Selv om skogbruk er en næring med ekstrem langsiktighet er det større aktivitet for tømmertransportørene i år sammenlignet med 2014.

75 000 kubikk
Ifølge tall fra Norges Skogeierforbund for januar og februar er totalhogsten 1,657 millioner kubikkmeter i år. Det er vel 75 000 kbm mer enn i samme periode i 2014.
Økningen gjelder for de fleste sortimenter. For massevirke av gran og sagtømmer av lauv var det en svak nedgang.

Mye på rot

Sylvi Listhaug. Foto: LMD Sylvi Listhaug. Foto: LMD

For å øke kapasiteten på transporten er det rullet ut 100 millioner kroner til nye tømmerkaier. Den første ble åpnet i Kaupanger mandag.

– Hensikten med støtten til tømmerkaiterminaler er å legge til rette for en rasjonell og kostnadseffektiv tømmertransport. Dette er tiltak som bidrar til verdiskaping og gir store positive ringvirkninger for samfunnet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

I etterkrigstiden er det bare på slutten av 80-tallet det har vært en så stor hogstaktivitet som nå. 
Hensikten med regjeringens satsing på tømmerkaier og skogsbilveier er sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. 

LES OGSÅ: Disse får penger

Fra veg til sjø
Tømmeret som lastes over på båt i Kaupanger havner for en stor del i Tyskland. Prosjektet er delvis finansiert av midler til tømmerkaier over statsbudsjettet og muliggjør en mer rasjonell og kostnadseffektiv logistikk og transport av tømmer.

– Å få tømmerstokkene på sjøen i stedet for på vegene er et godt tiltak for trafikksikkerheten, og en god investering både for arbeidsplasser og verdiskapning i distriktene. Spesielt er det viktig på Vestlandet som har en så krevende infrastruktur, framhever Listhaug.

Likevel er det fortsatt en bil som frakter tømmer fra skogen, til sagbruk eller kai.