Fylkesstyret i Møre og Romsdal

Finn Andre Fredvig-Erichsen Leder Fylkesavd
Finn Andre Fredvig-Erichsen

Mobil: 90947444
finn.andre.fredvig-erichsen@nor-log.no

Torstein Ottem Nestleder Fylkesavd
Torstein Ottem

Tlf: 71692000
Mobil: 90696658
torstein@tottem.no

Nils Anders Larsen Styremedlem Fylkesavd
Nils Anders Larsen

Tlf: 70154960
Mobil: 90035218
nils-ala@online.no

Jens Petter Opshaug Styremedlem Fylkesavd
Jens Petter Opshaug

Tlf: 70269340
Mobil: 95830125
post@opshaug.no

Joar Gulla Styremedlem Fylkesavd
Joar Gulla

Mobil: 97526961
joar@gullatransport.no

Arne Fiske Varamedlem Fylkesavd
Arne Fiske

Mobil: 90680195
arne@afiske.no

Thor Østen Hurlen Varamedlem Fylkesavd
Thor Østen Hurlen

Tlf: 70121200
Mobil: 90529056
thor@sunn-trans.no