Pressebilder

Klikk på bildet for å laste ned en webversjon av bildet. På de fleste bilder finnes også en lenke for å laste ned høyoppløst original.

Administrerende direktør Geir A. Mo

foto: Julie Brundtland

Forbundsleder Tore Velten

Foto: Stein Inge Stølen/NLF

Viseadministrerende direktør/ leder politisk avdeling Jan-Terje Mentzoni

Foto:NLF

Markedsdirektør/ leder marked & kommunikasjonsavdeling Kjell Olafsrud

Foto: NLF