NLF

Nytt fra NLF uke 6, 2023

Husk å få med deg dagens digitale medlemsmøte som du kan streame direkte fra NLF-studio i St. Olavsgate. Sendingen starter klokken 18:00 og her vil du få mange svar på hvordan de nye regelen for kjøre- og hviletid vil påvirke deg og din bedrift, og hvordan de skal håndheves.

Det er klart for årets andre digitale medlemsmøte, og her vil kjøre- og hviletid være i førersetet. Det er NLFs bedriftsrådgiver, Jone Klingsheim, som skal ta deg gjennom de nye reglene, som er en del av innføringen av mobilitetspakken. I tillegg vil Arbeidstilsynet og Statens vegvesen svare på hva de kan bidra med for å kontrollere at de nye reglene overholdes.

Det er Silje Alund Lødemel og Bjarne Sandnes som kommer fra Statens vegvesen, mens det er Morten Lien og Oddmar Nyrnes som kommer fra Arbeidstilsynet. Under dette møtet kan dere som følger sendingen sende direkte spørsmål for å få svar på det dere lurer på. 

Vel møtt.

Sendingen kan du se her fra klokken 18:00.

Arbeidsgiverkonferansen: – Nå kan du melde deg på

Hva betyr det for rekrutteringen å være en tariffbedrift og hva er det som vekker interessen blant de unge som velger å bli yrkessjåfør? Dette er to viktige spørsmål som vil bli besvart under årets Arbeidsgiverkonferanse som går av stabelen den 22-23 mars.  

Programmet for tariff- og arbeidsgiverkonferansen er nå klart. 

Noen av temaene under årets konferanse vil være:

  • Norsk økonomi i lys av krigen i Ukraina
  • Hvordan bruke indekser til å justere priser
    og oppnå lønnsomhet?
  • Regjeringens tiltaksplan mot sosial dumping?

Konferansen går av staben 22. 23. mars og finner sted på  Scandic Oslo Airport

Her kan du melde deg på Arbeidsgiverkonferansen

 

Klikk her for fult program 

Endringer i programmet kan forekomme

For eventuelle spørsmål, kontakt Lill Korsnes på telefon:  45277206 eller  e-post

Mange bildeltyverier - her kan du melde ifra til politiet om mistenkelige observasjoner

Takket være tips fra folk, klarte politiet på fredag å pågripe to personer for bildeltyverier i Sandefjord. Nå ber politiet folk om å fortsette å være årvåkne. – Det er nemlig lite som tyder på at det vil bli færre slike tyverier fremover, sier politioverbetjent og næringslivskontakt i Øst Politidistrikt, Jan Kevin Brunvoll. 

Han forteller videre at nettpatruljen også har monitorert Facebook og at de har kommet over en litauer som har forsøkt å selge en styringsenhet for Volvo-lastebil. 

– Tyvene vet hva de er ute etter og opptrer profesjonelt. Slike deler er lett å omsette og vi regner med at de selges i utlandet, forteller Brunvoll.  

Han mener at det er flott at de har klart å ta noen, men understreker samtidig at det er lite som tyder på at slike tyverier vil forsvinne med det første. Brunvoll ber derfor alle som mener de ser noe de mener virker mistenksomt om å melde ifra til politiet på e-postadresse Post.ost@politiet.no. Det er viktig at e-posten merkes med «mistenkelig observasjon lastebil». 

Les mer om pågripelsen på Lastebil.no

Stor kontroll: – To personer tatt med promille

Statens vegvesen har denne uken hatt kontroller på fjellovergangene på Østlandet. Hovedmålet med kontrollene var sjekk av vinterdekk og kjettinger på tunge kjøretøy.

STOR KONTROLL: Statens vegvesen kontrollerer dekk og kjetting. Foto: SVV STOR KONTROLL: Statens vegvesen kontrollerer dekk og kjetting. Foto: SVV

4 255 tunge kjøretøy har vært innom kontrollplasser i Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal eller Østerdalen i løpet av denne uka. Statens vegvesen har gjennomført kontroller i samarbeid med Politiet og Arbeidstilsynet. 935 av kjøretøyene plukket ut til en utvidet kontroll

Det endte med at 46 kjøretøy fikk påvist feil og mangler på vinterdekk og kjettinger og 40 av førerne fikk gebyr på grunn av feil dekk eller manglende kjettinger. To sjåfører ble også stoppet av politiet på grunn av ruskjøring.

Les mer om dette HER

Bodø får sikret innfartsåre

Statens vegvesen skal utbedre den ulykkesbelastede strekningen på rv. 80 inn til Bodø. Starter rassikringsarbeidet i høst.

STENGT: Ved Kistrand på rv. 80 mellom Bodø og Fauske har sørpeskred stengt vegen flere ganger de siste årene. Foto: Statens vegvesen. STENGT: Ved Kistrand på rv. 80 mellom Bodø og Fauske har sørpeskred stengt vegen flere ganger de siste årene. Foto: Statens vegvesen.

Den skredutsatte og ulykkesbelastede strekningen Sandvika-Sagelva på rv. 80 mellom Bodø og Fauske skal utbedres. Det har Statens vegvesen besluttet. For å komme raskest mulig i gang deles prosjektet opp i to faser. Fase 1 som omhandler skredsiring av området ved Kistrand der det de siste årene har gått flere store sørpeskred.

– Vi har fått grønt lys for å dele prosjektet i to og lyse ut arbeidet med skredsikring i løpet av våren. Målet er å inngå kontrakt i sommer med oppstart i løpet av høsten. Det sier prosjektleder for  rv. 80 Sandvika-Sagelva, Arild Hegreberg.

Vegvesenet jobber nå med å dele konkurransegrunnlaget i to og gjøre første del klar for utlysning. Fase to planlegges utlyst når den er klar. Totalt skal 4,95 kilometer veg utbedres og få slakere svinger, bredere vegbane og flere skredsikringstiltak.

– I første omgang er målet vårt nå å få sikret området der det har gått flere sørpeskred før neste vinter, sier Hegreberg.