E6 gjennom Gudbrandsdalen er en av Norges viktigste veger for varetransport og personbilister. E6 knytter nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge til Europa, og er hovedpulsåra som norsk næringsliv er avhengig av. Tungtransport, personbiler og skolebarn kjemper nå om å få plass på de smale og svingete gjenstående strekningene på E6.

Trenger helhetlig planlegging

Bare 22 km veg gjenstår å bygge ut og er i dag et betydelig hinder for næringslivet. Planer er klare, eiendommer er innløst, avskoging er gjennomført og bompengeordningen er avklart. Vil Regjeringen og Stortinget bygge helhetlig og dermed prioritere E6 gjennom Gudbrandsdalen i første periode av NTP 2018-2029?

Sendingen er nå avsluttet - se opptak i vinduet under:

Program

08.45–08.50: NHO ønsker velkommen.

Hvorfor er E6 viktig? Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

08.50–09.00: E6 - hovedpulsåra i Norge

Helge Orten, Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal (H)

09.00–09.10: E6 - viktig for næringslivet

Rolf Olav Tenden, Fylkesleder NLF Sogn og Fjordane

09.10–09.20: E6 - viktig for reiselivet

Dagny Øren, Bransjesjef NHO Reiseliv

09.20–09.25: Hva er status fra departementet?

(Representant ikke bekreftet)

09.25–09.45: Panelsamtale mellom Stortingsrepresentantene

Sverre Myrli (Ap), Tor André Johnsen (FrP), Ketil Kjenseth (V), med flere. Ordstyrer: Åge Skinstad, NHO Innlandet