Byråden for miljø og samferdsel i Oslo foreslår nemlig en avgift på lastebiler som vil svi. Om forslaget går igjennom kan forurensende tungtrafikk måtte betale inntil 50.000 kroner for å kjøre i visse deler av Oslo.

Til NTB sier byrådsleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at hun setter helsa til folk først.

Forslaget går ut på å innføre såkalte lavutslippsoner. I forslaget ligger det at døgnprisen vil være 300 kroner og at årsprisen vil ligge på 25.000 kroner for lastebiler under 12 tonn for biler som vil inn i sonen. Satsene vil dobles for tyngre kjøretøy. Det betyr at det kan koste så mye som 50.000 kroner å kjøre inn i disse sonene om man kjører en lastebil med en vekt på over 12 tonn.

 - Vi er skeptiske til denne typen gebyrlegging som trafikkregulerende tiltak. Våre medlemmer kjører ikke for moro skyld, men for å levere varer til butikkene. Konsekvensene av en slik avgift vil være dyrere varer for kundene. Kostnader som følger av dette blir belastet kundene, sier rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund, Knut Gravråk.

Miljøbyråd Berg mener det er viktig å ha flere ulike tiltak og virkemidler for å få fart på utskiftingen av gamle kjøretøy. Gebyrene i lavutslippsonen kommer i tillegg til miljødifferensierte priser i bomringen.

- Våre medlemmer er allerede godt i gang med å bytte ut bilparken. Det er hyppig utskifting av bilene blant våre medlemmer. En undersøkelse vi har gjort viser at 9 av 10 kilometer våre medlemmer kjører i 2020 vil være med miljøvennlig Euro VI-teknologi. Vi ønsker å bidra til bedre byluft, men vi har vanskelig for å se at dette tiltaket vil kunne øke utskiftningstempoet og at det vil få en reell effekt annet enn å øke kostnadene, sier Gravråk.

Han er også skeptisk til hvorvidt man har systemer i dag for å sikre seg muligheten til å drive inn disse gebyrene fra utenlandske aktører.

- Dersom utenlandske aktører unnlater å betale avgiften som norske transportører må betale kan det føre til en svært uheldig konkurransevridning, sier Gravråk.

Forslaget er sendt ut på høring denne uken. Svarfristen er 6. september. Etter det skal Oslo-politikerne behandle saken.