Medieinformasjon 2024

ALLE KAN ABONNERE PÅ NLF Magasinet

Årsabonnement Norge 550 kr
Årsabonnement utland 650 kr

Bestill et abonnement på e-post: hag@lastebil.no
eller på telefon  46 87 47 25 - Hege Anita Gaaskjølen

For NLF-medlemmer inngår bladet i kontingenten!

NLF Magasinet distribueres til NLFs medlemmer og deres ansatte. I tillegg sendes det ut til følgende grupper:

Ansatte og representanter i offentlige etater, samferdselssjefer og ansatte i samferdselsdepartementet, stortingsrepresentanter, avisredaksjoner, vegsjefer, vegkontorer, biltilsyns-stasjoner, lastebilsentraler, tidsskrifter, diverse forbund, biblioteker, kommunenes tekniske etater, forsikringskontorer, drivstoffstasjoner, veikroer, bilimportører, bilverksteder med fler.

Utgiver:

Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs. pl., 0130 Oslo

Telefon: 415 44 100
Faks: 22 20 56 15
E-post: post@lastebil.no
Bankgiro: 7056.09.50223

Ansv. redaktør

Geir A. Mo

gam@lastebil.no

Redaktør:

Kjell Olafsrud

ko@lastebil.no

Journalist:

Elisabeth Nodland

en@lastebil.no

Layout/Grafisk Design:

Rita Caspersen

ritacaspersen@gmail.com

Annonser:

Jørn H. Andersen
Telefon: 90 13 08 66
jha@lastebil.no