Delmark Transport AS

Delmark Transport AS er et veletablert firma som har spesialisert seg på levering av avrettingsmasse for gulv til anlegg over hele Sør- og Midt-Norge. Hovedkontoret er på Skedsmokorset, og den vesentlige del av vår virksomhet skjer i Oslo-området, hvor de fleste av våre pumpebiler er stasjonert.

Firmaet ble etablert i 1969 av Delmark, men ble overtatt 100% av John H. Morgenlien i 2011, og har siden den gang hatt en jevn utvikling med hovedfokus på kvalitet i alle ledd. HMS-arbeidet er satt i fokus, og gjennom målrettet arbeid med fantastiske medarbeidere står bedriften godt rustet til å møte framtidige utfordringer.

Delmark Transport har i dag 20 ansatte, 10 spesialbiler sysselsatt med levering av avrettingsmasse, 4 tankbiler og 1 spesialtrailer.

Daglig leder: John Henrik Morgenlien
Tlf.: 924 65 069
Epost: jhm@delmarktransport.no