Med 11 biler i Norge og fem i Nordisk Gasstransport AB i Sverige kan man spørre seg hvorfor Tor Vidar Frydenlund i Nordisk Gasstransport ikke tidligere har blitt medlem i Fair Transport. I en årrekke har NLFs svenske søsterorganisasjon tilbudt sine medlemmer å bli med. Men Frydenlund, og Nordisk Gasstransport AB – som er medlem av Sveriges Åkeriforbund, har valgt å stå utenfor. Likevel er han først i køen her hjemme, og den første bedriften som har blitt sertifisert under Fair Transport i Norge.

- Det fine med NLFs utgave av Fair Transport er at det stilles krav til det som skal være med, forklarer Frydenlund. Han er skeptisk til et program som ikke er forpliktende.

- Jeg ser ikke hensikten med Fair Transport om det ikke stilles tydelige krav, sier han.

Tor Vidar Frydenlund mener det forplikter å kjøre med Fair Transport-merke på bilen. Foto: Jan Harry Svendsen Tor Vidar Frydenlund mener det forplikter å kjøre med Fair Transport-merke på bilen. Foto: Jan Harry Svendsen

Skiller ut de seriøse transportørene

Han mener at programmet vil være et svært viktig bidrag for å løfte næringen.

- Jeg håper at transportkjøpere vil etterspørre Fair Transport når de skal bestille transport. Så langt opplever vi at våre oppdragsgivere er svært positive til dette, sier Frydenlund.

For han er Fair Transport et merke som forplikter og som skiller ut de mest seriøse transportørene.

- Nettopp fordi det stilles krav til de som skal være med, blir dette et stempel for seriøsitet og for kvalitet. Fair Transport blir rett og slett et verktøy for å skille de seriøse fra de useriøse når man skal kjøpe transporttjenester.

Ønsker evaluering

Derfor mener Tor Vidar Frydenlund også at det bør ligge programmer i bunn som evaluerer medlemsbedriftene i Fair Transport – og at det bør kunne ligge en klausul i bunn der man kan ekskludere medlemmer som ikke lengre oppfyller kravene.

- Dette er viktig. Det kan ikke være slik at man kan melde seg inn for så å la tingene skli ut. Derfor blir det viktig å ha en revisjon av medlemmene i Fair Transport slik at man sikrer at medlemmene etterlever kravene som stilles, mener han.

Tom Erik Johansen passer på at gassfyllingen går riktig for seg. Foto: Jan Harry Svendsen Tom Erik Johansen passer på at gassfyllingen går riktig for seg. Foto: Jan Harry Svendsen

Glattkjøringskurs hvert femte år

Frydenlund mener ikke at kravene som stilles er for strenge i Fair Transport.

- Om dette skal være et verktøy for å skille de seriøse fra de useriøse er man avhengig av å ha klare krav. De fleste seriøse transportører vil uansett oppfylle kravene, mener han.

Frydenlund og bedriften har alltid vært svært opptatt av trafikksikkerhet og av miljø. Hvert femte år leier de blant annet Vålerbanen på Braskereidfoss der de arrangerer glattkjøringskurs for alle sine ansatte. I tillegg følges de enkelte sjåførene nøye opp i forhold til hvordan de kjører og det jobbes aktivt for å kutte utslippene.

- Vi er også i gang med ISO-sertifisering etter 39001, avslutter Frydenlund som også røper at han nå nok også vil melde seg inn i Fair Transport i Sverige.

Finn ut mer om Fair Transport her!