Fylkesstyret i Møre og Romsdal

Leder Fylkesavd
Finn Andre Fredvig-Erichsen

Mobil: 90947444
finn.andre@fafe.no

Styremedlem Fylkesavd
Nils Anders Larsen

Tlf: 70154960
Mobil: 90035218
nils-ala@online.no

Styremedlem Fylkesavd
Jens Petter Opshaug

Tlf: 70269340
Mobil: 95830125
post@opshaug.no

Styremedlem Fylkesavd
Rune Mogstad

Mobil: 90661872
rune@midtnorskolje.no

Kollegahjelp
Jens Egil Sætran

Tlf: 71540113
Mobil: 90766772
Je-eg@online.no

Kollegahjelp
Kjell Brandal

Tlf: 70094400
Mobil: 90102929
kjell.brandal@tussa.com

Kollegahjelp
Nils Ivar Heggem

Tlf: 71220700
Mobil: 90663040
post@heggem.no

Kollegahjelp
Gunnstein Hoem

Mobil: 94171065
gunnshoe@online.no

Varamedlem Fylkesavd
Gunnstein Hoem

Mobil: 94171065
gunnshoe@online.no

Varamedlem Fylkesavd
Arne Fiske

Mobil: 90680195
arne@afiske.no

Nestleder Fylkesavd
Torstein Ottem

Tlf: 71692000
Mobil: 90696658
torstein@tottem.no

Finn din transportør i Møre og Romsdal