Bakgrunnen for rushtidavgiften, eller køprising som det også kalles, er et ønske fra Bergen byråd om å dempe trengselen på veiene i rushtiden og senke nivået av farlige miljøgasser. 

- Bergen tjener på avgiften

- Næringslivet i Bergen taper anslagsvis mellom fire og fem milliarder i året på å stå i kø. Selv om rushtidavgiften treffer lastebileierne som en utgift, vil en reduksjon i køene ha mye å si for inntjeningen i næringslivet. Vi mener bedriftene i Bergen, og ikke minst borgerne i byen vår, totalt sett vil tjene på mindre trafikk, lavere utslipp og færre køer, uttalte byråd for klima, kultur og næring i Bergen, Julie Andersland (V) til NLF i forrige uke.

Byråd for klima, kultur og næring i Bergen, Julie Andersland (V). Foto: Vidar Langeland / Bergen Kommune Byråd for klima, kultur og næring i Bergen, Julie Andersland (V). Foto: Vidar Langeland / Bergen Kommune

Har betalt dyrt for miljøet, får flere avgifter som takk

Lastebileierne i Bergen er ikke spesielt fornøyd med løsningen. Mange har allerede brukt store penger på å oppgradere lastebilparken til modeller utstyrt med de langt mer miljøvennlige Euro VI-motorene, som reduserer utslippet av den farlige klimagassen NOx vesentlig. Denne investeringen har de så langt ikke fått noen belønning for i form av reduserte avgifter. Og nå kommer altså rushtidavgiften på toppen, med utslipp som et av hovedargumentene.

Betaler mest, slipper ut minst

Det er bare en ting som skurrer: Lastebiler med Euro VI-teknologi slipper ut langt mindre NOx enn det dieselpersonbiler gjør, ifølge ferske rapporter fra TØI. På sommertid er det snakk om en tredjedel, mens vintertallene enda ikke er klare. Disse vil bli publisert i løpet av året.

Det er vanskelig å forstå avgiftsnivået fra et miljøperspektiv når lastebilen ikke lenger er verstingen på utslippsfronten. Illustrasjon: Stein Inge Stølen Det er vanskelig å forstå avgiftsnivået fra et miljøperspektiv når lastebilen ikke lenger er verstingen på utslippsfronten. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Savner debatt om svevestøv

Byråd Julie Andersland kunne også fortelle at de ønsket endringer i avgiftene basert på utslippsnivå.

- Byrådet ønsker å innføre miljødifferensierte bompenger. Det statlige regelverket er ikke på plass enda, men det er ønskelig med ordninger som premierer dem som kjører med mer miljøvennlige kjøretøy. Det vil også komme næringslivet til gode.

Fylkesleder i NLF Hordaland, Torgils Rogne, etterlyser på sin side økt fokus på svevestøvet.

- Alle biler som ferdes på veiene i Bergen bidrar til økte nivåer av svevestøv. Det gjelder også elbilene, sier Rogne.

Les mer om rushtidavgiften her