Jahr Transport AS

Jahr Transport ble startet som et personlig selskap av Johan Jahr i 1960. Firmaet er senere gjort om til ansvarlig selskap, i og med at Hans Erland Jahr ble medeier i 1983. 

Fra 01.01.96 ble firmaet AS. Eier og hovedaksjonær er Hans Erland Jahr.

 VIRKSOMHETSOMRÅDER  - ORGANISERING – SAMARBEIDSPARTNERE

 Virksomheten driver transportarbeid, entreprenørvirksomhet, opparbeidelse av enkelttomter for privatpersoner og av større tomtefelt med tilhørende graving av V/A.

Opparbeiding av plen/park- og plantearealer og bygging av gang og sykkelveger. I tillegg utfører Jahr Transport AS vintervedlikehold og grøntvedlikehold via samarbeidspartner Gardermoen Eiendoms Service AS (GES AS).

Jahr transport AS har 16 ansatte og det leies inn ytterligere bemanning etter behov. I tillegg har Jahr Transport AS samarbeid med flere ulike firma som knyttes til underleverandører på de ulike prosjekt. 

Adresse:
Kirkevegen 20
2034 Holter
 
Telefon: 90995737
E-post: post@jahr-transport.no