Nordisk Gasstransport AS

Visjon: Nordisk Gasstransport AS har som mål å fremstå som Nordens fremste og mest attraktive gasstransportør.

Overordnet mål: Nordisk Gasstransport AS skal være markedets foretrukne gasstransportør og den mest attraktive arbeidsplass innen sin sektor i hele Norden.

Mål: Vårt arbeid skal ikke medføre ulykker, uhell eller skader som kan tilbakeføres til kritikkverdige forhold ved utførelsen av arbeidet.

Verdier: For å være attraktive for kunder og ansatte skal vår virksomhet preges av:
Ansvar: Vi tar ansvar for våre ansatte, hverandre, våre oppdrag og vårt materiell.
Redelighet: Vi er redelige og ærlige i kontakt med kollegaer og oppdragsgivere og opptrer på en samfunnsmessig forsvarlig måte.
Pålitelighet: Vi holder det vi lover og lover ikke mer enn vi kan holde.

Nordisk Gasstransport er medlem i NLF. 

Ødegårdsalleen 27
2056 Algarheim