Bransjeaktører, politikere, forskere, lastebilimportører og representanter for etater og myndigheter var alle samlet på Thon Hotel Opera under helgens miljø- og klimaseminar. Bakgrunnen for seminaret var et ønske fra NLF om å bidra til kartlegging av miljøutfordringene som transportbransjen står ovenfor.

En bransje i enorm vekst

Else-Marie Marskar, sjefsingeniør i Vegdirektørens styrings- og strategistab presenterte Vegvesenets prognose for fremtiden. Den indikerer at transportbehovet vil øke dramatisk frem til 2030, i tråd med NTP Godsanalyse. Statens vegvesen antar at 60 prosent av alle tonn som flyttes på norsk territorium, vil bli flyttet på veg. Sjøfrakt vil stå for 23 prosent, mens jernbane kun vil stå for 6 prosent. Overføringspotensialet fra veg til jernbane er forsvinnende lite og er knapt synlig på grafene.

Sjefsingeniør Else-Marie Marskar spår at 60 prosent av alle transporterte tonn vil skje på veg i 2030. Foto: Stein Inge Stølen Sjefsingeniør Else-Marie Marskar spår at 60 prosent av alle transporterte tonn vil skje på veg i 2030. Foto: Stein Inge Stølen

Foreslår bompengefritak for gassdrevne kjøretøy

Kari Asheim i ZERO bidro til å kartlegge hva som menes med menneskeskapte klimaendringer og hvordan dette er vitenskapelig fundamentert. Norge vil få mer ustabilt klima og mer nedbør i årene som kommer. Derfor er det vesentlig å finne ut hvordan dette vil påvirke samfunnet. Overvann i byer og tettsteder vil være et økende problem og det vil bli store kostnader knyttet til skader forårsaket av oversvømming. ZERO foreslår også å gi biogass- og bioetanol-lastebiler helt eller delvis fritak for bompenger.

Kari Asheim i ZERO tok for seg de overordnede klimaspørsmålene. Foto: Stein Inge Stølen Kari Asheim i ZERO tok for seg de overordnede klimaspørsmålene. Foto: Stein Inge Stølen

Euro VI belønnes med lavere bompengesats

Et høyaktuelt tema som også ble diskutert, er miljødifferensierte bompenger, lavutslippssoner og rushtidavgift i Oslo. Byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Daniel Rees, ga en liten forsmak på hvordan bildet kan se ut. Lastebileiere med Euro V-motor eller eldre må være forberedt på å betale en høyere bompengesats enn de med den aller nyeste Euro VI-teknologien. Dette er en uunngåelig konsekvens av det økende miljøfokuset i Oslo og andre storbyer. Samtidig ville takstene vært mye høyere for lastebiler generelt hvis ikke Euro VI-teknologien hadde vist seg å være så ren som den faktisk er.

Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) satte miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift på agendaen. Foto: Stein Inge Stølen Byrådssekretær Daniel Rees (MDG) satte miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift på agendaen. Foto: Stein Inge Stølen

4000 privatbiler, bare 80 lastebiler

Et interessant punkt i debatten om rushtidsavgift, er tallene som Marskar i Statens vegvesen la frem i sitt innlegg. Der kom det frem at større lastebiler (over 16 meters lengde) faktisk er svært flinke til å holde seg utenfor byen i rushtiden. I det verste rushet mellom klokken 7 og 8 ferdes opptil 4000 privatbiler inn mot Oslo fra E6 nord. I samme tidsrom er det derimot bare knapt 80 større lastebiler på de samme vegene. Det går altså 50 personbiler for hver lastebil i rushtiden.

Slik ser trafikkmengden inn mot Oslo ut på en gjennomsnittlig hverdag. Slik ser trafikkmengden inn mot Oslo ut på en gjennomsnittlig hverdag.

Ikke positiv til rushtidavgift for nyttekjøretøy

- Vi ser at lastebilnæringen allerede strekker seg langt for å unngå rushtidstrafikken. De kjører før og de kjører etter, og bare de som absolutt må inn i byen i det aktuelle tidsrommet, gjør det, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han tror at en rushtidsavgift mot tyngre kjøretøy bare vil ramme som en økonomisk belastning, og ikke føre til mindre trafikk av nyttekjøretøy i rushtiden.

- Analysene vi har sett i dag viser at den allerede er på et minimum, sier han.

Les mer om lastebil og miljø her

Geir A. Mo stiller spørsmål rundt virkningsgraden ved rushtidsavgift mot nyttekjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen Geir A. Mo stiller spørsmål rundt virkningsgraden ved rushtidsavgift mot nyttekjøretøy. Foto: Stein Inge Stølen