Pressebilder

Klikk på bildet for å laste ned en webversjon av bildet. På de fleste bilder finnes også en lenke for å laste ned høyoppløst original.

Administrerende direktør Geir A. Mo

foto: Julie Brundtland

Forbundsleder Tore Velten

Foto: Stein Inge Stølen/NLF

Viseadministrerende direktør/ leder politisk avdeling Jan-Terje Mentzoni

Foto: André Kjernsli/ NLF