I dag er Norske veier blant de sikreste man kan ferdes på i Europa. Men slik har det ikke alltid vært. For 60 år siden var det langt farligere å sette seg inn bak et bilratt enn hva det er i dag. I 1956 ble nesten 2200 mennesker drept eller hardt skadd på norske veier, og det til tross for at trafikktettheten bare var en brøkdel av dagens. Verst var det imidlertid på begynnelsen av 70-tallet. Da ble over 5000 mennesker i Norge drept eller alvorlig skadd i trafikken. Det står i grell kontrast til dagens tall, men fortsatt er rundt 800 drepte eller alvorlig skadde i 2015 alt for høyt.

Geir A. Mo ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Trygg Trafikk på årsmøtet i april. Bildet er tatt i en annen anledning. Arkivfoto: NLF Geir A. Mo ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Trygg Trafikk på årsmøtet i april. Bildet er tatt i en annen anledning. Arkivfoto: NLF

122 tiltak

Selv om antall drepte og skadde på norske veier har falt kraftig de siste årene fortsetter jobben med å redusere antall ulykker.

- I alt ser vi for oss 122 tiltak som skal lede frem mot en nullvisjon, forteller Geir A. Mo som på årsmøtet til Trygg Trafikk ble gjenvalgt for to nye år som styreleder.

Med seg i styret får han Emma E. Vennelsland i IF som tar gjenvalg og den nyvalgte Aase Simonsen fra Fylkestrafikkutvalget i Rogaland.

- Det viktige for Trygg Trafikk i årene fremover er utfordringene knyttet til fler gående, syklende og kollektivreisende. Samtidig må vi jobbe videre med utfordringene knyttet til fart, rus og bruk av bilbelte som vi vet redder liv på veien hver dag, sier Mo.

- Givende og spennende

­- Vi må heller ikke glemme å jobbe holdningsskapende med de typiske risikogruppene, som typisk er ungdom mellom 16 og 20 år, motorsyklister og mopedister, i tillegg til de eldre trafikantene, mener Mo.

Han er også opptatt av arbeidet med de aller minste. Allerede denne sommeren lanseres den nye Barnas Trafikklubb, men langt mer moderne enn den opprinnelige fra 1966.

- Å bli gjenvalgt som styreleder, og å sitte som styreleder for Trygg Trafikk i jubileumsåret, er både givende og spennende. Trafikksikkerhet er svært viktig, og arbeidet som Trygg Trafikk gjør har stor samfunnsmessig betydning. Husk at selv om ulykkestallene synker, er det menneskeskjebner bak enhver trafikkulykke, og når noen mister livet i trafikken er det alltid noen som sitter igjen, sier Mo.

Fakta om trafikksikkerhet: 

- Fortsatt er mange barn feilsikret i bil, men færre barn mister livet i trafikken. I 1970 mistet omlag 100 barn livet i trafikken, mens to barn under 16 år omkom i 2015.

- 31% av voksne fotgjengere bruker refleks, eldre er mest utsatt for alvorlige fotgjengerulykker.

- I gjennomsnitt mister 10 personer livet på sykkel årlig, mens 65 personer blir alvorlig skadet. 54% av alle syklister bruker hjelm.

- 120 personer omkom i trafikken i 2015. Av disse var 79 bilførere eller passasjerer i bil, 21 omkom på MC eller moped, 5 på sykkel og 12 var fotgjengere.

- Ungdom er overrepresentert blant de omkomne. 33 av de 120 omkomne i 2015 var i aldersgruppen 16-24 år.

- Norge er sammen med Sverige og England et av verdens mest trafikksikre land. Hellas, Polen og Litauen er blant de farligste landene i Europa.

(Kilde: Trygg Trafikk)