Finn din transportør i Hordaland

 

Fylkesstyret i Hordaland

Leder Fylkesavd
Torgils Rogne

Mobil: 91374981
torgrogn@online.no

Nestleder Fylkesavd
Per Atle Ådland

Mobil: 97056660
per@adland.no

Styremedlem Fylkesavd
Jørund Vevle

Tlf: 56192095
Mobil: 41539480
jorund@systemtrafikk.no

Styremedlem Fylkesavd
Kjell Aage Ekeland

Mobil: 90153616
kjellaage.ekeland@knett.no

Styremedlem Fylkesavd
Gunnar Stamneshagen

Mobil: 95913446
gunnar@jsbulk.no

Styremedlem Fylkesavd
Frode Børven

Mobil: 91693059
frode.borven@kvamnet.no

Styremedlem Fylkesavd
Andreas Nytveit

Tlf: 55392470
Mobil: 91692760
post@nytveit.no

Kasserer Fylkesavd
Torbjørn Berge

Mobil: 93440488
torbjornberge@hotmail.com

Varamedlem Fylkesavd
Arne Simonsen

Tlf: 46159000
Mobil: 46159000
post@bergendistribusjon.no

Kollegahjelp
Frode Børven

Mobil: 91693059
frode.borven@kvamnet.no

Kollegahjelp
Arne Marås

Tlf: 56371302
Mobil: 91817243
arnemara@online.no

Annen fylkes-tillitsvalgt
Torbjørn Berge

Mobil: 93440488
torbjornberge@hotmail.com