyt slik dere etterspør. Så får vi se om saken løser seg. Teknisk bør det i hvert fall være mulig i 2022.

Digitalt medlemsmøte - elbiler fra lastebilfabrikantene NLF inviterer til nytt digitalt medlemsmøte onsdag 12.mai klokka 18. Denne gangen rettes søkelyset på elektriske lastebiler, deres fordeler og ulemper samt litt om perspektivene for godstransport på elektrisitet i dag og fremover i tid. NLF har invitert noen av de store lastebilprodusentene til å presentere de nåværende elektriske lastebiler og hva som kommer i fremtiden. Cirkle K informerer om hva som i dag finnes av lademuligheter for el-drift og hva fremtiden vil bringe av dette for elektriske lastebiler. Transportbransjen skal halvere utslippene innen 2030. Det kan være lurt å sette av halvannen time på onsdag. Link til sendingen her

Digitalt medlemsmøte 12.mai | Lastebil.no

Ny døgnhvileplass på Rudshøgda

Nye Veier og Per Hatterud har undertegnet kontrakten. NLF-medlem Per skal bygge og drifte den nye døgnhvileplassen ved E6 i Ringsaker. Dette er et tilbud NLF Innlandet krevde i planprosessen. Den ble plassert i Brumunddal. Etter at kommunen ønsket å flytte vogntogene vekk fra Brumunddal, ble det mye usikkerhet. NLF har fulgt opp saken flere ganger. Nå sier vi takk til Nye Veier og ikke minst Per Hatterud for at en god løsning er klar - helt inntil vårt eget regionkontor på Rudshøgda. Nye Veier har inngått avtale med det lokale firmaet Hatterud Maskin AS om etablering av ny døgnhvileplass ved nye E6 på Rudshøgda. Døgnhvileplassen skal ha plass til minst 20 vogntog og anlegget skal stå klart innen utgangen av 2022. Kontrakten som er inngått mellom Nye Veier og Hatterud har en samlet verdi på nesten 20 millioner kroner fordelt over 12 år. • Etableringen av døgnhvileplassen er et viktig suksesskriterium for Nye Veiers utbygging av ny trafikksikker firefeltsvei gjennom Innlandet. E6 er en av Norges viktigste næringsveier og det er viktig at sjåførene, som har arbeidsdagen sin på veien, får et godt tilbud til pauser og hviletid. Mange av sjåførene kjører lange distanser, både innad i regionen, men også til og fra andre landsdeler og utlandet, og da passer det godt med et kvalitetsstopp på Rudshøgda. En god døgnhvileplass er viktig for sjåførenes arbeidsforhold og trafikksikkerheten på veien, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektsjef i Nye Veier. Kontrakten med Hatterud omfatter både bygging og drift av døgnhvileplassen. Det er positivt for alle parter at vi nå har blitt enige med en lokal aktør med god kjennskap til Rudshøgda og Ringsaker. Hatterud skal stå for byggingen av hele anlegget og de får også ansvaret for å drifte plassen i 12 år, noe som i seg selv betyr lokal verdiskaping og arbeidsplasser i mange år fremover, sier Tangen. Døgnhvileplassen gir plass til minst 20 vogntog og halvparten av parkeringsplassene skal være store nok til å ivareta de lange modulvogntogene. Oppstillingsplassene skal ha tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler og det skal etableres et moderne dusj- og toalettanlegg for sjåførene. Lastebileiernes egen organisasjon, Norges Lastebileier -Forbund (NLF), ser frem til at yrkessjåførene får ta i bruk den nye døgnhvileplassen. Vi har gledet oss til etableringen av døgnhvileplassen helt siden det ble besluttet bygging av ny E6, og vi har jobbet aktivt sammen med både kommunen og Nye Veier for å få til en løsning. At døgnhvileplassen nå blir etablert på Rudshøgda, der det allerede er mye næringsaktivitet, er svært positivt og yrkessjåførene ser virkelig frem til å ta den i bruk når den står klar neste år, sier Guttorm Tysnes, regionleder i NLF Innlandet.

AFP-seminar

Vi har gleden av å invitere dere til et seminar om AFP-ordningen. Seminaret er digitalt og vil finne sted:

tirsdag 11. mai -kl. 14:00-15:30.

 Link til seminaret vil bli lagt ut på lastebil.no – det vil også bli sendt ut SMS med link til seminaret.

 Tema for seminaret er:

  • Informasjon om både tilslutning/premieberegning
  • Hva som skal til for å få AFP?
  • Konsekvenser av å melde seg ut av arbeidsgiverforeningen – fortsatt forpliktelse til AFP etter uttreden – så lenge tariffavtale. Hva trenger AFP-ordningen av info for å registrere tilslutning til ordningen
  • Hva må bedriften passe på?
  • Vedtektene § 2-6 - tariffavtale med foretaket eller tariffavtale i en bedriftsenhet – konsekvenser