Moss Transportforum AS

En av de viktigste rammebetingelsene for veitransportsektoren i årene fremover blir forholdet til sin egen miljøpåvirkning.  Utvikling av mer miljøvennlig transport som også kan løse markedets krav til kvalitet vil være en betydelig utfordring.  Selv om miljøpolitikken og de tilhørende virkemidlene utformes av myndighetene må også næringslivet selv ta sin del av ansvaret for hvilken samfunnsutvikling vi skal ha fremover.  Dette er spesielt viktig hvis næringslivet selv ønsker å bidra til en kostnadseffektiv tilnærming, der det å drive lønnsomt prioriteres parallelt med mer miljøvennlig drift.

Økt innsats for mer miljøeffektive transportløsninger er ikke viktig bare fordi det er en del av næringens ansvar.  Like viktig er at miljøegenskaper både innenfor produkter og tjenester er i ferd med å bli et viktig konkurranseparameter. Dette må forventes å øke i årene fremover. I stadig større grad ser man at kvalitets- og miljøsikring legges til grunn i konkurransen om transportoppdrag.

Adresse:
Postboks 744
1509 Moss
 
Telefon: 69241130
E-post: post@mtf.no