NLF Nordland, Troms og Finnmark har gleden av å invitere til årsmøtehelg i Bergen 26-27 april.

Vi håper du har tid og lyst til å delta på årsmøtehelgen. Vi legger opp til faglig påfyll , gode årsmøtediskusjoner og hyggelig sosialt program.

Det er mulig å reservere rom allerede fra Torsdag 25.april for de som ønsker en langhelg i Bergen.

Deltakerne bestiller selv flybilletter til/fra Bergen

Program 

(Endringer kan forekomme)

 

Fredag 26.04

13-14 Lunsj på hotellet

14-17 Fagprogram

17-18 Leverandørpresentasjoner

20:00 Middag på Bryggeloftet 

 

Lørdag 27.04

10-13 Årsmøter i fylkesavdelingene ( for medlemmer)

13:00 Lunsj på hotellet

14:00 Byvandring i Bergen sentrum

20:00 Årsmøtemiddag på hotellet

 

Søndag 28.04

Frokost og hjemreise

NB! Frist for innsending av saker til årsmøtene er 20. mars

Saksliste

Ordinært årsmøte skal:

1. Godkjenne innkalling, saksliste og representantenes stemmerett

2. Velge møtedirigent, referent og to representanter til å skrive under protokollen

3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

4. Behandles innkomne forslag

5. Behandle valgkomiteens forslag til godtgjøring for styrets medlemmer

6. Gjennomføre organisatorisk- og næringspolitisk debatt herunder styrets forslag til strategiog virksomhetsplan for avdelingen/regionen

7. Behandle styrets forslag til budsjett, herunder forslag til konsulentavgift for avdelingen

8. Valg av styreleder

9. Valg av nestleder

10. Valg av styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer

11. Valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte og representantskap.

12. Valg av to revisorer.

13. Valg av kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet.

14. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret.

 

Endelig saksliste vil bli distribuert etter innkomne saker er registrert.

Saker sendes til regionsjef Odd-Hugo Pedersen på e-post ohp@lastebil.no

obs: påmeldingsfrist 20.februar 2024

Priser

Overnatting enkeltrom pr. natt 1395,-
Overnatting dobb rom pr. natt 1695,-
Lunsj fredag 445,-
Middag fredag 1000,-
Dagpakke lørdag 755,-
Lunsj ledsagere på hotellet 445,-
Årsmøtemiddag dekkes av NLF