Juni 2024

 • Den eneste døgnkvileplassen på Voss er stengt. Dette betyr krise for sjåfører mellom Bergen og Oslo. I en sak i Avisa Hordaland (bak betalingsmur) forteller leder i Voss Lastebileierlag, Tor Erik Kvåle, om konsekvensene, i tillegg til at markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud, kommenterer saken.

Mai 2024

 • Hvert år anmelder Statens vegvesen flere titalls utlendinger som forsøker å lure til seg norske førerkort. Regionsjef Jan-Ove Halsøy mener sjåfører uten riktig kompetanse på norske vinterveier er en «tikkende bombe», som når som helst kan ende i en katastrofe. Les hele saken i BA (bak betalingsmur) eller i forkortet versjon på Lastebil.no
 • Pendlere reagerer på farlige forbikjøringer langs Odalsvegen (FV 24): – Yrkessjåfører skal være profesjonelle. Selv om bilen foran kjører sakte, må de tenke seg ekstra godt om før de foretar forbikjøringer, sier regionsjef Guttorm Tysnes. Les hva han mener om saken i Hamar Arebiderblad (bak betalingsmur) eller forkortet utgave på  Lastebil.no
 • Nå settes det inn flere tiltak for å få slutt på kilometer lange køer ut av Norge via Svinesund. Regionsjef, Johan Kristian Bjerke er glad for at det blir gjort tiltak på grensa. Les mer om dette på NRK (åpen for alle) 
 • Transport er et grunnleggende premiss for enhver sivilisasjon, også Tromsø by, skriver regionsjef i NLF, Odd-Hugo Pedersen, i en kronikk i Nordlys. Les mer om hva han mener om situasjonen til de som driver med næringstransport i Troms på Lastebil.no

 

April 2024

 • På grunn av manglende finansiering av Nye Veier, frykter næringslivet i regionen at det vil gå flere tiår før RV4 og ny Mjøsbru vil stå klar. Regionsjef, Guttorm Tysnes, presser på for å få fortgang i samferdselsutbyggingen i Innlandet. Les saken i Oppland Arbeiderblad (bak betalingsmur) eller i forkortet utgave på Lastebil.no
 • Regionsjef, Jan Ove Halsøy, skryter av rensearbeidet SVV har gjort langs Ytredalen i Høyanger, ved Vadheim.  Les saken i Firda (bak betalingsmur), eller i forkortet utgave på Lastebil.no
 • «Venner på veien» er en viktig  trafikksikkerhetskampanje som gjennomføres i regi av Norges Lastebileier-Forbund. Halsan barneskole fikk besøk av NLF. – Det er trafikksikkerhet for barn i skolen og omhandler spesielt blindsoner på lastebilen. Barna får lære om hvor de ikke blir sett av sjåføren og lærer seg å stoppe, se seg for og vinke, forteller regionsjef Leif Jarle Christensen i Norges Lastebileier-Forbund Trøndelag. Les mer om denne saken i  iLevnager.no (bak betalingsmur)
 • Regionsjef, Leif Jarle Christensen, uttaler seg i Trønderavisa om NTP og og at E6 Åsen – Steinkjer nedskaleres. Les saken i Trønderavisa (bak betalingsmur)
 • Regionsjef, Jan Ove Halsøy, reagerer på pengebruken til oppgradering av Tiråstunnelen, og mener pengene heller burde blitt brukt på vegvedlikehold og rassikring. Les saken i Bygdanytt (Bak betalingsmur) eller i forkortet sammendrag på Lastebil.no  
 • NLFs viseadministrerende direktør, Jan-Terje Mentzoni, applauderer forslaget om at man skal slippe til lastebilene i kollektivfeltet når Ring 1 stenges. Les saken i Budstikka (bak betalingsmur) eller i forkortet utgave på Lastebil.no

Mars 2024

Februar 2024

Januar 2024

 • Lastebilsjåførene aksjonerte da ministeren gikk gjennom Fagernes. Les utsnitt fra Avisa Valdres her

November 2023

 • NRK VIKEN om utdannelse innenfor transport og logistikk i Moss. Se saken her
 • Markedsdirektør Kjell Olafsrud kommenterer riksvisjonens kritikk om Enova støtten. Les saken her
 • Regionssjef Guttorm Tysnes kommenterer kjettingdagen i NRK, hør sendingen her
 • Regionsjef, Leif Jarle Christensen snakker om døgnhvileplasser på NRK Trøndelag. Se sendingen her
 • Øyvind Lilleby i NLFs forbundsstyre, frykter at trønderske bilister blir like dårlige vintersjåfører som «folk på Østlandet». Les saken i  Trønder Avisa (bak betalingsmur)

 

Oktober 2023

 • Markedsdirektør Kjell Olafsrud uttaler seg om trafikkaoset i snørværet til VG. Les saken her 
 • Regionssjef i Trøndelag Leif Jarle Christensen uttaler seg til NRK radio trøndelag. Hør sendingen her 
 • Markedsdirektør Kjell Olafsrud uttaler til avisa Oslo at det er et stort problem for lastebilsjåfører å kjøre lovlig i hovedstaden. Les saken her (bak betalingssmur) 
 • Regionssjef Guttorm Tysnes roser politiet etter dødsulykken på riksvei 7 i Ål. Les hele saken her

September 2023

 • Markedsdirektør, Kjell Olafsrud, stilte opp på Lørdagsrevyen sammen med representanter fra NAF og TØI, se innslaget  her
 • Riksveg 3, Tynset | Tar med risikosving i riksveg 3-utbygginga (obs bak betalingsmur ) Les saken  her
 • Regionsjef i region 7, Odd Hugo Pedersen var på nrk nyhetsmorgen og snakket om fylkesveger. Se innslaget her
 • Elen Nyhaven fra Bendiks gav statssekretæren skyss til Oslo (Obs, bak betalingsmur) Les saken her
 • Regionssjef i region 6, Leif Jarle Christensen om ladeinfrastrukturen i trøndelag, se innslaget her

August 2023

 • Rådgiver i region 7, Frank Lauritz Jensen uttaler seg til distriktsnyhetene i Nrk om veistandarden i Nord Norge, se klippet her
 • Vegvesenet kritiseres for manglende handlekraft etter at Tretten bru kollapset. Les hele saken her
 • Regionssjef i region 2 Guttorm Tysnes med klar beskjed til ministeren (obs bak betalingsmur ) les saken her
 • Næringsministeren lyttet da NLF talte, NLF innlandet hadde klar melding til næringsministeren,  (obs bak betalingsmur) les saken her

 

Eldre saker

 • NAV samarbeidet om å få flere ykessjåfører, Se distriksnyhetene Rogaland her