En tredjedel av ulykkene som ble analysert skjedde i by, hvor fotgjengere og syklister ble påkjørt i forbindelse med høyresving, venstresving eller igangsetting. Typisk for alle ulykkene var at de skjedde i kompliserte situasjoner og på grunn av at sjåføren ikke i stor nok grad tok seg tid til å orientere seg. Mangelfull orientering var også en medvirkende årsak til ti av de 21 ulykkene som skjedde utenfor byene. Her førte uoppmerksomhet og trøtthet til at sjåføren rett og slett overså andre biler eller kjørte av veien.

Formann i den danske havarikommisjonen, Mette Fynbo, peker på flere virkemidler som kan redusere blindsoneulykker. Foto: Christoffer Askman / Volvo Formann i den danske havarikommisjonen, Mette Fynbo, peker på flere virkemidler som kan redusere blindsoneulykker. Foto: Christoffer Askman / Volvo

Førerassistenter kunne fjernet 19 av 30 ulykker

- Mangelfull orientering har vært hovedproblemet i de ulykkene vi har analysert i rapporten. Rundt halvparten av ulykkene kunne vært unngått om sjåførene av lastebilen hadde tatt seg tid til å se seg for og holdt fokus på trafikken. I tillegg ser vi at lastebiler med lave førerhus kunne redusert antallet påkjørsler av blant annet gående og syklende i bytrafikk, sier Mette Fynbo som er formann i den danske havarikommisjonen.

Hun mener også at førerassistenter vil kunne redusere ulykkene ytterligere.

- Ser vi på våre 30 ulykker ville to tekniske løsninger, nemlig automatisk nødbrems og fotgjengerdetektor, alene ha hindret 19 av disse, sier Fynbo til NLFs danske søsterorganisasjon DTL.

Les også: - Venner vinker til hverandre