I sammenheng med Stortingsvalget 2017 har NLF reist Norge rundt for å løfte frem yrkessjåførenes syn. Hver dag i fellesferien stiller vi noen korte spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet på sommerveien er, og hvilke politiske saker en mener bør prioriteres av den kommende regjeringen.

Dagens sjåfør: Tommy Melqvist (50)

Bosted: Söderhamn, Sverige

Kjøretøy: 2016 Scania R580

Kjører for: Nor Frakt AS

Her trives Tommy best. Foto: Stein Inge Stølen Her trives Tommy best. Foto: Stein Inge Stølen

- Hvor lenge har du kjørt lastebil?

Kjørt siden 1992 - altså 25 år.

- Hvordan trives du i yrket?

 Jeg trives kjempebra. Det er fritt og selvstendig. Jeg kjører i hele Skandinavia, Sverige, Norge og Danmark - og tidvis i Tyskland.

- Hva synes du om næringen i dag?

 - Den er svært presset. Det er veldig vanskelig å få priser det går an å leve med. Det merker man ved at det går mindre gods på bilene. Bare for et halvt år siden gikk vi med fulle vogner, en 17-19 lastemeter fylt fra bunn til tak. Nå er vi nede i 10-12 lastemeter.

- Hva bør gjøres for å styrke norske transportørers vilkår?

 - I Danmark har de blitt strengere på å kontrollere og håndheve forbud mot 45-timershvil i lastebilen. Det bør gjøres her også.

- Hvilke transportsaker synes du den kommende regjeringen bør fokusere på?

 - De bør tilstrebe at alle i næringen har rettferdige konkurransevilkår. Likere lønns- og kostnadsnivåer. En litauer kan kjøre med 50 Euro i daglønn, mens jeg har over 200 Euro. Da er det vanskelig å konkurrere.

- Hvordan tror du transportnæringen ser ut om 10 år?

- Det blir mer og mer utenlandske sjåfører, og ikke bare fra andre skandinaviske land. Østeuropeiske sjåfører vil gjøre mer av arbeidet fordi de aksepterer lavere lønnsnivå. Og det er synd, for de er ikke på nivå med skandinaviske sjåfører. Spesielt når det kommer til kjøring på vinterføre.

Les også:  Dette mener lastebilsjåførene