Påmeldinger

03
sep
Kurs

Seminar vinterdrift

 

Bakgrunnen for seminaret er at det skjer mye innenfor, eller som berører temaet vinterdrift nå. Vi ønsker derfor å få en debatt om vinterdriften i framtida, hvordan tenkes den løst, hva kan forbedres, hvordan bør det ikke gjøres – i en konstruktiv dialog mellom veieiere/byggherrer, entreprenører og utførende/underentreprenører.

Etter seminaret inviteres NLF-medlemmer til å etablere Faggruppe for vinterdrift.

Ansvarsfordelingen og administrasjonen av vinterdriften er nå i endring:

 • overføringen av ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene – hvordan vil fylkene løse den viktige oppgaven med vinterdrift?
 • Statens vegvesen vil fra 1.1.2020 kun ha ansvaret for vinterdriften på riksveiene, hvordan tenker de å løse det?
 • Nye Veier vil fra kommende vinter ha ansvaret for vinterdrift på de delene av deres portefølje som er åpnet for trafikk – hvordan blir det løst?
 • det er mange ulike kontraktsformer og mange ulike oppgjørsformer - godtgjørelse, incitamenter og risiko
 • utlyste kontrakter blir trukket tilbake fordi kostnadsrammene sprekker.

Alt dette, og litt mer, vil vi forsøke å ta opp til diskusjon sammen med veieiere/byggherrer og entreprenører. På seminaret kommer Nye Veier, Statens vegvesen både fra Vegdirektoratet og Region Øst, og Troms og Oppland fylkeskommuner. Fra entreprenørsiden kommer EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg), og et par av NLFs medlemmer som har både erfaringer og meninger om vinterdrift vil være med. Også DIFI vil komme og snakke om offentlig innkjøp. NLF-advokatene blir med og forsøke å trekke noen konklusjoner av seminaret med hensyn til hva NLF-medlemmene bør tenke på i denne nye situasjonen.

Så håper vi selvsagt at alle dere andre medlemmer som er interessert i vinterdrift kommer! Det er nå dere har muligheten til å høre siste nytt på feltet, men også en direkte dialog med veieiere, byggherrer og entreprenører. Og selvsagt utveksle erfaringer med andre NLF-medlemmer.

Se detaljert program

Meld deg på her!

Faggruppe for vinterdrift.

Etter at seminaret er avsluttet, ønsker vi å samle alle frammøtte NLF-medlemmer til et kort møte for å avklare behovet og interessen for, og eventuelt etablere en faggruppe for vinterdrift. Denne faggruppen vil basere seg på engasjement fra dere medlemmer, så hvis du har lyst og mulighet til å delta i denne, må du komme på seminaret og engasjere deg!

Start
03.09.2019 11:30
Hvor
NLFs lokaler i St. Olavs gate 25, Oslo - Møterom 5
Arrangør
NLF
Meld deg på her
24
sep
Kurs

Praktisk arbeidsrett

Som arbeidsgiver er det viktig at du har grunnleggende tak på kjørereglene i arbeidslivet. Vi tenker da spesielt på ditt forhold til ansatte enten vi snakker om:

 • Rekruttering og ansettelser
 • Hvordan du forholder deg til sykemeldte ansatte – og hva med permisjoner?
 • Din styringsrett som arbeidsgiver
 • Hvordan si opp en ansatt som ikke presterer etter forventningene
 • Praktiske tips og råd - eksempler fra transportsektoren
 • Permittering som alternativ til oppsigelse
 • Når kan man velge avskjed i stedet for oppsigelse

Vi snakker med andre ord om praktisk arbeidsrett sett fra ditt ståsted som arbeidsgiver.

Hovedforeleser er advokat Robert Aksnes i advokatfirmaet Vectio AS. Han har mer enn 20 års erfaring med håndtering av arbeids- og tariffrettslige spørsmål overfor norske lastebileiere, og lang fartstid som foreleser.

 

Detaljert program kommer. Kurset passer for ledere og personalansvarlige i alle NLF-bedrifter med en eller flere ansatte.

Meld deg på nå

Start
24.09.2019 10:00
Hvor
NLFs lokaler i St. Olavs gate 25, Oslo - Møterom 5
Arrangør
NLF Arbeidsgiver
Meld deg på her

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtalepartnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic hotel Harstad.

 

MELD DEG PÅ NÅ - PÅMELDINGSFRIST 13. september 2019

 

Start
11.10.2019 18:00
Hvor
Scandic hotel Harstad
Arrangør
NLF Region 7
Meld deg på her

Styrene i MEF avd. Finnmark og NLF avd. Finnmark har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Hotel, Alta .

 

MELD DEG PÅ NÅ - PÅMELDINGSFRIST 1. september 2019

 

Start
13.09.2019 16:00
Hvor
Scandic Hotel Alta
Arrangør
NLF Region 7
Meld deg på her