NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 6

Dato 10.02.23
Stortingsrepresentant Eivind Drivenes kommer på årsmøtet i Mandal Stortingsrepresentant Eivind Drivenes kommer på årsmøtet i Mandal

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

ÅRSMØTE 10. – 12. MARS – MELD DEG PÅ SÅ SNART SOM MULIG

På grunn av avbestillingsrutiner på hotellet er det fint om du melder deg på til hotellet så snart som mulig. Det går buss fra Haugalandet, via Stavangerregionen til Mandal fredag ettermiddag.

De formelle årsmøtene er på lørdagen.

Vi har laget et program som passer for både lastebileiere, ledsagere, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å bygge en ramme rundt arrangementet som får en god faglig og sosial balanse. Det er også viktig at Mandal hotell har et meget godt kjøkken.

I tillegg til det formelle årsmøtet blir det «stand up», det blir politikk og vi vil gi et realistisk innblikk i nye teknologier. Istedenfor at samarbeidspartnere har innlegg i plenum blir det i år god tid til «samarbeidspartner vandring». NLFs status på viktigste saker vil også bli grundig belyst.

Så har vi den gode praten med gode kolleger og samarbeidspartnere som er en viktig del av det gode liv. Vi gleder oss veldig til å møtes i Mandal.

Innkalling og invitasjoner er sendt ut, men har du ikke fått sender du en e-post til rr@lastebil.no

Her er programmet (det kan bli justeringer):

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000917276.pdf

Fra årsmøtet i 2022 Fra årsmøtet i 2022

 

MØTE MED POLITI OG VEGVESEN ANGÅENDE STENGT VEI ETTER ULYKKER

Vi har hatt mange ulykker på E18 og E39 i Agder og Rogaland der veien har vært stengt over seks timer. Å stenge en europavei med de ulempene det medfører skal begrunnes godt. Vi har stor respekt for at et ulykkessted må grundig etterforskes, spesielt når det er dødsulykker. Et ulykkessted kan bli et drapssted og da må undersøkelsene som kanskje skal fram i en rettsak, være grundige. Det må likevel være lov å stille spørsmål med om hva som gjør at veien blir stengt så lenge. Er det pga at ulykkeskommisjoner har tilhold langt unna ulykkesstedet? Er det mulig å dirigere trafikk og få flyt i et felt? Kan teknologis som droner og lignende hjelpe i etterforskningen, kan deler av ulykkesstedet dekkes til i påvente av undersøkelser, er det omkjøringsmuligheter, kan lastebiler varsles i god tid så de kan stoppe å ta hvil før de kjører inn i området og mye mer?

Det er mange spørsmål og vi må se om det er mulig å minimere tid for stengt vei.

Denne uka hadde NLF Agder og Rogaland sammen med Telemark et møte med Vegvesenet, VTS og politiet i regionen. Alle parter skal se om det er mulighet for å stramme til rutiner som gjør at hovedveier ikke blir stengt så lenge som vi har sett den siste tiden.

Møte politi og Vegvesenet Møte politi og Vegvesenet

 

BØTER TIL HIMMELS

Det er lite sannsynlig at det nye bøtenivået har en preventiv effekt. Det finnes ingen forskning på at et slikt nivå virker. I våre naboland er det et helt annet nivå og f.eks. i Sverige er trafikksikkerheten i form av ulykker omtrent på samme nivå som i Norge. Likevel legger vi oss nå på et nivå som er helt forferdelig. Det kan utgjøre forskjellen for en familie som sliter med strømpriser, renter og matpriser.

Endringen var ute på høring før den ble innført. Der svarer blant annet sentrale deler av politiet, Utrykningspolitiet (UP), riksadvokaten, Trygg Trafikk og NLF nei til å innføre de skyhøye satsene. Men på tross av bred kritikk, ble de nye trafikkbøtene innført.

Det må ikke bli slik at man blir oppfattet som «mot trafikksikkerhet» fordi om man er imot skyhøye bøter. Men i nuet er det ikke noe vi kan få gjort med dette, men vær forsiktig med mobiltelefon, ligge for nær opp til forankjørende mm. Her er noen eksempler:

Håndholdt mobil under kjøring: 9.700 kroner, avstand til forankjørende 9.700, 61km/t i 50-sone 5.400, brudd på forbudsskilt 7.800, kjøring på rødt lys 9.700 og vikepliktovertredelser 9.700 kroner.

https://www.nrk.no/rogaland/bred-kritikk-mot-regjeringens-nye-trafikkboter-1.16287278

 

NÅ VIL OGSÅ LASTEBILEIER FÅ RAPPORTER ETTER KONTROLLER

På flere av våre samlinger har lastebileiere tatt opp problemet med at det er sjåføren som får rapporten etter en kontroll om det er mangler. Fra ca. 1. mars vil også bileieren eller den han bemyndiger få kontrollrapporten sjåføren får ved feil og mangler. I dag kan eieren risikere at hvis en sjåfør ikke følger opp eller glemmer en sak som må utbedres vil bilen bli holdt tilbake i kontroller.

Dette er nok en sak som NLF har jobbet med en stund som nå går i orden. Da vil lastebileieren får samme rapporten / pålegget som en sjåfør får og ta de nødvendige grep for å rette opp feil og mangler.

Transportforetaket blir informert om at det er utført kontroll og hva som er kontrollert.

• Mottar rapport og evt. gebyrer til foretaket.

• Kontrollrapport oversendes bileier via Altinn.

Meldingen kommer i Altinn. Bileier må følge med når SMS-varselet kommer. Klagefristen på tre uker må overholdes!

 

E39 MØTE 9. MARS PÅ UTSIKTEN

Listerregionen næringsforening inviterer til en dag med fokus på E39. Tom Kalsås kommer, samme gjør sjefen for Nye veier AS. Du finner påmelding og program i lenken under:

https://www.listernaeringsforening.no/aktiviteter?eventID=5675

 

DE GAMLE NASJONALE LØYVENE ER GYLDIGE TIL 2025

Vi får av og til spørsmål fra medlemmer angående gyldigheten til de nasjonale løyvene. Statens vegvesen sin transportløyveseksjon i Lærdal har bekreftet følgende opplysninger:

- Tidligere nasjonale løyver er gyldige til 1. januar 2025.

- Hvis du skal kjøre i utlandet, må du ha med fellesskapsløyve for godstransport. Det er denne løyvetypen du får når du søker om et nytt løyve – enten du skal i Norge eller i utlandet.

- Dagens fellesskapsløyver har en gyldighet på 10 år. Men 10 år er regnet fra utstedelsesdatoen for hoveddokumentet til organisasjonsnummeret.

Hvis du skal søke om flere løyver, er prosessen den samme hver gang. Vegvesenets skjema, politiattest både for firma og daglig leder, garantierklæring fra banken og attest fra skatteetaten. Nyttige skjemaer finner du her:

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser/skjemaer

 

HUSK Å KLAGE PÅ GEBYRER / PÅLEGG OG LIGNENDE OM DU MENER DET ER URIMELIG

NLF advokatene mener at man oftere bør klage om man føler seg urettferdig behandlet. Det er viktig å klage innen tre uker. Det er enkelt for et medlem av NLF å ringe en av advokatene våre og spør om framgangsmåte eller få en rask vurdering. I flere saker ser vi at klagen fører fram eller sjåfører / bedrifter vinner i retten om det blir en aktuell problemstilling.

En klage bør man i alle fall vurdere om det oppfattes som urettferdig.

https://lastebil.no/Om-NLF/NLF-Advokatene

 

ER TAKET PÅ HVA NÆRINGSLIVET ER VILLIG TIL Å BETALE I BOMPENGER NÅDD?

Det er våre kunder som skal betale for bompengene, men det er grenser for hva næringslivet tåler av bompenger over tid. Med en kostnad på over 3.000 kroner mellom Stavanger og Oslo – en vei – vil den regionale konkurransevridningen gi utslag.

Det samme gjelder privatbilister. KNAs undersøkelse viser at 20 prosent av alle bilister jevnlig kjører omveier for å unngå bompenger.

https://www.tv2.no/broom/mange-kjorer-omveier-fordi-de-ikke-har-rad-til-bompenger/15478906/

 

SE REPORTASJEN OM MAYLIN FRA GRIMSTAD

Maylin Hansen fra Grimstad er sjåfør og kjører for Transportservice Arendal. Se reportasjen her:

https://www.tungt.no/article/view/895772/maylin_fra_grimstad_jeg_har_alltid_hatt_en_drom_om_a_kjore_lastebil

 

NLF-APPEN ER GRATIS FOR MEDLEMMER OG VIL VÆRE TIL STOR HJELP FOR BEDRIFTEN DIN

Nå lanserer NLF den nye appen som skal gjøre hverdagen enklere for medlemmene ved at alt digitaliseres. Her er noen av fordelene med den nye appen:

Den er gratis for alle medlemsbedrifter, kan brukes av alle ansatte, har kontaktinfo til alle ansatte, full oversikt over alle kjøretøy og hengere, du kan holde styr på kjøre- og hviletid og registrere avvik.

Mer informasjon finner du her:

https://lastebil.no/Medlem/NLF-Appen

 

STATENS VEGVESEN PRIORITERER YRKESSJÅFØREN

En digital ruteplanlegger og appen «Vegvesen trafikk» skal gjøre reisen enklere for de som ferdes mest på vegen. I Vegvesen Trafikk-appen kan du blant annet planlegge og se reiseruter med angivelse av høydebegrensninger i kart. I kartet kan du også se trafikkmeldinger, opplysninger om hva du finner på de enkelte pauseplassene, døgnhvileplassene og informasjon fra webkameraer.

I ruteplanleggeren kan du legge inn fra-til steder, velge bruksklassen du kjører, velge vogntoglengden og legge inn høyde på tungbilen. Raskeste rute vises og tar også hensyn til parameterne du oppgir.

Hjelpemidlene skal gjøre det lettere for yrkessjåførene for eksempel når fjellovergangene stenges, det er kolonnekjøring eller fullt på en døgnhvileplass. - Dette vil absolutt gjøre hverdagen til våre medlemmer og deres sjåfører enklere, sier Geir Mo, administrerende direktør i NLF. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland understreker at tjenestene vil bli oppdatert jevnt og trutt. Du kan lese mer og laste ned appen her:

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/vegvesen-trafikk/

 

STATSSEKRETÆR TIL ÅRSMØTET I ØSTRE AGDER LASTEBILEIERFORENING

24. februar er det årsmøte i Østre Agder lastebileierforening på Horisonten i Lillesand. Statssekretær i Samferdselsdepartementet Cecilie K. Kroglund vil holde et innlegg på årsmøtet. I tillegg har vi invitert fylkesordfører Arne Thommassen. Han vil gi endelig beskjed innen kort tid. 

Vi håper medlemmer i «gamle Aust-Agder» melder seg på årsmøtet slik at vi få en god dialog med statssekretæren.

Møtet starter kl. 18.00 og avsluttes med en nydelig middag. Husk å melde deg på så snart som mulig til rr@lastebil.no

Mangler du innkallingen sier du bare fra til rr@lastebil.no

https://www.veier24.no/artikler/cecilie-knibe-kroglund-fra-lillesand-blir-ny-statssekretaer-i-samferdselsdepartementet/525818

Statssekretær Kroglund Statssekretær Kroglund

 

God helg etter hvert!

 

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/AArsmoete-OEstre-Agder-lastebileierforening

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/AArsmoete-Agder-og-Rogaland

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

Fra NLF sentralt:

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-2023/Nytt-fra-NLF-uke-6-2023

Fra media:

https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/volvo-lanserar-kraftigare-gaslastbil-med-langre-rackvidd

https://www.yrkesbil.no/daimler-truck/mercedes-med-amerikansk-fremtidstruck-pa-diesel/4039746

https://www.mtlogistikk.no/jon-ivar-nygard-modulvogntog-tage-pettersen/nygard-positiv-til-a-teste-lengre-og-tyngre-vogntog/739040

https://www.trailer.se/artikel/sverige-har-inte-langre-nordens-dyraste-diesel

https://www.logistikkinside.no/biogas-baerekraft-db-schenker/db-schenker-og-ekornes-starter-langdistansetransport-med-biogass/741805

https://www.veier24.no/artikler/vestlandsradet-klimaendringene-krever-mere-statlige-penger-til-veier/526074