DÜSSELDORF: Det er et voldsomt PR-apparat som spiller opp. Live strømmes det levende bilder fra motorveien utenfor Düsseldorf hvor Mercedes for første gang demonstrerer Platooning for verdenspressen. De direkteoverførte bildene er imponerende der de strømmes fra et helikopter som følger bilene.

Tre Mercedes Actros, hver på 40 tonn, dundrer på egenhånd nedover motorveien med en avstand på bare 15 meter mellom bilene. Inne i førerhusene sitter førerne med armene i kors og føttene på fotmattene. De har blitt passasjerer i egen bil. Det er elektronikk og datakraft som styrer bilene.

- Den smarte lastebilen har øverste prioritet, sier Sven Ennerst som er leder for produktutvikling hos Mercedes-Benz lastebil. Han er tydelig stolt over hva de har å vise frem denne dagen.

Her ankommer lastebilene etter en imponerende demonstrasjon på Autobahn. Foto: Jan Harry Svendsen Her ankommer lastebilene etter en imponerende demonstrasjon på Autobahn. Foto: Jan Harry Svendsen

Egen knapp

Allerede i 2014 viste Mercedes-Benz frem Highway Pilot, og det er til en stor del dette systemet som nå er videreutviklet. I Highway Pilot Connect (HPC) snakker lastebilene sammen over et trådløst nett. De utveksler informasjon, og lederbilen gir de andre bilene beskjed om at det er klart for å starte en platoon. Førerne bekrefter og dermed begynner skuespillet. Bilene legger seg etter hverandre og stenger lukene mellom seg. De tre lastebilene er linket sammen. I alt kan ti biler slutte seg til en platoon. 

En egen knapp aktiverer funksjonen for platooning hos Mercedes. Foto: Mercedes-Benz En egen knapp aktiverer funksjonen for platooning hos Mercedes. Foto: Mercedes-Benz

Bruker mindre vei

Fordelene er åpenbare. Mercedes fremhever at systemer som dette vil gjøre hverdagen til sjåførene enklere, nettopp fordi den tar bort mye av stresset rundt kjøringen. Men også miljømessig har platooning klare fordeler. Fordi bilene ligger så tett sammen reduseres luftmotstanden, og dermed senkes også forbruket. Selv lederbilen får rundt to prosent lavere forbruk fordi turbulensen etter bilen blir mindre. I snitt er forbruket rundt syv prosent mindre enn om de hadde kjørt på den konvensjonelle måten med riktig avstand mellom bilene.

Samtidig blir også kapasitetsutnyttelsen på veien bedre. En platoon på tre biler har en total lengde på 80 meter, mens en normal kolonne av lastebiler som holder 50 meter avstand mellom hverandre tar opp rundt 150 meter vei.

Les mer om platooning her