– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av modulvogntog på norske veger for å styrke næringslivets konkurranseevne. Bruk av modulvogntog medfører reduserte transportkostnader da man trenger færre trailere for å transportere et gitt volum varer. Derfor åpner vi nå for at modulvogntog, med inntrukket dolly, blir å betrakte som et ordinært vogntog, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Krever betydelige investeringer

Her snakkes det altså om en løsning hvor 60-tonns modulvogntog, som ordinært måler inntil 25,25 meter i totallengde, kan kortes ned til under 19,5 meters lengde ved hjelp av en såkalt dolly med justerbar dragstang. Men utstyret som kan gjøre dette er omtrent ikke-eksisterende på markedet.

- NLF har i flere år jobbet for å øke totalvekter på eksisterende materiell i tillegg til økt bruk av modulvogntog, som et bidrag til både miljømessige og effektiviserende tiltak. Vi ønsker derfor alle forslag som går i denne retningen velkommen. Men i dag finnes det svært få tekniske løsninger på markedet som kan benytte seg av den foreslåtte løsningen, og vil for en stor del transportører medføre betydelige investeringer. En annen følge av forslaget er at det også vil dukke opp en mengde kreative løsninger i leverandørmarkedet som er brukbart i Norge, men ubrukelig i resten av Europa, forteller leder for NLFs tekniske faggruppe Harry Nilsen.

Harry Nilsen er leder for NLFs tekniske faggruppe. Han tror ikke denne endringen vil gi økt bruk av modulvogntog i Norge. Foto: NLF-arkiv Harry Nilsen er leder for NLFs tekniske faggruppe. Han tror ikke denne endringen vil gi økt bruk av modulvogntog i Norge. Foto: NLF-arkiv

Foreslår alternativ

Det er likevel ikke vanskelig å forstå tanken bak. NLFs fagsjef for tekniske spørsmål Dag Nordvik mener det er mange teoretiske fordeler ved å kunne kjøre med 60-tonns vogntog med 19,5-meters lengde:

- På papiret er det mange fordeler ved denne løsningen. En kan for eksempel laste 60 tonn totalvekt og kjøre på modulvogntognettet til nærmeste destinasjonsterminal, losse av 10 tonn fra hengeren og korte inn til 19,5 meter, for deretter å kjøre på det regulære vegnettet videre til sluttdestinasjon.

Men: Ved kjøring med 19,5-meters vogntog har ikke kjøretøyet lov til å ha mer enn 15,64 meters lastelengde.

- Dersom bilen har en 25-fots container vil ikke semihengeren kunne være lenger enn 7,82 meter. Slike semihengere finnes knapt på markedet i dag, sier Nordvik.

Han har derimot et forslag som løser utfordringene. Samferdselsdepartementets presisering av regelverket kunne med fordel vært omformulert med ett enkelt grep, nemlig at dagens slepehengere med leddet drag også kan få muligheten til å laste 60 tonn på modulvogntog-vegnettet.

- Dette ville eliminere store investeringer, får ingen sikkerhetsmessige konsekvenser og gir store miljømessige fordeler. Man snakker her om et justerbart drag med slaglengde på omtrent 1,5 meter, for å oppfylle sporingskrav og minsteavstander, forklarer Nordvik.

Det finnes allerede unntak fra 50-tonn/19,5-metersregelen også ved ferdsel på det vanlige vegnettet. Foto: NLF-arkiv Det finnes allerede unntak fra 50-tonn/19,5-metersregelen også ved ferdsel på det vanlige vegnettet. Foto: NLF-arkiv

Stillstand i 30 år gir dårlig miljøregnskap

Faggruppeleder Nilsen håper at myndighetene hører på næringen og åpner opp for høyere vekter.

- Når det gjelder totalvekter på norske vogntog har vi stått stille i snart 30 år, mens Sverige og Finland har øket vesentlig, og fortsetter å øke. Dette medfører en meget negativ utvikling for konkurransesituasjonen mellom landene, og ikke minst miljøet. Norge får færre tonn per kilometer med den konsekvens at det belaster miljøet betydelig mer, og antall vogntog på veien øker. Det er også et tankekors at hele 84 prosent av broene i landet nå er godkjent for å bære 60 tonns vogntog.

Nilsen mener det kan lønne seg å se på treindustrien som et eksempel for etterfølgelse.

- I dag kan tømmerbiler laste 60 tonn og være 24 meter lange. Det er mange andre næringer som har behov for lignende vekter og dimensjoner. På grunn av et utdatert regelverk ruller det i dag en betydelig mengde vogntog med ubenyttet lastekapasitet. Det er mulig å øke antall tonn per kilometer med inntil 12 prosent uten investeringer. Dette kan gi en svært høy miljømessig gevinst, og er en viktig faktor for å nå målet om utslippskutt i transportsektoren. 

Dette er endringen:

Modulvogntog kan kortes inn til 19,5 m, og kan velge hvilket regelsett de skal følge ut fra den aktuelle vogntoglengden i øyeblikket - slik: 

  1. når de er over 19,5 m følger de vegliste for modulvogntog og særbestemmelsene for modulvogntog i § 5-5 nr. 2 i forskrift om bruk av kjøretøy
  2. når de ikke overstiger 19,5 m følger de vegliste for normaltransport og de tilsvarende bestemmelsene for vanlige vogntog i forskrift om bruk av kjøretøy.*

(*Sporingskravet står i § 4-2 pkt. 8)

Det er enten det ene eller det andre regelsettet som skal følges og det er ikke mulig med kombinasjoner. Veglistene påvirkes ikke av dette.

Kilde: Vegdirektoratet