- Statsråden forteller her at det enda ikke er bygget ut DAB-dekning i 15 tunneler i Møre og Romsdal. Vi ble forespeilet en dekningsgrad som ivaretok sikkerhetsspørsmål knyttet til tunnelevakuering og varsling. Det ser vi nå ikke har blitt levert, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Etter at NLF utførte en undersøkelse blant medlemmer i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har det blitt stilt mange spørsmål ved dekningsgraden til DAB-nettet. Janne Sjelmo Nordås (SP) sendte også en skriftlig bekymringsmelding til kulturministeren på bakgrunn av undersøkelsen:

"Deler statsråden lastebilnæringen sin bekymring for sikkerhet og beredskap langs veiene ved uteblivelse av radiodekning, og vil statsråden følge opp resultatene av denne undersøkelsen som er gjennomført av NLF?"

Her er bakgrunnen:  Opplever dårligere radiodekning med DAB 

Statsråd Linda Hofstad Helleland svarer på NLF-medlemmenes DAB-kritikk i Stortinget. Her sammen med finansminister Siv Jensen. Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet Statsråd Linda Hofstad Helleland svarer på NLF-medlemmenes DAB-kritikk i Stortinget. Her sammen med finansminister Siv Jensen. Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet

Statsråd Linda Hofstad Helleland svarer på NLF-medlemmenes DAB-kritikk i Stortinget. Her sammen med finansminister Siv Jensen. Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland uttrykker i sitt svar at hun tar problemstillingen på alvor, samtidig som hun innrømmer at DAB-dekningen stedvis er mangelfull: 

"NRK opplyser at de har gjennomgått tilbakemeldingene fra de 125 lastebilsjåførene som har deltatt i Norges Lastebileier-Forbunds undersøkelse. Selskapet opplyser at noen av tilbakemeldingene i undersøkelsen angår områder hvor NRK allerede er klar over at dekningen er mangelfull. I disse tilfellene er nye sendere bestilt, slik at dekningen vil bedres."

Tunneler ikke ferdig i Møre og Romsdal

Det er spesielt det neste punktet i statsrådens svar som har vakt oppsikt. Her forteller Hofstad Helleland at mange tunneler i Møre og Romsdal ennå ikke er klare for DAB:

"Videre peker NRK på at enkelte av tilbakemeldingene gjelder tunneler og at tunnelutbyggingen i Møre og Romsdal ennå ikke er ferdig. Statens vegvesen opplyser at DAB-dekning for 15 tunneler på fylkesveg i Møre og Romsdal kan påregnes levert i april eller mai 2017. Oppgradering av tunnelene ble bestilt av Fylkeskommunen i desember 2016."

Fortsatt FM-dekning

Inntil DAB-dekningen er ferdig utbygd, vil det fortsatt være mulig å benytte seg av FM-båndet i disse 15 tunnelene i Møre og Romsdal.

"Statens vegvesen opplyser videre at FM-utstyret i disse tunnelene vil bli beholdt en stund til. Dette betyr at bilister som opplever en nødssituasjon kan stille radioen inn på den frekvensen de tidligere har hørt NRK P1 på FM. Statens Vegvesen vil kunne sende ut nødmeldinger på frekvensen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har for øvrig konkludert med at beredskapssituasjonen i tunneler vil være bedre i DAB-nettet. Dette fordi alle radiokanaler og ikke bare NRK P1 vil være tilgjengelig."

NLF-direktøren er overrasket over at dette ikke har blitt tilstrekkelig diskutert tidligere.

- Akkurat nå befinner vi oss i en situasjon der sjåfører som kjører i disse 15 tunnelene må bytte fra DAB til FM for å kunne få med seg nødmeldinger. Hofstad Helleland er ikke konkret rundt hvilke områder NRK mener har mangelfull dekningsgrad i dag. Dette skulle vi gjerne fått et svar på, sier Mo.

Les hele svaret på Stortingets hjemmeside