NSAB står for «Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. Bestemmelsene vi snakker om gjelder regulering av ansvarsforhold ved varetransport – mellom vareeier og transportutøver.

Hvem har ansvaret hvis uhell oppstår?

Fra 1. januar 2016 ble et nytt regelverk gjeldende. Mange av NLFs medlemmer kommer i befatning med disse reglene, enten som direkte kontraktspart eller som undertransportør. Derfor er det viktig å være oppdatert rundt ditt og andres ansvar og forpliktelser både når det gjelder forberedelser til transport, selve transportoppdraget og eventuell lagring av godset. Og ikke minst når skade, tap og forsinkelser inntreffer.

Halvdagskurs tirsdag 9. februar

En god måte å komme à jour på, er å delta på NLFs halvdagskurs 9. februar. Foreleser på kurset er advokat Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport. Han har som leder av NHO Logistikk og Transport gjennom en rekke år lang fartstid innen bransjen. Tom Rune Nilsen har deltatt aktivt i arbeidet med å utforme så vel den forrige som den nye versjonen av NSAB-regelverket.

Kurset avholdes i NLFs lokaler i St Olavsgate 25 i Oslo fra 13:30 til 16:15.

Advokat Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport er foreleser under kurset. Foto: NHO Advokat Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport er foreleser under kurset. Foto: NHO

Påmeldingsfrist er mandag 1.februar 2016. Etter påmeldingsfristen er påmelding bindende og deltakeravgiften må betales.

Pris – per deltaker
  • NLF-medlem kr. 900,-
  • Ikke NLF-medlemmer kr. 1800,-

Klikk her for påmelding!