Selje Transport AS

Selje Transport AS leverer kran-og transporttjenester til bygg-og anleggsbransjen, bønder, private og andre som har behov for et heising eller transport .
Bilparken består i dag av 1 kranbil med 50 Tm kran og 2 trekkvogner.

Bjarne Holt - 90644931
Stig Holt - 91119708
stig@seljetransport.no