Tidligere denne uken ble det kjent at franske Air Liquide har kjøpt opp 51 prosent av Skagerak Naturgass AS. Målet med oppkjøpet er å styrke sin satsning på fornybar energi inn mot transportsektoren i Norge.

Østlandet først
I første omgang vil selskapet bygge opp en infrastruktur for fyllestasjoner på østlandsområdet, men ambisjonsnivået er å etablere fyllestasjoner over hele landet.
- Det er bra at elbilparken vokser i Norge, men tyngre kjøretøy på biogass bør ha samme rammevilkår som tyngre kjøretøy på el eller hydrogen, samtidig som innkjøp av kjøretøy som går på denne typen av fornybar energi må gjøres billigere, sa Frode Halvorsen, som leder selskapet, under lanseringen av samarbeidsavtalen.

Konsernsjef Vegard Narmo i Litra. Konsernsjef Vegard Narmo i Litra.

Litra i førersetet
Samtidig ble det kjent at NLF-medlemmet Litra blir en viktig partner i satsingen. Ovenfor NLF har Litra bekreftet at de vil gå til anskaffelse av minst 100 tunge kjøretøy som kan gå på biogass.
- Vi har fulgt med hele veien og forsøkt å senke utslippene, men det har ikke vært noen løsninger som har vært bærekraftige. Det føler vi at biogass er. Nå kommer Volvo og flere andre produsenter med biler tilpasset biogass, samtidig som rekkevidden på drivstoffet er god. Derfor ser vi på dette som en bærekraftig løsning for en grønnere transport, sier konsernsjef i Litra, Vegard Narmo.

- Godt eksempel
Han sier at intensjonsavtalen på 100 biler kan økes dersom det bygges nok fyllestasjoner.
- Det er viktig at noen forplikter seg. Vi har nå undertegnet en intensjonsavtale på 100 biler innen 2022, men dersom nettverket av fyllestasjoner bygges ut vil vi følge opp å kjøpe enda flere biler. Som en stor transportør med oppunder 300 biler er det viktig å gå foran som et godt eksempel, sier Narmo.

Enova-støtte
Også Enova åpner nå for å se på støtteordnigner for transportører som velger å satse på biogass.
- Konkurranseevnen til biogass er potensielt størst innen tunge kjøretøy og anleggsmaskiner, men det har manglet kjøretøyer med større motorer på markedet. Disse er nå på vei inn og da blir det mulig og interessant for oss å bidra til å øke etterspørselen. Derfor ser vi nå på hvordan vi kan støtte kjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy, sier programansvarlig for transport i Enova, Konrad Pütz.
Nyheten om mulig Envoa-støtte tas også godt i mot hos Litra, men Narmo legger ikke skjul på at også politikerne har et ansvar.
- Rammebetingensene er viktige her. Vi er avhengige av at også politikerne følge opp slik at rammebetingelsene ikke endres, sier han.