Nyhetsbrev 2021

Nytt fra NLF, uke 52, 2021
Her kommer årets siste nyhetsbrev fra NLF. I tillegg til julehilsninger fra sentrale personer kan...
I dette nyhetsbrevet kan blant annet du lese at NLF mener transportprisene må opp, om Transportko...
Nytt fra NLF, uke 40, 2021
I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om det kommende landsmøtet i NLF, at Volvo mener det...
Nytt fra NLF, uke 38 2021
I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om usikkerheten knyttet til CO2-avgiften, ulike NLF-...
Nytt fra NLF, uke 36, 2021
I dette nyhetsbrevet kan du lese hva Statens vegvesen mener om lakseavrenningen i opprettsnæringe...
test av banner
Dette er en praktisk håndbok for medlemmer som gir de viktigste opplysninger om NLF; organisering...