I går kveld fortalte en stolt kommunal- og regionalminister, Liv Signe Navarsete, til NRK at regjeringen går inn for ferjefri E39,og at arbeidet starter senest i 2015 som en del av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014–2023. Første prosjekt blir å bore seg under Boknafjorden i Rogaland. Målet er en ferjefri og ferdig opprustet E39 innen 20 år, og prisen er estimert til å bli 150 milliarder kroner.

– NLF er for en ferjefri E39 og ser helt klart fordelene dette vil ha for vekst både lokalt og regionalt. Når regjeringen nå bevilger penger og legger planer som strekker seg 20 år frem i tid, forutsetter vi at veiene mellom tunnelene og bruene vil utbedres samtidig, understreker administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.
– NLF vil ha god vei mellom fjordene før den bygges under fjordene, med mindre dette kan gjøres parallelt. Vi kan ikke se på at alt fokus rettes mot fjordkryssing de neste 20 årene, mens folk kjører på håpløse krøtterstier med livet som innsats, mellom fjordene.

NTP legges etter planen frem 12. april. I følge Navarsete skal nå smale veier med hvit stiplet linje, bli oppgradert til verdig europaveistandard med gul midtstripe, skriver NRK.
– Jeg forventer å se en tydelig og forpliktende plan for bevilgninger til oppgradering også mellom fjordene i NTP. Trafikksikkerheten må komme først, sier Geir A. Mo.

Et annet aspekt ved den ferjefrie satsingen, som også er en kampsak for NLF, er at store deler av utbyggingen skal finansieres av bompenger. Regjeringen bevilger én milliard til det første prosjektet ved Boknafjorden, mens resten av budsjettet på tilsammen ti milliarder, skal finansieres gjennom bompenger.
– 90 % brukerfinansiering er hasardiøst høyt. NLF er prinsipielt imot bruk av bompenger, og mener Norge burde har råd til å bygge trafikksikre stamveier uten denne form for finansiering. Verken staten eller Navarsete har noen grunn til å være stolt av en slik satsning så lenge de uten skrupler sender 90 % av regningen tilbake til brukerne, avslutter Geir A. Mo.